QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN

     
trình làng Tin an ninh trật tự chuyển động Công an thức giấc cải tân hành chủ yếu link web


Bạn đang xem: Quy tắc ứng xử của công an nhân dân


lân cận những quy định ví dụ về những quy tắc ứng xử của cán bộ chiến sĩ trong nội bộ, xử sự với nhân dân, với những người vi phi pháp luật, với tổ chức và cá nhân nước ngoài, ứng xử vào gia đình, tại vị trí cư trú, chỗ công cộng.... Thông tư cũng đã quy định cán bộ đồng chí Công an nhân dân buộc phải nói và tuân theo đúng con đường lối, chủ trương của Đảng, bao gồm sách, pháp luật của phòng nước; Sáu điều bác bỏ Hồ dạy Công an nhân dân, 5 lời thề danh dự, 10 điều kỷ nguyên lý và điều lệnh Công an nhân dân. Tôn trọng, tận tụy giao hàng Nhân dân; liên tiếp liên hệ ngặt nghèo với Nhân dân, lắng nghe chủ kiến của quần chúng và chịu sự giám sát và đo lường của Nhân dân.

*

Thông bốn 27 quy định rõ ràng về các quy tắc xử sự của cán bộ chiến sỹ so với nhân dân

Đồng thời, yêu ước cán bộ chiến sĩ không được lợi dụng danh nghĩa cơ quan, đơn vị chức năng hoặc chức trách, trọng trách được giao nhằm vụ lợi hoặc nhằm mục tiêu mục đích cá nhân; bao che, tạo đk cho tổ chức hoặc cá nhân thực hiện hành vi vi bất hợp pháp luật.

Xem thêm: Giáo Án Mầm Non 5 6 Tuổi - Trọn Bộ Giáo Án Mầm Non Lớp 5 Tuổi


Xem thêm: Đề Kiểm Tra 15 Phút Văn 9 Lần 1, Please Wait


Không được trao tiền, gia sản hoặc tiện ích khác của cơ quan, tổ chức, cá thể liên quan liêu đến quá trình do mình giải quyết hoặc nằm trong phạm vi làm chủ của mình; không được tận dụng việc tặng quà, nhận vàng để ân hận lộ hoặc triển khai các hành vi khác vị vụ lợi. Không được lắc đầu tiếp nhận, giải quyết hoặc cố tình trì hoãn, kéo dài thời gian xử lý các yêu cầu hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân theo chức trách, nhiệm vụ.

*

Thông tư cũng quy định những quy tắc xử sự của cán bộ chiến sỹ đối với

người vi phạm pháp luật

Để cửa hàng triệt, thực hiện và thực hiện tráng lệ các nội dung của Thông tư, người có quyền lực cao Công an tỉnh giấc đã chỉ đạo Công an những đơn vị, địa phương bắt buộc thực hiện trang nghiêm Thông tứ trên. Trên cơ sở mức sử dụng về nguyên tắc ứng xử thông thường của lực lượng CAND, tùy từng đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị chức năng để xây dựng, đưa ra các hiện tượng và tiêu chí tiếp xúc ứng xử cho cán bộ đồng chí trong từng solo vị. Đến nay, nhiều đơn vị đã thi công được bộ quy tắc ứng xử của đơn vị chức năng theo các nội dung của Thông tư, phù hợp với trọng trách công tác chăm môn.

Để xem thêm các ngôn từ trong Thông tư, Cán bộ đồng chí và nhân dân hoàn toàn có thể tham khảo thông tin của Thông tứ theo add đường liên kết sau:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-27-2017-TT-BCA-quy-dinh-quy-tac-ung-xu-cua-Cong-an-nhan-dan-361636.aspx