THÔNG TƯ 92 BỘ TÀI CHÍNH

     
nắm tắt ngôn từ VB nơi bắt đầu Tiếng Anh hiệu lực thực thi hiện hành VB liên quan Lược đồ ngôn từ MIX sở hữu về
Đăng nhập tài khoản thedelight.vn với đăng cam kết sử dụng ứng dụng tra cứu văn bản.

Bạn đang xem: Thông tư 92 bộ tài chính

">Theo dõi hiệu lực thực thi VB
share qua:
*
*

đăng nhập thông tin tài khoản gói giờ Anh hoặc nâng cao để thiết lập file. Nếu như quý khách chưa có tài khoản, vui tươi đăng ký tại đây!
đăng nhập thông tin tài khoản gói tiếng Anh hoặc nâng cao để mua file. Giả dụ quý khách chưa có tài khoản, vui mừng đăng cam kết tại đây!

BỘ TÀI CHÍNH

_______

Số: 92/2021/TT-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 28 mon 10 năm 2021


THÔNG TƯ

Quy định nấc thu, chính sách thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển chọn dụng, tham dự cuộc thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức

_____________


Căn cứ cơ chế Phí và lệ mức giá ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật túi tiền nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật cai quản thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 mon 10 năm 2020 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định cụ thể một số điều của Luật làm chủ thuế;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 mon 8 năm 2016 của chính phủ nước nhà quy định cụ thể và giải đáp thi hành một số điều của khí cụ Phí với lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định về tuyển chọn dụng, sử dụng và cai quản viên chức;

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định về tuyển dụng, thực hiện và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 mon 7 năm 2017 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức của bộ Tài chính;


Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ cơ chế thuế;

Bộ trưởng bộ Tài chính ban hành Thông tư phép tắc mức thu, chính sách thu, nộp, cai quản và thực hiện phí tuyển chọn dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng người sử dụng áp dụng
1. Thông tứ này lao lý mức thu, chính sách thu, nộp, thống trị và áp dụng phí tuyển dụng, tham gia dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
2. Thông bốn này áp dụng đối với người nộp, tổ chức triển khai thu phí tuyển chọn dụng, tham gia dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức cùng tổ chức, cá thể khác có tương quan đến thu, nộp, làm chủ và sử dụng phí tuyển chọn dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
Điều 2. Tín đồ nộp phí
1. Người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi hoặc xét tuyển chọn công chức, viên chức thâm nhập tuyển dụng; công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn chỉnh tham gia dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức yêu cầu nộp phí theo cách thức tại Thông tứ này.
2. Bạn nộp phí triển khai nộp giá tiền theo thông báo triệu tập của Hội đồng tuyển dụng hoặc Hội đồng thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
Điều 3. Tổ chức thu phí
1. Cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức là tổ chức triển khai thu phí tổn tuyển dụng.
2. Cơ quan, đơn vị tổ chức thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức là tổ chức triển khai thu phí tham dự cuộc thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
Điều 4. Mức thu phí Mức thu phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức như sau:

Số TT

Nội dung thu

Đơn vị tính

Mức thu

I

Tuyển dụng (gồm thi tuyển, xét tuyển)

- dưới 100 thí sinh

Đồng/thí sinh/lần

500.000

- từ bỏ 100 mang lại dưới 500 thí sinh

Đồng/thí sinh/lần

400.000

- từ 500 thí sinh trở lên

Đồng/thí sinh/lần

300.000

II

Dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức

1

Nâng ngạch siêng viên thời thượng và tương đương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng I

- Dưới 50 thí sinh

Đồng/thí sinh/lần

1.400.000

- trường đoản cú 50 mang lại dưới 100 thí sinh

Đồng/thí sinh/lần

1.300.000

- tự 100 sỹ tử trở lên

Đồng/thí sinh/lần

1.200.000

2

Nâng ngạch chuyên viên, nhân viên chính với tương đương; thăng hạng chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức hạng II, hạng III, hạng IV

- bên dưới 100 thí sinh

Đồng/thí sinh/lần

700.000

- tự 100 mang đến dưới 500 thí sinh

Đồng/thí sinh/lần

600.000

- từ 500 sỹ tử trở lên

Đồng/thí sinh/lần

500.000

III

Phúc khảo thi tuyển chọn dụng; thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức

Đồng/bài thi

150.000


Điều 5. Kê khai, nộp phí tổn
1. Muộn nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí bắt buộc gửi số tiền phí đã thu của mon trước vào tài khoản phí đợi nộp chi tiêu mở tại Kho bạc đãi Nhà nước.
2. Tổ chức thu phí triển khai kê khai, nộp số tiền chi phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo biện pháp tại Luật thống trị thuế cùng Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 mon 10 năm 2020 của cơ quan chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế.
Điều 6. Làm chủ và áp dụng phí
1. Tổ chức triển khai thu phí tổn là đơn vị sự nghiệp công lập được giữ lại 100% số tiền giá tiền thu được để trang trải cho các nội dung bỏ ra theo qui định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 mon 8 năm 2016 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một trong những điều của phương tiện Phí cùng lệ phí.
2. Tổ chức thu mức giá là phòng ban nhà nước nộp toàn cục số tiền phí tổn thu được vào ngân sách chi tiêu nhà nước. Nguồn giá thành trang trải cho việc thực hiện công việc và thu tiền phí do túi tiền nhà nước sắp xếp trong dự toán của tổ chức triển khai thu theo chế độ, định mức chi ngân sách chi tiêu nhà nước. Trường hợp tổ chức triển khai thu chi phí là cơ sở nhà nước được khoán chi tiêu hoạt động từ thu nhập phí theo nguyên lý tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP được trích lại 100% số tiền chi phí thu được để trang trải chi phí cho những nội dung chi theo dụng cụ tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP.

Xem thêm: Thông Tin Cơ Bản Về Tính Năng Trò Chuyện Trực Tiếp, Search Results


Điều 7. Tổ chức triển khai thực hiện
1. Thông tư này còn có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 15 mon 12 năm 2021 và sửa chữa Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm năm 2016 của bộ trưởng Bộ Tài thiết yếu quy định nấc thu, chế độ thu, nộp, làm chủ và sử dụng phí tuyển chọn dụng, tham gia dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
2. Các nội dung khác liên quan đến bài toán thu, nộp, quản lý, sử dụng, triệu chứng từ thu, công khai cơ chế thu chi phí không nhắc tại Thông tứ này được thực hiện theo khí cụ tại điều khoản Phí cùng lệ phí, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP, Luật cai quản thuế, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP cùng Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15 mon 11 năm năm 2016 của bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn bài toán in, phân phát hành, cai quản và sử dụng các loại bệnh từ thu tiền phí, lệ mức giá thuộc giá thành nhà nước.
3. Trường hợp những văn bản quy phạm pháp luật chính sách dẫn chiếu tại Thông bốn này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bạn dạng mới được sửa đổi, bổ sung cập nhật hoặc cố gắng thế.
4. Trong quy trình thực hiện, nếu gồm vướng mắc đề nghị những tổ chức, cá nhân phản ánh đúng lúc về bộ Tài chủ yếu để nghiên cứu, phía dẫn ngã sung./.

Nơi nhận:

- Văn phòng trung ương và những Ban của Đảng;

- văn phòng công sở Tổng túng thư;

- văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng quản trị nước;

- Viện Kiểm giáp nhân dân tối cao;

- Toà án nhân dân tối cao;

- truy thuế kiểm toán nhà nước;

- các Bộ, ban ngành ngang Bộ, cơ sở thuộc chủ yếu phủ;

- Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam;

- ban ngành Trung ương của những đoàn thể;

- UBND, Sở Tài chính, viên Thuế những tỉnh, thành phố

trực ở trong Trung ương;

- Công báo;

- Cổng thông tin điện tử chính phủ;

- Cục bình chọn văn bạn dạng quy phi pháp luật (Bộ tư pháp);

- những đơn vị thuộc cỗ Tài chính;

- Cổng thông tin điện tử cỗ Tài chính;

- Lưu: VT, CST (CST5).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Vũ Thị Mai


Thuộc tính văn bản
Thông bốn 92/2021/TT-BTC của bộ Tài thiết yếu quy định nấc thu, chính sách thu, nộp, làm chủ và áp dụng phí tuyển dụng, tham gia dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức
Cơ quan liêu ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
vui vẻ đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa xuất hiện tài khoản quý khách hàng đăng ký tại đây!
Số hiệu: 92/2021/TT-BTC Ngày đăng công báo: Đã biết
vui miệng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc cải thiện để coi Ngày đăng công báo. Nếu chưa tồn tại tài khoản quý khách hàng đăng ký kết tại đây!
vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa tồn tại tài khoản người sử dụng đăng ký kết tại đây!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
vui mừng đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc cải thiện để xem triệu chứng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản người sử dụng đăng cam kết tại đây!
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Cán bộ-Công chức-Viên chức

Tóm tắt văn bản

Từ 15/12, phí tham gia dự thi thăng hạng viên chức hạng IV mang đến 700.000 đồng/lần

Theo đó, nấc thu phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức như sau: tuyển dụng (gồm thi tuyển, xét tuyển) bên dưới 100 sỹ tử là 500.000 đồng/thí sinh/lần; từ bỏ 100 - 500 sỹ tử là 400.000 đồng/thí sinh/lần; từ 500 sỹ tử trở lên là 300.000 đồng/thí sinh/lần.

Đáng chú ý, qui định mới bổ sung mức thu tiền phí dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức hạng IV bên dưới 100 thí sinh là 700.000 đồng/thí sinh/lần; tự 100 - 500 thí sinh là 600.000 đồng/thí sinh/lần; trường đoản cú 500 sỹ tử trở lên là 500.000 đồng/thí sinh/lần.

Ngoài ra, mức thu phí nâng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức hạng I dưới 50 sỹ tử là 1,4 triệu đồng/thí sinh/lần; Phúc khảo thi tuyển chọn dụng, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức là 150.000 đồng/bài thi;… vẫn giữ như pháp luật cũ.

Xem thêm: Cách Tính Diện Tích Xung Quanh Của Hình Hộp Chữ Nhật, Công Thức Tính Diện Tích Hình Hộp Chữ Nhật

Bên cạnh đó, chậm nhất là ngày thứ 5 hàng tháng, tổ chức triển khai thu phí phải gửi số tiền mức giá đã thu của tháng trước vào thông tin tài khoản phí ngóng nộp ngân sách mở tại Kho bạc bẽo Nhà nước. Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, nộp số tiền giá thành thu được theo tháng, quyết toán năm theo mức sử dụng tại Luật quản lý thuế với Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.