Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 113/2017/Nđ-Cp

     

19 biểu mẫu new dùng trong lĩnh vực hóa chất

Theo đó, 19 biểu mẫu sử dụng trong vận động lĩnh vực hóa chất đã được ban hành; vắt thể:- 07 biểu mẫu kiến nghị cấp, cung cấp lại, kiểm soát và điều chỉnh GCN đủ đk SX-KD hóa chất sản xuất, marketing có đk trong lĩnh vực công nghiệp; giấy phép SX-KD hóa chất tinh giảm sản xuất, marketing trong lĩnh vực công nghiệp.- 04 biểu mẫu ý kiến đề xuất cấp, gia hạn, cung cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy phép xuất khẩu, nhập vào tiền chất công nghiệp.- 05 biểu mẫu thực hiện trong quy trình lập hồ sơ đề xuất và thẩm định, phê duyệt kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự nỗ lực hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp.- mẫu Phiếu kiểm soát mua, cung cấp hóa hóa học độc.- 02 biểu mẫu báo cáo trong chuyển động hóa chất.Thông tư 32/2017/TT-BCT bao gồm hiệu lực kể từ ngày ký kết ban hành.

Bạn đang xem: Thông tư hướng dẫn nghị định 113/2017/nđ-cp


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ CÔNG THƯƠNG --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 32/2017/TT-BCT

Hà Nội, ngày 28 mon 12 năm 2017

THÔNGTƯ

QUYĐỊNH CỤ THỂ VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÓA CHẤT VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ113/2017/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 10 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH đưa ra TIẾT VÀHƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÓA CHẤT

Căn cứ cơ chế hóa chấtngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà tổ chức cơ cấu tổ chức của bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của cơ quan chính phủ quy định chi tiết và gợi ý thi hànhmột số điều của lao lý hóa chất;

Căn cứ Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng bốn năm 2017 của chính phủ nước nhà về nhãn hàng hóa;

Theo đề nghị của Cụctrưởng viên Hóa chất;

Bộ trưởng cỗ CôngThương phát hành Thông tư quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một trong những điều của Luậthóa hóa học và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 mon 10 năm 2017 của chủ yếu phủquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của nguyên tắc hóa chất.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng người sử dụng áp dụng

1. Thông tưnày lí giải thihành và dụng cụ cụ thể:

a) nhiệm vụ thực hiệnthủ tục hành chủ yếu về cai quản hóa chất trong nghành nghề dịch vụ công nghiệp;

b) những loại biểu mẫuđể các tổ chức, cá thể có liên quan sử dụng trong thừa trình: lập làm hồ sơ đề nghịvà thẩm định, cấp, cung cấp lại, cấp kiểm soát và điều chỉnh Giấy ghi nhận đủ điều kiện sảnxuất, sale hoá hóa học sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong nghành nghề côngnghiệp; giấy phép xuất khẩu, nhập vào tiền hóa học công nghiệp; bản thảo sảnxuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, sale trong nghành nghề côngnghiệp; lập hồ sơ kiến nghị và thẩm định, phê duyệt kế hoạch phòng ngừa, ứng phósự vậy hóa chất trong nghành công nghiệp; mẫu mã Phiếu kiểm soát và điều hành mua, chào bán hóachất độc; những biểu mẫu report trong vận động hóa chất;

c) xuất bản Kế hoạchvà phương án phòng ngừa, ứng phó sự cầm hóa chất trong nghành nghề dịch vụ công nghiệp;

d) Phân các loại và ghinhãn hóa chất;

đ) thiết kế Phiếu antoàn hóa chất;

e) Khai báo hóa chấtnhập khẩu;

g) Chế độ báo cáo vềquản lý hóa chất trong ngành Công Thương.

2. Thông bốn này ápdụng so với tổ chức, cá thể tham gia vận động hóa chất; tổ chức, cá nhânliên quan liêu đến hoạt động hóa chất trên giáo khu nước cộng hòa xóm hội công ty nghĩaViệt Nam.

Điều2. Lý giải từ ngữ

1. Nhãn hóachấtlàbản viết, bạn dạng in, bạn dạng vẽ, phiên bản chụp của chữ, hình vẽ, hình ảnh, được dán, in,đính, đúc, chạm, tự khắc trực tiếp bên trên hóa chất, vỏ hộp thương phẩm của hóa chấthoặc trên các gia công bằng chất liệu khác được lắp trên hóa chất, vỏ hộp thương phẩm của hóachất.

2. Ghi nhãn hóachấtlàviệc diễn tả nội dung cơ bản, quan trọng về hóa chất lên nhãn chất hóa học để ngườitiêu cần sử dụng nhận biết, làm căn cứ lựa chọn, tiêu thụ với sử dụng; để nhà sản xuất,kinh doanh thông tin, tiếp thị cho hóa chất của chính mình và để những cơ quan tiền chứcnăng triển khai việc kiểm tra, kiểm soát.

3. Nhãn nơi bắt đầu củahóa chấtlànhãn bộc lộ lần đầu bởi tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất gắn bên trên hóa chất,bao tị nạnh thương phẩm của hóa chất.

4. Nhãn phụlà nhãnthể hiện phần nhiều nội dung yêu cầu được dịch tự nhãn gốc của hóa chất bằng tiếngnước trong khi tiếng Việt và bổ sung những nội dung bắt buộc bởi tiếng Việttheo pháp luật của pháp luật Việt Nam nhưng mà nhãn cội của hóa chất còn thiếu.

5.Bao so bì thương phẩm của hóa chấtlà vỏ hộp chứa đựng hóa chất, lưuthông thuộc với chất hóa học và gồm hai loại:

a)Bao tị nạnh trực tiếp là vỏ hộp chứa đựng hóa chất, tiếp xúc trực tiếpvới hóa chất, tạo nên hình khối hoặc bọc bí mật theo hình khối của hóa chất;

b)Bao bì ngoại trừ là vỏ hộp dùng nhằm bao gói một hoặc một số đơn vị hóa chất có baobì trực tiếp.

6. Ngày sản xuấtlàmốc thời gian kết thúc công đoạn sau cuối để hoàn thành hóa hóa học hoặc lô hóachất đó.

7. Hạn sử dụng củahóa chấtlà mốc thời gian sử dụng ấn định cho hóa chất hoặc một lô hóachất nhưng sau thời gian này hóa chất không thể giữ được đầy đủ các quánh tính, chấtlượng vốn có của nó. Hạn thực hiện của chất hóa học được thể hiện bằng khoảng chừng thờigian tính từ ngày sản xuất mang đến ngày quá hạn sử dụng hoặc thể hiện bởi ngày, tháng, nămhết hạn. Trường hòa hợp hạn áp dụng chỉ mô tả tháng, năm thì hạn sử dụng đượctính mang lại ngày cuối cùng của tháng không còn hạn.

9.Lưu thông hoá chấtlà hoạt động trưng bày, khuyến mại, chuyển vận vàlưu duy trì hoá chất trong quá trình mua buôn bán hoá chất, trừ ngôi trường hợp chuyên chở hóachất của tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất từ cửa khẩu về kho giữ giữ.

Điều3. Thực hiện thủ tục hành bao gồm về cai quản hóa hóa học trong nghành nghề dịch vụ công nghiệp

1. Cấp, cung cấp lại, cung cấp điềuchỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sale hóa hóa học sảnxuất, sale có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

a) Đối cùng với tổ chức,cá nhân cấp dưỡng hóa chất, Sở Công Thương những tỉnh, tp trực thuộc trungương điểm đặt cơ sở thêm vào là cơ quan đón nhận hồ sơ, cấp, cấp lại, cấp điềuchỉnh, thu hồi Giấy ghi nhận đủ đk sản xuất hóa chất sản xuất, kinhdoanh có đk trong nghành nghề công nghiệp;

b) Đối với tổchức, cá nhân kinh doanh hóa chất, Sở Công Thương các tỉnh, tp trực thuộctrung ươngnơi tổ chức, cá nhân đặt trụ sở kinh doanh là cơ quantiếp dấn hồ sơ, cấp, cung cấp lại, cấp điều chỉnh, tịch thu Giấy chứng nhận đủ điềukiện kinh doanh hóa chất sản xuất, sale có điều kiện trong nghành côngnghiệp.

Trường thích hợp tổchức, cá nhân kinh doanh hóa chất gồm kho cất hóa chất tại địa phận khác, SởCông Thương cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện marketing hóa chất bao gồm trách nhiệmgửi bản sao hồ nước sơ đề xuất cấp Giấy ghi nhận của tổ chức, cá thể để mang ýkiến của Sở công thương tại địa phương gồm kho chứa hóa chất. Sở công thương nghiệp nơitổ chức, cá nhân đặt kho chứa có trách nhiệm thẩm định đk của kho chứavà có chủ ý bằng văn bản về việc đáp ứng nhu cầu điều khiếu nại kho chứa theo khí cụ tạiNghị định 113/2017/NĐ-CP , giữ hộ Sở Công Thương vị trí tổ chức, cá thể đặt trụ sởkinh doanh có tác dụng cơ sở cấp giấy chứng nhận. Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủđiều kiện kinh doanh hóa chất có nhiệm vụ gửi Giấy ghi nhận đã cung cấp cho SởCông Thương địa bàn có kho chứa để phối hợp trong kiểm tra, giám sát;

c) Đối cùng với tổ chức,cá nhân sale hóa chất, đồng thời cung ứng hóa hóa học sản xuất, sale cóđiều kiện trong nghành nghề công nghiệp trên địa phương điểm đặt trụ sở gớm doanh,tổ chức, cá thể lập 01 cỗ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sảnxuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, marketing có đk trong nghành côngnghiệp gồm các giấy tờ, tài liệu vẻ ngoài tại khoản 1 với khoản 2Điều 10 của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP gởi Sở Công Thương vị trí tổ chức,cá nhân đặt trụ sở kinh doanh;

2. Cục hóa chất tiếpnhận hồ sơ, cấp, cấp cho lại, cung cấp điều chỉnh, gia hạn, tịch thu Giấy phép xuất khẩu,nhập khẩu tiền hóa học công nghiệp.

3. Cục hóa chất tiếpnhận hồ sơ ý kiến đề xuất cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất tiêu giảm sảnxuất, marketing trong nghành nghề dịch vụ công nghiệp của tổ chức, cá nhân; tổ chức triển khai thẩmđịnh hồ sơ, kiểm tra đk thực tế. Bộ trưởng Bộ công thương ủy quyền Cụctrưởng Cục hóa chất cấp, cung cấp lại, cấp điều chỉnh, tịch thu Giấy phép sản xuất,kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, marketing trong nghành công nghiệp.

4. Cục hóa chất tiếpnhận hồ sơ ý kiến đề xuất thẩm định, phê duyệt kế hoạch phòng ngừa, đối phó sự cố hóachất trong nghành nghề dịch vụ công nghiệp của tổ chức, cá nhân, trình lãnh đạo bộ CôngThương thành lập Hội đồng thẩm định, tổ chức thẩm định, trình lãnh đạo bộ CôngThương coi xét, phê duyệt planer phòng ngừa, đối phó sự cụ hóa hóa học tronglĩnh vực công nghiệp.

5. Cục hóa chất tiếpnhận tin tức khai báo hóa chất nhập khẩu của những tổ chức, cá nhân thực hiệnkhai báo hóa chất qua cổng thông tin một cửa ngõ quốc gia, thành lập và thực hiện kếhoạch thanh tra, kiểm soát định kỳ với thanh tra, kiểm tra tự dưng xuất lúc cầnthiết.

Điều4. Phát hành biểu mẫu

1. Phát hành tại Phụlục 1 các biểu chủng loại hồ sơ đề xuất cấp, cấp lại, cấp kiểm soát và điều chỉnh Giấy chứng nhận đủđiều kiện sản xuất, sale hóa hóa học sản xuất, kinh doanh có đk tronglĩnh vực công nghiệp; giấy tờ sản xuất, marketing hóa chất hạn chế sản xuất,kinh doanh trong nghành nghề dịch vụ công nghiệp:

a) mẫu mã 01a: chủng loại vănbản ý kiến đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ đk sản xuất, sale hóa hóa học sảnxuất, kinh doanh có đk trong nghành nghề dịch vụ công nghiệp;

b) mẫu mã 01b: mẫu vănbản kiến nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chấtsản xuất, kinh doanh có điều kiện trong nghành nghề dịch vụ công nghiệp;

c) mẫu 01c: chủng loại vănbản đề nghị cấp điều chỉnh Giấy ghi nhận đủ đk sản xuất, sale hóachất sản xuất, kinh doanh có đk trong nghành nghề công nghiệp;

d) mẫu 01d: chủng loại vănbản kiến nghị cấp giấy phép sản xuất, marketing hóa chất tiêu giảm sản xuất, kinhdoanh trong nghành công nghiệp;

đ) mẫu 01đ: mẫu mã vănbản đề nghị cấp lại giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất,kinh doanh trong nghành nghề công nghiệp;

e) chủng loại 01e: mẫu vănbản ý kiến đề xuất cấp kiểm soát và điều chỉnh Giấy phép sản xuất, sale hóa chất hạn chế sảnxuất, marketing trong nghành nghề dịch vụ công nghiệp;

g) mẫu mã 01g: mẫu mã bảnkê khai thiết bị, kỹ thuật, đồ vật phòng hộ lao rượu cồn và an toàn của đại lý sảnxuất, marketing hóa chất.

2. Phát hành tại Phụlục 2 các biểu mẫu hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, cấp cho lại, cấp điều chỉnh Giấyphép xuất khẩu, nhập vào tiền hóa học công nghiệp:

a) mẫu 02a: chủng loại vănbản ý kiến đề nghị cấp bản thảo xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp;

b) mẫu 02b: chủng loại vănbản đề xuất gia hạn giấy phép xuất khẩu, nhập vào tiền chất công nghiệp;

c) chủng loại 02c: chủng loại vănbản kiến nghị cấp lại giấy tờ xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp;

d) mẫu mã 02d: mẫu vănbản đề xuất cấp điều chỉnh Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất côngnghiệp.

3. Phát hành tại Phụlục 3 các biểu mẫu sử dụng trong quy trình lập hồ nước sơ đề xuất và thẩm định, phêduyệt chiến lược phòng ngừa, ứng phó sự ráng hóa chất trong nghành nghề công nghiệp:

a) chủng loại 03a: mẫu vănbản kiến nghị thẩm định chiến lược phòng ngừa, đối phó sự nuốm hóa chất;

b) mẫu mã 03b: mẫu mã Quyếtđịnh ra đời Hội đồng thẩm định;

c) mẫu mã 03c: mẫu Biênbản họp Hội đồng thẩm định;

d) chủng loại 03d: chủng loại Phiếunhận xét, tấn công giá;

đ) mẫu 03đ: mẫu Báocáo giải trình, tiếp thu chủ kiến thẩm định.

4. Phát hành tại Phụlục 4 chủng loại Phiếu kiểm soát mua, chào bán hóa hóa học độc.

5. Ban hành tại Phụlục 5 những biểu mẫu report trong chuyển động hóa chất:

a) mẫu mã 05a: mẫu mã Báocáo hoạt động hóa chất (dành mang lại tổ chức, cá nhân);

b) chủng loại 05b: mẫu Báocáo tình hình làm chủ và chuyển động hóa hóa học (dành đến Sở Công Thương).

Điều5. Chiến lược và biện pháp phòng ngừa, đối phó sự cụ hóa chất trong nghành nghề côngnghiệp

1. Thể thức trìnhbày, tía cục, câu chữ Kế hoạch và phương án phòng ngừa, đối phó sự cố kỉnh hóa chấttheo giải đáp tại Phụ lục 6 tất nhiên Thông tư này.

2. Đối với đối tượngphải xây dựng giải pháp phòng ngừa, đối phó sự cố kỉnh hóa chất, trong thời gian 10(mười) ngày làm cho việc tính từ lúc ngày có Quyết định phát hành Biện pháp, công ty đầu tưgửi 01 phiên bản Quyết định với 01 quyển biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố kỉnh hóa chấtđến Sở công thương tỉnh, thành phố nơi sản xuất dự án vận động hóa hóa học đểgiám sát, quản lí lý.

3. Ngôi trường hợp gồm sựthay thay đổi trong thừa trình chi tiêu và vận động liên quan đến những nội dung đề ratrong kế hoạch đã được phê duyệt, tổ chức, cá thể gửi report về cục Hóa chấtđể được phía dẫn.

Điều 6. Phân loại và ghi nhãn hóa chất

1.Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất có nghĩa vụ phân một số loại và ghi nhãnhóa chất, chịu tráchnhiệm trước quy định về công dụng phân các loại hóa hóa học và thông tin thể hiện tại trênnhãn hóachất.

2.Việc phân loại hóa chất được thực hiện theo quy tắc và trả lời kỹ thuật củaGHS tự Phiên bạn dạng 2 năm 2007 trởđi. Phía dẫn tầm thường và tiêu chí phân một số loại hóa hóa học theo GHS được cách thức tại Phụ lục 7 kèm theoThông tứ này.

Xem thêm: Theo Em, Hạnh Phúc Của Một Học Sinh Trung Học Là Gì? Học Là Gì?

3.Việc ghi nhãn hóa chất được thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 8 tất nhiên Thông tư này. Nhãn chất hóa học bao gồmcác nội dung sau:

a)Tên hóa chất;

b)Mã nhận dạng chất hóa học (nếu có);

c)Hình vật dụng cảnh báo, trường đoản cú cảnh báo, cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn (nếu có);

d)Biện pháp phòng dự phòng (nếu có);

đ)Định lượng;

e)Thành phần hoặc yếu tắc định lượng;

g)Ngày sản xuất;

h)Hạn áp dụng (nếu có);

i)Tên và add của tổ chức, cá nhân chịu nhiệm vụ về hóa chất;

k)Xuất xứ hóa chất;

l)Hướngdẫn sử dụng, bảo quản.

4.Vị trí nhãn hóa chất thực hiện theo Điều 4; nhãn phụ hóachất triển khai theo khoản 3 Điều 7 cùng khoản 3, 4 Điều 8 của Nghịđịnh số 43/2017/NĐ-CP của chính phủ nước nhà về nhãn sản phẩm hóa. Trường hòa hợp dokích thước của nhãnhóa chất không đủ để thể hiện toàn bộ các nội dung phải trên nhãn thì phảighi hồ hết nội dung được quy định tại những điểm a, i cùng k khoản 3 Điều này trênnhãn hóa chất, phần lớn nội dung còn lại phải ghi vào tài liệu hẳn nhiên hóa chấtvà trên nhãn hóa chất đề xuất chỉ ra chỗ ghi các nội dung đó.

5.Hình đồ chú ý trong tải hóa chất nguy hiểm được quyđịnh tại Phụlục 7kèm theo Thông bốn này.

Điều7. Tạo Phiếu an toàn hóa chất

1.Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập vào hóa chất nguy hiểm được phương pháp tại khoản 1 Điều 24 Nghị định 113/2017/NĐ-CP, trước khi đưa hóachất vào sử dụng, lưu lại thông trên thị trường phải tạo Phiếu bình yên hóachất bao gồm cácthôngtin theo hướng dẫn trên Phụlục 9 củaThông tư này và phụ trách trước lao lý về văn bản của Phiếu an toànhóa chất.

2.Tổ chức, cá nhân phải lưu giữ Phiếu an toàn hóa chất với tất cả các hóachất nguy khốn trong cơ sở và đảm bảo tất cả các đối tượng người sử dụng có tương quan đến hóachất nguy hại được cung cấp Phiếu bình yên hóa chất của các hóa chất nguy hiểmđó.

Điều8. Chỉ dẫn khai báo hóa chất nhập khẩu

1. Tổ chức, cá nhânnhập khẩu hóa chất bắt buộc khai báo có trách nhiệm triển khai khai báo hóa chấtnhập khẩu trước khi thông quan tiền qua Cổng tin tức một cửa ngõ quốc gia.

2.Ngay sau khoản thời gian tờ khai hải quan sống trạng thái được thông quan, thương chính phản hồiđến hệ thống của cỗ Công Thương các thông tin bao gồm mã số khai báo với cácthông tin không giống nêu tại Phụ lục 10 dĩ nhiên Thông tứ này.

3.Không áp dụng khai báo hóa chất nhập khẩu đối với cáctổ chức, cá thể mua hóa chất trong khu vực Việt Nam.

4. Lúc cóthông báo sự cố, tổ chức, cá nhân có thể thực hiện khai báo hóa chất nhập khẩuqua hệ thống dự phòng. Tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luậtvề những thông tin khai báo hóa chất qua hệ thống dự phòng như khi triển khai qua Cổng thông tin mộtcửa quốc giatheo chính sách tại khoản 6 Điều 27 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP.

Điều 9. Cơ chế báo cáo

1. Chế độbáo cáo của tổ chức, cá nhân

a) Trướcngày 15 tháng 01 hàng năm, tổ chức, cá thể hoạt động hóa chất trong lĩnh vực côngnghiệpcó trách nhiệm report tổng hợp tình hình vận động hóa chất của năm kia theoMẫu số05aquy định tại Phụlục 5của Thông tư này nhờ cất hộ SởCông yêu đương tỉnh, tp trực thuộc trung ương nơi tiến hành chuyển động hóachất để tổng hợp, quản lý, bên cạnh đó gửi cục Hóa chất;

b) sau thời điểm hệ thốngcơ sở dữ liệu hóa chất tổ quốc được hoàn thiện, chế độ báo cáo định kỳ quyđịnh trên điểm a khoản này vẫn được tiến hành thông qua khối hệ thống cơ sở dữ liệuhóa chất quốc gia;

c) Tổ chức, cá nhânhoạt động hóa chất trong nghành nghề dịch vụ công nghiệp tất cả trách nhiệm report đột xuất tình hìnhhoạt động hóa chất khi bao gồm sự cố xảy ra trong hoạt động hóa hóa học hoặc chấm dứthoạt động hóa chất đến Sở Công Thương chỗ tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chấtvà khi tất cả yêu mong của cơ quan gồm thẩm quyền.

2. Trướcngày 20 tháng 01 sản phẩm năm, Sở công thương tỉnh, thành phố trực ở trong trung ươngcó trách nhiệm báo cáo công tác quản lý hóa chất và tổng hợp thực trạng hoạtđộng hóa chất của tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý theo mẫu mã số 05b quy địnhtại Phụlục 5của Thông tư này gửi cục Hóa chất.

3. Khiđược yêu cầu, những cơ quan, đơn vị chức năng được phân công nhiệm vụ tại Điều 10 củaThông tư này có trách nhiệm báo cáo công tác thống trị hóa chất theo chức năng,nhiệm vụ, giữ hộ Cục chất hóa học tổng hợp.

Điều 10. Trách nhiệm của những Vụ, viên chứcnăng thuộc bộ Công Thương, Sở công thương và lực lượng quản lý thị trường

1.Cục hóa chất là cơ quan đầu mốicủa bộ Công yêu mến thực hiện làm chủ hoạtđộng hóa chất.

CụcHóa chất chủ trì, phối phù hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan triển khai các nộidung cai quản thuộc phạm vi trách nhiệm của bộ Công Thương:

a)Xây dựng và trình cấp bao gồm thẩmquyền ban hành cácvăn bạn dạng quy phi pháp luật về cai quản hóa chất; những chiến lược, chươngtrình, đềán, kếhoạch, cơchế, chínhsách cách tân và phát triển ngànhhóa chất; các tiêu chuẩn, quy chuẩn chỉnh kỹ thuật siêng ngành hóa chất;

b)Tổ chức tuyêntruyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của lao lý về thống trị hóa chất;

c) thực hiện các thủtục hành thiết yếu theo nguyên tắc tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 3của Thông bốn này;

d) Xây dựng hạng mục hóa hóa học quốc gia, Cơ sởdữ liệu hóa chất quốc gia, hệ thống phòng thí nghiệm reviews hóa chất mới tạiViệt Nam;

đ)Thực hiện nay thanh tra, kiểm tra, giải quyết và xử lý khiếu nại, tố cáovà xử lý vi phạm luật theo thẩm quyền trong chuyển động hóa chất.

2. Cục Kỹ thuật an ninh và môi trường thiên nhiên côngnghiệp hướng dẫn, thanh tra, soát sổ việc tiến hành kỹ thuật an ninh tronghoạt đụng hóa chất nguy hại trong nghành nghề dịch vụ công nghiệp.

3.Cục thương mại Điện tử và kinh tế tài chính số công ty trì, phối phù hợp với Tổng cục hải quan lại đểduy trì vận động hệ thống năng lượng điện tử của cục Công yêu mến qua Cổng tin tức mộtcửa quốc gia.

4. Tổng cục Quản lýthị trường hướng dẫn, lãnh đạo lực lượng cai quản thị ngôi trường thanh tra, kiểm tra,xử lý vi phi pháp luật trong chuyển động hóa chất theo quy định.

5.SởCông yêu đương tỉnh, tp trực thuộcTrungương có trách nhiệm:

a)Quản lý, giám sát hoạt động hóa chất trên địa phận quản lý;

b) triển khai các thủtục hành chủ yếu theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Thông tư này;

c)Chủtrì, phối phù hợp với các ban ngành liên quan tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ cập và tổchức chỉ dẫn pháp luậtvề làm chủ hóa chất trên địa bàn quản lý;

d) triển khai thanh tra, kiểm tra, xử lý khiếu nại, tốcáo, xử lý vi phạm về chuyển động hóa hóa học trên địa bàn cai quản theo quy định;

đ) thống kê giám sát việc thực hiện các hình thức về đk sảnxuất, marketing hóa chất, Kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa hóa học và huấn luyện an ninh hóa chất của những tổ chức, cá nhân hoạt hễ hóachất trên địa bàn quản lý;

e) thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại phương pháp hóa chất, Nghị định số 113/2017/NĐ-CP và các nhiệm vụ khác liên quan đến chuyển động hóa chất được phân công,phân cấp.

Điều 11. Điều khoản chuyển tiếp

1.Các planer và giải pháp phòng ngừa, đối phó sự cụ hóa chất đã được cơ sở cóthẩm quyền đánh giá hoặc kiểm tra xác thực trước ngày Thông tư này có hiệu lựctiếp tục được thực hiện.

2.Hóachất sản xuất, nhập vào đã triển khai phân một số loại hoặc ghi nhãn để đưa vào sửdụng, lưuthông trên thị trường trước ngày Thông tư này còn có hiệu lực được tiếp tục lưuthông cho đến khi hết lô hàng.

3.Điềukhoản đưa tiếp so với Giấy phép sản xuất, sale hóa chất giảm bớt sảnxuất, khiếp doanh, Giấy ghi nhận đủ điều kiện sản xuất, marketing hóa chấtsản xuất, marketing có điều kiện

a)Tổ chức, cá nhân đã được cơ quan tất cả thẩm quyền cấp giấy chứng nhận, bản thảo trướckhi Nghị địnhsố 113/2017/NĐ-CP có hiệu lựcđược liên tục thực hiện cho tới khi Giấy phép, Giấy chứng nhận hết thời hạn;

b)Nếu Giấy hội chứng nhận, bản thảo đã được cấp trước lúc Nghị định số 113/2017/NĐ-CP có hiệu lực thực thi hiện hành cần điều chỉnh, bổsung khi chưa hết thời hạn hoặc lúc Giấy triệu chứng nhận, bản thảo hết thời hạn màtổ chức, cá nhân tiếp tục hoạt động sản xuất, marketing hóa chất, thì thựchiện như cấp phát mới Giấy triệu chứng nhận, giấy phép theo quy định tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ;

c)Đối với hóa chất sản xuất, sale có đk trong nghành nghề côngnghiệp theo lý lẽ của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP mà lại không ở trong Danh mụchóa chất cách thức tại Phụ lục 1 của Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 mon 6 năm2010 của bộ trưởng bộ Công Thương và hóa chất giảm bớt sản xuất, ghê doanhtrong nghành nghề dịch vụ công nghiệp theo cách thức của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP màkhông thuộc hạng mục hóa chất phép tắc tại Phụ lục 2 của Nghị địnhsố 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chínhphủ, tổ chức, cá thể phảibổ sung đầy đủ điều kiện, lập hồ nước sơ ý kiến đề nghị cấp Giấy triệu chứng nhận, giấy phép trongvòng 06 (sáu) tháng tính từ lúc ngày Thông tư này có hiệu lực.

Điều 12. Hiệu lực thực thi hiện hành thi hành

1.Thông tư này còn có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2.Khi các văn phiên bản quy phạm pháp luật, tài liệu viện dẫn vào Thông tứ này đượcsửa đổi, bổ sung, sửa chữa thay thế thì vận dụng theo điều khoản tại văn bạn dạng mới.

3. Thông tứ nàythay thế,bãi bỏ:

a)Thông bốn số01/2006/TT-BCNngày11 tháng bốn năm 2006 của cục trưởng cỗ Công nghiệp hướng dẫn làm chủ xuất khẩu,nhập khẩu hóa độc hại và thành phầm có hóa chất độc hại hại, tiền hóa học ma túy, hóachất theo tiêu chuẩn chỉnh kỹ thuật thuộc dạng làm chủ chuyên ngành của bộ Côngnghiệp;

b)Quyết định số 40/2006/QĐ-BCN ngày01 mon 12 năm 2006 của cục trưởng bộ Công nghiệp bổ sung cập nhật Danh mục hoá hóa học cấmxuất khẩu, cấm nhập khẩu ban hành kèm theo đưa ra quyết định số 05/2006/QĐ-BCN ngày 07tháng 4 năm 2006 của bộ Công nghiệp về việc công bố Danh mục hoá chất cấm xuấtkhẩu, cấm nhập khẩu;

c)Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 mon 6 năm 2010 của cục trưởng cỗ Công thương quyđịnh ví dụ một số điều của công cụ hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày07 tháng 10 năm 2008 của chính phủ quy định chi tiết và gợi ý thi hành mộtsố điều của luật hóa chất;

d)Thông bốn số 18/2011/TT-BCT ngày21 tháng tư năm 2011 của bộ trưởng cỗ Công Thương té sung, kho bãi bỏ giấy tờ thủ tục hànhchính trên Thông tứ 28/2010/TT-BCT quy định rõ ràng một số điều của mức sử dụng Hoá chấtvà Nghị định 108/2008/NĐ-CP quy định cụ thể và lí giải thi hành một vài điềucủa hình thức Hoá chất;

đ)Thông tứ số 40/2011/TT-BCT ngày 14 mon 11 năm 2011 của bộ trưởng cỗ CôngThương pháp luật về khai báo hóa chất;

e)Thông tư số 04/2012/TT-BCT ngày 13 tháng 02 năm 2012 của bộ trưởng cỗ Công yêu quý quyđịnh phân các loại và ghi nhãn hóa chất;

g)Thông tư số 07/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 4 năm trước đó của bộ trưởng liên nghành Bộ công thương nghiệp quyđịnh việc đk sử dụng hóa chất nguy khốn để sản xuất sản phẩm, sản phẩm hóatrong nghành nghề dịch vụ công nghiệp;

h)Thông bốn số 20/2013/TT-BCT ngày thứ 5 tháng 8 năm trước đó của bộ trưởng Bộ Công Thương hiện tượng về kế hoạch vàBiện pháp phòng dự phòng sự thay hóa chất trong nghành nghề dịch vụ công nghiệp;

i) Điều 6, Điều 7, khoản 1 cùng khoản2 Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14, Điều 18 của Thông tư số 42/2013/TT-BCTngày 31 tháng 12 năm 2013 của bộ trưởng Công Thươngquy định quản lí lý, kiểm soát và điều hành tiền chất trong nghành nghề công nghiệp;

k)Thông tứ số 36/2014/TT-BCT ngày 22 mon 10 năm 2014 của bộ trưởng Bộ CôngThương về đào tạo và huấn luyện kỹ thuật an ninh hóa chất và cấp cho Giấy ghi nhận huấnluyện kỹ thuật an toàn hóa chất;

l) Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều4 của Thông tư số 06/2015/TT-BCT ngày 23 mon 4năm năm ngoái của bộ trưởng liên nghành Bộ công thương sửa đổi, bổ sung một số thông bốn của BộCông yêu quý về giấy tờ thủ tục hành bao gồm trong nghành nghề dịch vụ hóa chất, năng lượng điện lực với hoạtđộng mua bán hàng hóa qua sở giao dịch thanh toán hàng hóa;

m) Điều 2, Điều 3 của Thông tưsố 04/2016/TT-BCT ngày thứ 6 tháng 6 năm năm 2016 củaBộ trưởng cỗ Công mến sửa đổi, bổ sung cập nhật một số Thông tư của bộ trưởng bộ CôngThương về giấy tờ thủ tục hành thiết yếu trong nghành nghề dịch vụ thương mại năng lượng điện tử, hóa chất, sảnxuất sale rượu, nhượng quyền yêu đương mại, hoạt động mua bán hàng hóa quasở giao dịch thanh toán hàng hóa, năng lượng, bình yên thực phẩm với điện lực;

n) Khoản 1 Điều 4, Điều 5 củaThông tứ số 27/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm2016 của bộ trưởng bộ Công yêu thương sửa đổi, vấp ngã sung, bến bãi bỏ một số văn bản quyphạm điều khoản quy định về điều kiện chi tiêu kinh doanh trong một trong những lĩnh vựcthuộc phạm vi quản lý nhà nước của cục Công Thương.

4. Vào quátrình thực hiện, nếu tất cả vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh, những tổ chức, cá nhânphản ánh về bộ Công Thương nhằm nghiên cứu, giải quyết./.

Xem thêm: Đăng Ký 100 Tin Nhắn Viettel Sim Thường, Cách Chi Tiết Nhất

Nơi nhận: - văn phòng công sở Tổng bí thư; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng thiết yếu phủ; - Văn phòng bao gồm phủ; - những Bộ, phòng ban ngang Bộ, cơ sở thuộc chủ yếu phủ; - HĐND, UBND những tỉnh, tp trực trực thuộc trung ương; - Lãnh đạo bộ Công Thương; - Sở Công Thương những tỉnh, thành phố trực nằm trong Trung ương; - kiểm toán nhà nước; - Cục đánh giá VBQPPL (Bộ tứ pháp); - những đơn vị nằm trong BCT: ATMT, TMĐT, QLTT; - Công báo; - Cổng thông tin điện tử bao gồm phủ; - Cổng thông tin điện tử cỗ Công Thương; - Lưu: VT, HC, PC.

kimsa88
cf68