THÔNG TƯ 08/2016/TT-BCA

     

 

1. Yêu cầu so với trang phục của lực Iượng đảm bảo cơ quan, doanh nghiệp

- đảm bảo an toàn tính thống nhất, nhất quán và phù hợp với yêu cầu công tác làm việc của lực lượng bảo đảm cơ quan, doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Thông tư 08/2016/tt-bca

- bảo đảm chất lượng, chủng loại, bề ngoài theo Thông tứ 08.

- bảo đảm được trang bị, sử dụng đúng đối tượng, đúng mục đích.

2. Hiện tượng về mẫu và niên hạn xiêm y của lực lượng đảm bảo an toàn cơ quan, doanh nghiệp

Ban hành kèm theo Thông tứ số 08/2016 của cục Công an biểu mẫu trang phục của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, cụ thể như sau:

- Sao hiệu (mẫu số 01): 3 năm 1 cái

- cung cấp hiệu (mẫu số 02): 2 năm 1 cỗ Cấp hiệu đồng bộ

- Phù hiệu (mẫu số 03): 2 năm 1 bộ Phù hiệu đồng bộ

- biển cả hiệu (mẫu số 04 Thông tư 08/2016/BCA).

- ký hiệu (mẫu số 05).

- nón (mẫu số 06) bao gồm mũ kê pi, mũ cứng, mũ mềm: 3 năm 1 dòng mỗi loại

- Quần, áo xuân hè + ký kết hiệu (mẫu số 07): một năm 1 bộ

- Quần, áo thu đông + ký kết hiệu (mẫu số 08): hai năm 1 bộ

- Caravat (mẫu số 09): hai năm 1 cái

- Dây lưng (mẫu số 10): 3 năm 1 cái

- bịt tất (mẫu số 11): 1 năm 2 đôi.

- giày da (mẫu số 12): hàng năm 1 đôi

- áo quần đi mưa (mẫu số 13): 3 năm 1 bộ

3. Cấp phát, sử dụng trang phục lực lượng bảo đảm an toàn cơ quan, doanh nghiệp

- phụ thuộc vào điều kiện thực tiễn và khí hậu của từng quần thể vực, Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp công ty động ra quyết định việc cung cấp phát, áp dụng trang phục lực lượng đảm bảo cho phù hợp;

- Trong quy trình làm nhiệm vụ, nhân viên bảo đảm an toàn phải thực hiện trang phục theo như đúng quy định trên Thông tư số 08/2016/TT-BCA.

4. Kinh phí bảo vệ trang bị xiêm y cho lực lượng bảo đảm cơ quan, doanh nghiệp

- khiếp phí đảm bảo trang bị bộ đồ cho lực lượng đảm bảo an toàn cơ quan liêu được chi trong nguồn ghê phí vận động thường xuyên của cơ quan.

- khiếp phí bảo vệ trang phục mang lại lực lượng bảo đảm doanh nghiệp được tính trong ngân sách chi tiêu hoạt động marketing của doanh nghiệp.

 


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ CÔNG AN -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 08/2016/TT-BCA

Hà Nội, ngày 16 mon 02 năm 2016

THÔNGTƯ

QUYĐỊNH TRANG PHỤC đến LỰC LƯỢNG BẢO VỆ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 06/2013/NĐ-CPngày 09 mon 01 năm 2013 quy định về đảm bảo an toàn cơ quan, doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày17 tháng 11 năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấutổ chức của bộ Công an;

Theo đề xuất của Tổng viên trưởng Tổngcục hậu cần - Kỹ thuật;

Bộ trưởng bộ Công anban hành Thông tư giải pháp trang phục đến lực lượng bảo đảm an toàn cơ quan, doanh nghiệp.

Chương I

QUYĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh

Thông bốn này quy định cụ thể về mẫu,cấu tạo, màu sắc sắc, kiểu dáng trang phục, sao hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, ký hiệu,biển hiệu (sau phía trên gọi chung là trang phục); niên hạn, cấp phép và sử dụngtrang phục của lực lượng đảm bảo tại những cơ quan đơn vị nước, doanh nghiệp, tổ chứcchính trị, tổ chức triển khai chính trị - làng hội, tổ chức triển khai chính trị - làng mạc hội - nghề nghiệp,tổ chức làng mạc hội đượcthành lập theo quy định của lao lý Việt phái nam (sau trên đây gọi tầm thường làcơ quan, doanh nghiệp).

Điều 2. Đối tượng ápdụng

1. Thông bốn này vận dụng đối với:

a) Lực lượng bảo vệ tại những cơ quan,doanh nghiệp;

b) Cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam;doanh nghiệp, tổ chức triển khai nước ngoài chuyển động trên lãnh thổ nước cộng hòa thôn hội chủ nghĩa ViệtNam;

c) Cơ quan, tổ chức, cá thể có liênquan mang lại hoạt động đảm bảo cơ quan, doanh nghiệp.

2. Những cơ quan, doanh nghiệp và lực lượngbảo vệ trong những cơ quan, doanh nghiệp do Công an nhân dân với Quân team nhândân quản lý không thuộc đối tượng người dùng áp dụng của Thông bốn này.

Điều 3. Yêu mong đối vớitrang phục của lực Iượng bảo đảm cơ quan, doanh nghiệp

1. Bảo đảm tính thống nhất, đồng nhất vàphù hợp với yêu cầu công tác của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

2. đảm bảo chất lượng, chủng loại, mẫumã theo giải pháp tại Thông tư này.

3. đảm bảo được trang bị, áp dụng đúngđối tượng, đúng mục đích.

Điều 4. điều khoản về mẫutrang phục của lực lượng đảm bảo an toàn cơ quan, doanh nghiệp

Ban hành hẳn nhiên Thông bốn này biểu mẫutrangphục của lực lượngbảo vệ cơ quan,doanh nghiệp, ví dụ như sau:

1. Sao hiệu (mẫu số 01).

2. Cấp hiệu (mẫu số 02).

3. Phù hiệu (mẫu số 03).

4. Biển cả hiệu (mẫu số 04).

5. Ký kết hiệu (mẫu số 05).

6. Nón (mẫu số 06).

7. Quần, áo xuân hè (mẫu số 07).

8. Quần, áo thu đông (mẫu số 08).

9. Caravat (mẫu số 09).

10. Dây sống lưng (mẫu số 10).

11. Che tất (mẫu số 11).

12. Giầy da (mẫu số 12).

13. Quần áo đi mưa (mẫu số 13).

Chương II

QUYĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Sao hiệu

1. Kiểu dáng dáng: Theo mẫu mã số 01 ban hànhkèm theo Thông tưnày.

2. Cấu tạo: Tấm lá chắn nằm trong lòng haicành tùng bao quanh; phầnlá chắn nổicao rộng cành tùng, mặt lồi. Thân tấm lá chắn là ngôi sao nămcánh, phía hai bên có hình bông lúa. Chữ “BẢO VỆ” bên trên nền dải lụa tất cả hình bánh xe định kỳ sử. Sống lá nổi,các lá đánh tia theo hướng cong của lá, độ nổi của sống lá đối với mép lá là 01 mm.

3. Màu sắc: Cành tùng mạ màu trắng; dảilụa, bánh xe, bônglúa, mặt đường viền lá chắn, ngôi sao sáng mạ kim loại tổng hợp màu vàng; nền bông lúa, chữ “BẢO VỆ” màu xanh da trời lamđậm; nền ngôi sao 5 cánh tia nổi tô men kínhmàu đỏ đun.

Điều 6. Cấp hiệu

1. đẳng cấp dáng: Theo mẫu số 02 ban hànhkèm theo Thông tứ này.

2. Cấu tạo: Nền cung cấp hiệu đượcmay bằng băng dệt bên trong có cột nhựa. Giữacấp hiệu thêu hình lá chắn, bảo phủ lá chắn là nhì bông lúa chéo cuống, nằm giữa lá chắnlà ngôi sao sáng vàng năm cánh. Phía đầu vạt nhọn của cấp hiệu có gắncúc cung cấp hiệu bằngkim loại, cúc cung cấp hiệu được dập nổi ngôi sao 5 cánh năm cánh trung tâm giữa, phủ quanh viềnlà nhị bông lúa, chữ “BV” ngơi nghỉ dưới.Phía đầu không vát nhọn của cấp hiệu tất cả từ 01 mang lại 03 gạch ngang phân cấp, độ rộngcủa gạch ngang phân cấp cho là 06 mm, khoảng cách giữa nhì vạch cạnh bên là 05 mm.

3. Color sắc: Nền cung cấp hiệumàu xanh lam, viền xungquanh màu rubi sẫm. Hìnhlá chắn làm việc giữa cấp hiệu blue color dương; viền lá chắn, hai bông lúa, ngôi sao màu vàng. Cúc cấp hiệu white color bạc. Vạchngang phân cấp màu vàngtươi.

Điều 7. Phù hiệu

1. Mẫu mã dáng: Theo mẫu mã số03 ban hành kèm theo Thông bốn này.

2. Cấu tạo: Phù hiệu hình thoi, bêntrong gồm cốt nhựa, trung ương giữaphù hiệu tất cả chữ “BV” bởi kim loại,phía sau phù hiệu bao gồm ghim để thiết lập trên đầu cổ áo.

3. Màu sắc: Nền phù hiệu greed color lam, chữ “BV” màu trắng bạc.

Điều 8. Biển hiệu

1. Loại dáng: Theo mẫu mã số 04 banhành kèm theo Thông tứ này.

2. Cấu tạo: hải dương hiệu được thiết kế bằng giấycứng, khổ 9 cm x 5,5cm.

- Trên cùng là gạch men ngang, trongđó: phía bên trái là sao hiệu bảo vệ, bên đề xuất có những dòng chữ tên cơ quan, doanh nghiệp nhà quảncấp bên trên (cỡ chữ 10 in hoa đậm),tên cơ quan,doanh nghiệp trực tiếp thống trị (cỡ chữ 12 in hoa đậm).

- bên dưới gạch ngang biểnhiệu: phía bên trái là hình ảnh củangười được cấp biển cả hiệu kích cỡ 2 cm x 3 cm. Tất cả đóng dấu gần cạnh lai cơ quan, doanh nghiệp. Mặt phảitừ trên xuống là chữ “BẢO VỆ” kích thước chữ 16 inhoa đậm, chúng ta tên, số hiệu người được cấp biển khơi hiệu, ngày cấp biển cả hiệu cỡchữ 14 in hay đậm.

Xem thêm: Quần Lót Nam Dành Cho Học Sinh, Quần Lót Nam Dành Cho Tuổi 13

- các chữ trong biển hiệu sử dụngphông chữ tiếngViệt Times New Roman - Unicode.

- hải dương hiệu được mua phía trên biu áo ngực bêntrái.

3. Màu sắc: Nền biển khơi hiệu màu vàng nhạt;đường viền, gạch men ngang với chữ “BẢO VỆ” màu sắc đỏ, các chữ cònlại màu sắc đen.

Điều 8. Ký hiệu

1. Hình dạng dáng: Theo mẫu mã số 05 ban hànhkèm theo Thông tưnày.

2. Cấu tạo: ký kết hiệu hình tấmlá chắn, phía trênlà dải lụa. Trên buộc phải dải lụa có chữ “BẢO VỆ” ở giữa,hai mặt có ngôi sao sáng năm cánh. Giữa ký kết hiệu là lá cờ đỏ sao vàng nằm ở tronghình tròn với những tia sáng bao quanh. Phía dưới là hình tượng nhàmáy, cơ quan, công trường. Dưới thuộc là hình nửa bánh xe có dòng chữ“CƠ QUAN” hoặc “DOANH NGHIỆP”.

3. Màu sắc sắc: Lá cờ đỏ, sao vàng,các tia sáng sủa bao quanhmàu quà sẫm: hìnhtượng đơn vị máy, cơ quan,công trường màu xanhlam.

Điều 10. Mũ

1. Hình trạng dáng: Theo mẫusố 06 phát hành kèm theo Thông tư này.

2. Cấu tạo:

a) mũ kê-pi: font mũ hình tròn, mặttrước mũ gồm tán ôzê treo sao hiệu bảovệ, mỗi mặt mang tán nhị ôzêthoát khí. Phía đằng trước trên lưỡi trai gồm dây trang trí bằng sợi tết kiểuđuôi sam màu sắc vàng, từng đầu dây gồm mộtcúc sắt kẽm kim loại mạ màu trắnggắnvào thành ước mũ.

b) nón mềm: khía cạnh mũ được dựng bằngnhựa cứng, trái mũ có bốn mảnh, phông mũ cólót. Trán mũ tất cả ôzê gắn thêm sao hiệubảo vệ, phía hai bên mang mũ mỗi bên cóba ôzê thoát khí, phía trong chân mong may bằng vải đưa da, phía sau mũ códây điềuchỉnh.

c) nón cứng: nón hình ô van,cốt được làm từ bột giấy, ko kể bọc một lớpvải, tránmũđược tán một ôzê, hai bên máquả nón mỗi bên tánhai ôzê thoátkhí, trong tâm địa cóquai, cầu mũ.

3. Màu sắc: Mũ color tím than. Riêng rẽ mũkê-pi tất cả dây trang trí color vàng, cúc kim loại màu trắng.

Điều 11. Xống áo xuânhè

1. Thứ hạng dáng: Theo chủng loại số07 ban hành kèm theo Thông tư này, rõ ràng như sau:

a) Áo ngắn tay

- Áo nam: Áo loại cổ đứng. Thân trướcngực may nhị túi ốp ngoài, bị túi may đố, nắp túi vát nhọn. Nẹp bong một hàngsáu dòng cúc nhựa thuộc màu vải, may bật vai đeo cung cấp hiệu. Thân sau cầu vai tránh xếp nhị ly. Tayngắncửatay may lật ra ngoài, trên cánh tay trái may dán ký kết hiệu bảo đảm cơ quan lại hoặc doanhnghiệp. Phần gấu áo bằng.

- Áo nữ: phong cách áo sơ mi chiếtly cổ bẻ. Thân trước may nhị túi dưới ốp ngoài, mồm túi chéo. Nẹp bong một hàngbốn cái cúc nhựa cùng màu vải, may bật vai đeo cấp cho hiệu, lắp ken vai. Thân sau maychắp sống lưng. Tayngắn kiểu bán mang, cửa ngõ tay may lật ra ngoài, bên trên cánh tay trái maydán cam kết hiệu bảo đảm cơ quan hoặc doanh nghiệp. Gấu áo bằng. May bọcvòng nách.

b) Áo dài tay

- Áo nam: Áo giao diện cổ đứng.Thân trước ngực may nhì túi ốp ngoài, bị túi may đố, nắp túi vát nhọn. Nẹp bong một hàng sáu cái cúc nhựa cùng màu vải,may bật vai đeo cấp hiệu. Thân sau ước vai rời xếp nhì ly. Tay dài cómăng séc càicúc, may thép tay, cửa ngõ tay mỗibên xếp nhì ly lật về phía théptay, bên trên cánh tay tráimay dán ký kết hiệu đảm bảo an toàn cơ quan hoặc doanh nghiệp. Gấu áo bằng.

- Áo nữ: loại áo sơ mi tách ly cổ bẻ. Thân trước may nhì túi dưới ốp ngoài, mồm túichéo. Nẹp bong một hàng tứ chiếccúc nhựa cùng màu vải, may nhảy vai đeo cấphiệu, đính ken vai.Thân sau may lẹo sống lưng. Tay dài gồm măng séc cài đặt cúc, may viền xuất hiện tay, cửatay mỗi mặt xếp một ly lật về phía viềnmở cửa tay, trêncánh tay trái may dán ký hiệu bảo đảm cơ quan lại hoặc doanh nghiệp. Gấu áo bằng. May bọcvòng nách.

c) Quần xuân hè

- Quần nam: Quần kiểu dáng cạp rời,hai túi sườn chéo. Thân trước mỗibên xếp một ly lật về phía dọc quần, cửa quần may khóa kéo. Thân sau mỗi mặt may một chiếtvà bửa một túi viền.Cạp may sáu đỉa, đầu cạp mayquai nhê tất cả càicúc. Gấu quần bằng.

- Quần nữ: Quần mẫu mã cạp rời,hai túi sườn chéo. Thân trước mỗi mặt xếp một ly lật về phía dọc quần, cửa quần may khóa kéo. Thânsau mỗi bên may một chiết. Cạpmay sáu đỉa, đầu cạp mayquai nhê tất cả cài cúc. Gấu quần bằng.

2. Màu sắc sắc

a) Áo blue color dương;

b) Quần color tím than.

Điều 12. Quần áo thuđông, caravat

1. Loại dáng: Theo mẫu mã số08, mẫu số 09ban hành hẳn nhiên Thông bốn này, ví dụ như sau:

a) Áo sơ mi

- Áo nam: Áo phong cách cổ đứng.Thân trước phía trái ngực may một túi ốp ngoài, đáy túi lượn tròn; nẹp áo may gập vàotrong, một hàng năm chiếccúc nhựacùng color vải.Thân sau ước vai tránh xếp nhì ly. Tay nhiều năm may măng séc, giữa thép tay gắn một cúc, cửa ngõ taymỗi bên xếp hai ly lật về phía théptay. Gấu áobằng.

- Áo nữ: Áo loại cổ đứng. Áo thiếtkế eo. Thân trước nẹp áo maygập vào trong,một hàng năm chiếc cúc nhựacùng màu sắc vải. Thân sau mong vai liền. Tay dàimay măng séc, mayviền xuất hiện tay, cửa tay mỗibên xếp một lylật về phía mởcửa tay. Gấu áobằng.

b) Áo ngoài:

- Áo nam: Áo giao diện veston, cổ bẹ hìnhchữ K. Thân trước may bốn túi ốpngoài, bị túi may đố, nắp túi, vạt nhọn, nẹp một hàng tứ chiếc cúc vật liệu bằng nhựa cùngmàu vải, may bật vai đeo cấp cho hiệu, có ken vai. Thân sau may chắp sống lưng, bổ sống.Tay hình dạng hai mang, bác bỏ tay may lật ra ngoài, bên trên cánh tay trái may dán ký kết hiệubảo vệ ban ngành hoặc doanh nghiệp. Phía bên trong có lót.

- Áo nữ: Áo kiểu dáng veston, cổ bẻ hình chữ K.Thân trước phía dướimay nhị túi ốp ngoài, bịtúi may đố, nắp túi vátnhọn, nẹp một hàng tư chiếccúc nhựa cùng màu vải, may bật vai đeo cấp hiệu, có ken vai. Thân sau may lẹo sống lưng, té sống. Tay kiểu dáng hai mang, bác bỏ tay may lật ra ngoài, trên cánh tay trái may dánký hiệu đảm bảo an toàn cơ quan hoặc doanh nghiệp. Bên phía trong có lót.

c) Áo ấm:

- Áo nam: Áo bao gồm năm lớp, cổ bẻ, thắt đailưng khóa nhựa, lớplót chần bông được thêm với vỏ ngoài bằng khóa kéo. Thântrước ngực may nhị túi ngực ốp ngoài, góc bị túi lượn tròn, nắp túi vạt nhọn, xungquanh bị túi với nắp túi diễu nhì đườngsong song. Phía dướithân trước xẻ hai túi cơichéo, nẹp gồm một mặt hàng nămchiếc cúc nhựa cùng màu vải. Bên trong có khóa kéo, bên phía ngoài có nẹp bít khóa. Thân saumay ước vai rời, sườn may đỉa luồn đailưng. Tay kiểu dáng hai mang,may cá tay, trên cánh tay trái may dán cam kết hiệu đảm bảo an toàn cơ quan, doanh nghiệp. Cóken vai, may nhảy vai đeo cấp hiệu.

- Áo nữ: Áo gồm năm lớp, cổ bẻ, thắt đai sống lưng khóa nhựa, lớp lót chần bông được thêm với vỏngoài bằng khóa kéo. Áo xây cất eo. Thân trước phía dướibổ nhị túi cơichéo, nẹp bao gồm một hàng năm chiếc cúc nhựa thuộc màu vải. Mặt trongcó khóa kéo, bên phía ngoài cónẹp bịt khóa. Thân sau may cầu vai rời, sườn may đỉa luồn đai lưng. Taykiểu hai mang, may cá tay, bên trên cánh tay trái may dán ký hiệu bảo đảm an toàn cơ quan hoặcdoanh nghiệp, tất cả ken vai, may bật vai đeo cấp cho hiệu.

d) Quần thu đông: Theo điều khoản tại Điểm c Khoản 1 Điều 11 Thôngtư này;

đ) Caravat: Thân caravat hình máichèo, củấucó cốt vật liệu bằng nhựa định hình, thực hiện khóa kéo có chốt hãm.

2. Màu sắc sắc:

a) Áo sơ mi blue color dương;

b) Áo ngoài, áo ấm, quần color tímthan;

c) Caravat color tím than.

Điều 13. Dây lưng,bít tất, giày da, xống áo đi mưa

1. Dây lưng

a) kiểu dáng Theo chủng loại số 10 banhành dĩ nhiên Thông bốn này;

b) Cấu tạo: Dây lưng được thiết kế bằngda cấp bách măng, cuối dây bo tròn, phương diện trong phía cuối dây có rãnh hãm khóa. Thân khóa bằng sắt kẽm kim loại đúcgắn với dây bằng khóa chốt, khía cạnh khóa dậpnổi chữ “BV” nằm trong lòng trong hìnhtròn bên trên nền tia nổi mạ hợp kim;

c) màu sắc: Dây sống lưng màu nâu, khóa dây sống lưng màu vàng

2. Bịt tất

a) kiểu dáng: Theo mẫu mã số 11 phát hành kèmtheo Thông bốn này;

b) Cấu tạo: che tất dệt loại rip 2:1, cổ chun, ganbàn chân, gót mũi dệt hình trạng single;

c) màu sắc sắc: Tím than.

3. Giầy da

a) vẻ bên ngoài dáng: Theo chủng loại số 12 ban hànhkèm theo Thông tứ này;

b) Cấu tạo:

- giầy da nam: giày đa nam được thiết kế từ daboxcal. Đế giày làm bằng cao su đúcđịnh hình, phương diện đế bao gồm hoa văn chống trơn trượt, gót giầy có lõi nhựa tăng độ cứng, độbền của gót giày. Dâybuộc bằng sợiPolyester dệt dạng hình ống gồm lõi.

- giầy da nữ: giầy da nữ được gia công từda boxcal; da gồm độ mềm, độ đàn hồi.Đế giày làm bằngcao su đúc định hình, khía cạnh đế bao gồm hoa văn chống trơn trượt trượt, gót giầy có lõi nhựa tăng cường mức độ cứng,độ bền của gót giày. Dây buộc bằng sợi Polyester dệt dạng hình ống tất cả lõi.

c) color sắc: Đen.

4. Xống áo đi mưa

a) phong cách dáng: Theo mẫu số 13 ban hànhkèm theo Thông tư này;

b) Cấu tạo:

- Áo: đẳng cấp Jacket, cổ bẹ không chân. Thân trước mặt tráimay nẹp bít khóa thiết lập cúc, phía bên trong có khóakéo lên hết đầu cổ. Thân sau cầu vai rời, bên trong có lớpvải lưới may liềnthân nhằm thoátkhí, chân cầu vaivà nẹp gồm gắnbiểnphản quang, bên trên nền phảnquang bao gồm chữ “BẢO VỆ”. Tay áo kiểu dáng một mang,cổ tay may bochun. Mũ rời đính thêm với áo bởi cúc bấm.Các nét chỉ may có dán băng keochống thấm.

- Quần: Quần dạng hình bà ba, cạp chun, dướigấu tất cả cúc bấm.

c) màu sắc sắc:

- Áo màu cỏ úa, biển phảnquang color vàng, chữ “BẢO VỆ” color đỏ.

- Quần màu cỏ úa.

Điều 14. Niên hạn, cấpphát, sử dụng trang phục

1. Niên hạn trang phục:

TT

Tên trang phục

Đơn vị tính

Số lượng

Niên hạn (năm)

1

Mũ kê pi

Cái

1

3

2

Mũ cứng

Cái

1

3

3

Mũ mềm

Cái

1

3

4

Quần áo thu đông + cam kết hiệu

Bộ

1

2

5

Quần áo xuân hè + ký kết hiệu

Bộ

1

1

6

Áo nóng + cam kết hiệu

Cái

1

4

7

Áo sơ mi

Cái

1

1

8

Caravat

Cái

1

2

9

Dây lưng

Cái

1

3

10

Giày da

Đôi

1

1

11

Bít tất

Đôi

2

1

12

Cấp hiệu đồng bộ

Bộ

1

2

13

Phù hiệu đồng bộ

Bộ

1

2

14

Sao hiệu

Cái

1

3

15

Quần áo mưa

Bộ

1

3

2. Cung cấp phát, thực hiện trang phục:

a) tùy theo điều kiện thực tế và khí hậucủa từng khu vực, Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp chủ động ra quyết định việccấp phát, sử dụng trang phục cho phùhợp;

b) Trong quá trình làm nhiệm vụ, nhânviên bảo vệ phải áp dụng trang phục theo như đúng quy định trên Thông tứ này.

Điều 15. Kinh phí đầu tư bảođảm trang bị trang phục cho lực lượng bảo đảm an toàn cơ quan, doanh nghiệp

1. Ghê phí bảo vệ trang bịtrang phục mang đến lực lượng đảm bảo an toàn cơ quan liêu được chi trong nguồn tởm phí chuyển động thường xuyên của cơquan.

2. Kinh phí đảm bảo trang phục mang lại lựclượng đảm bảo an toàn doanh nghiệp được xem trong túi tiền hoạt động sale củadoanh nghiệp.

Chương III

TỔCHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Hiệu lực thực thi hiện hành thihành

Thông tư này có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 05tháng 4 năm 2016. Các quy định trước đây về xiêm y cho lực lượng bảo đảm cơquan, doanh nghiệp trái với luật tại Thông tứ này đều kho bãi bỏ.

Điều 17. Trách nhiệmthi hành

1. Tổng cục hậu cần - Kỹ thuậtBộ Công an nhà trì, phối hợp vớiTổng cục an toàn Bộ Công an phụ trách hướng dẫn, kiểm tra,đôn đốc bài toán thựchiện Thông tư này.

2. Công an những đơn vị, địa phương cótrách nhiệm hướngdẫn, kiểm tra, giám sát các cơ quan, doanh nghiệp thuộc địa phương bản thân quản lý, địnhkỳ vào cuối quý II cùng quý IV hàng năm report về cỗ Công an (qua Tổng cục hậu cần - Kỹthuật) về tìnhhình,kết quả tiến hành Thông tư này.

3. Các bạn bè Tổng viên trưởng, Thủ trưởng đối kháng vịtrực thuộc cỗ Công an, người đứng đầu Công an, công an phòng cháy và trị cháy tỉnh, thành phốtrực thuộc trung ương và Thủ trưởngcác cơ quan, doanh nghiệp, những tổ chức, cá thể có liên quan chịutrách nhiệm tiến hành Thông tư này.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Powerpoint 2013 Full, CậP NhậT Tã­Nh NäƒNg MớI

Trong quy trình thực hiện, nếu gồm khókhăn, vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương, những cơ quan, tổ chức, cá thể có liênquan report về bộ Côngan (qua Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật) để sở hữu hướng dẫn kịp thời./.

Nơi nhận: - những Bộ, ban ngành ngang Bộ, cơ sở thuộc chủ yếu phủ; - Các đồng chí Thứ trưởng bộ Công an; - UBND các tỉnh, thành phố trực nằm trong Trung ương; - các Tổng cục, đơn vị chức năng trực thuộc cỗ Công an; - Công an, cảnh sát phòng cháy và chữa trị cháy tỉnh, tp trực ở trong Trung ương; - Cục kiểm tra văn bản quy bất hợp pháp luật bộ Tư pháp; - Công báo, Cổng TTĐT thiết yếu phủ, Cổng TTĐT cỗ Công an: - Lưu: VT, H44, V19.

BỘ TRƯỞNG Đại tưng Trn Đại Quang

 

BIỂUMẪU TRANG PHỤC CỦA LỰC LƯỢNG BẢO VỆ CƠ quan lại DOANH NGHIỆP(Banhành dĩ nhiên Thông tứ số: 08/2016/TT-BCA ngày 16 tháng 02 năm năm nhâm thìn của bộ trưởng liên nghành Bộ Công an)