PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG LÀO CAI

     
VĂN BẰNG - CHỨNG CHỈBẰNG TỐT NGHIỆP THPTPHÒNG CHỐNG COVID-19GIỚI THIỆUTIN TỨC - SỰ KIỆNCải biện pháp hành chínhThủ tục hành chínhVĂN BẢN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LÀO CAI

moet.edu.vn.Bạn sẽ xem: chống khảo thí cùng kiểm định quality lào cai

QUY ĐỊNH

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LÀO CAI

Điều 1. Vị trí với chức năng

1. Sở giáo dục và Đào chế tác là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban quần chúng. # tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu giúp Ủy ban quần chúng tỉnh thống trị nhà nước về giáo dục đào tạo và huấn luyện và đào tạo ở địa phương theo luật pháp của lao lý và theo cắt cử hoặc ủy quyền của Ủy ban quần chúng tỉnh, quản trị Ủy ban dân chúng tỉnh.

Bạn đang xem: Phòng khảo thí và kiểm định chất lượng lào cai

2. Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo bao gồm tư cách pháp nhân, bao gồm con vết và thông tin tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, thống trị về tổ chức, biên chế và công tác làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh; chịu đựng sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm soát về siêng môn, nhiệm vụ của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo.

3. Trụ sở đặt ở Phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Ủy ban dân chúng tỉnh:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, dự án, đề án; giải pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải tân hành bao gồm nhà nước về nghành nghề dịch vụ giáo dục và đào tạo của tỉnh;

b) Dự thảo mức thu học phí so với các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của địa phương nhằm Ủy ban quần chúng. # tỉnh trình Hội đồng dân chúng tỉnh ra quyết định theo nguyên lý của pháp luật;

c) Dự thảo văn bản quy định rõ ràng điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh so với người đứng đầu, cung cấp phó của fan đứng đầu các đơn vị ở trong Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo, Trưởng phòng, Phó trưởng chống Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Trình quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo những quyết định thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đối với các đơn vị thuộc Sở;

b) Dự thảo những quyết định cho phép thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, biến đổi loại hình những cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục và đào tạo có sự tham gia đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài) trực nằm trong Sở;

c) Dự thảo quyết định, chỉ thị riêng biệt trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền phát hành của quản trị Ủy ban quần chúng tỉnh.

3. Tổ chức tiến hành các văn bản quy bất hợp pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khoản thời gian được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phía dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi và quan sát thi hành quy định về giáo dục đào tạo thuộc phạm vi thống trị được giao.

4. Tổ chức triển khai và chịu trách nhiệm về bài toán xác nhận, đăng ký, cấp giấy phép, văn bằng, chứng từ thuộc phạm vi trách nhiệm cai quản của Sở giáo dục và Đào tạo nên theo nguyên lý của điều khoản và theo cắt cử hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Tổ chức triển khai ứng dụng những kinh nghiệm, thành quả khoa học, technology tiên tiến vào giáo dục; tổng kết kinh nghiệm, ý tưởng của địa phương; quản lý công tác phân tích khoa học, technology trong những cơ sở giáo dục và đào tạo trực trực thuộc Sở; xây dựng hệ thống thông tin, lưu lại trữ ship hàng công tác làm chủ của Sở.

6. Tổ chức, xây dựng, nhân điển hình nổi bật tiên tiến và tiến hành công tác thi đua tán thưởng về giáo dục đào tạo ở địa phương.

7. Hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, thanh tra những cơ sở giáo dục trực trực thuộc Sở, các Phòng giáo dục và Đào sinh sản về triển khai mục tiêu, chương trình, nội dung, chiến lược giáo dục, quy chế chuyên môn, việc thực hiện cơ chế đối với những người học, các điều kiện bảo đảm của các cơ sở giáo dục đào tạo công lập; công tác tuyển sinh, thi, xét duyệt, cấp cho văn bằng, chứng chỉ, kiểm định unique giáo dục; công tác thịnh hành giáo dục, chống mù chữ, xây dừng xã hội tiếp thu kiến thức ở địa phương và các chuyển động giáo dục khác theo phía dẫn của Bộ giáo dục và Đào tạo.

8. Phía dẫn xây cất và tổng hợp kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, công chức, viên chức của các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền làm chủ của Sở; tổ chức triển khai thực hiện sau khoản thời gian được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

9. Phía dẫn, tổ chức triển khai việc huy động, quản lí lý, sử dụng các nguồn lực để cách tân và phát triển giáo dục ở địa phương; kiểm tra việc thực hiện quyền từ bỏ chủ, tự chịu đựng trách nhiệm của những cơ sở giáo dục công lập trực ở trong Sở theo lao lý của pháp luật.

10. Quyết định mở ngành đào tạo chuyên môn trung cấp đối với trường trung cấp trực ở trong Sở theo phương pháp của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo.

11. Quyết định cho phép hoạt rượu cồn giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục đào tạo trực nằm trong Sở (không bao gồm trường cao đẳng sư phạm) theo vẻ ngoài của Bộ giáo dục và Đào tạo.

12. Góp Ủy ban quần chúng tỉnh cai quản nhà nước về các vận động có tương quan đến nghành nghề giáo dục của các doanh nghiệp, tổ chức, cá thể ở địa phương; gợi ý và kiểm tra hoạt động vui chơi của các hội, tổ chức triển khai phi cơ quan chính phủ trong nghành giáo dục ở địa phương theo luật pháp của pháp luật.

13. Góp Ủy ban quần chúng tỉnh thống trị nhà nước các tổ chức thương mại & dịch vụ du học tập tự túc theo hiện tượng của pháp luật; thực hiện hợp tác thế giới về nghành giáo dục theo cơ chế của quy định và của Ủy ban dân chúng tỉnh.

14. Góp Ủy ban quần chúng. # tỉnh tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ luật pháp về giáo dục đào tạo trong việc đảm bảo các điều kiện thành lập và hoạt động trường, vận động giáo dục, mở ngành đào tạo, công khai chất lượng giáo dục, điều kiện bảo vệ chất lượng giáo dục và đào tạo theo lao lý của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo.

15. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của những tổ chức trực thuộc Sở và những cơ sở giáo dục đào tạo trực trực thuộc Sở.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chèn Video Vào Bài Giảng Powerpoint Chi Tiết Nhất

16. Công ty trì, phối phù hợp với Sở chiến lược và Đầu tứ thẩm định các điều kiện, tiêu chuẩn chỉnh để cơ quan gồm thẩm quyền cấp giấy chứng nhận chi tiêu về giáo dục so với các tổ chức, cá thể nước ngoài; cấp, tịch thu giấy phép hoạt động; phía dẫn, kiểm tra, thanh tra chuyển động giáo dục của các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của tổ chức, cá thể nước ngoại trừ theo nguyên tắc của pháp luật.

17. Chủ trì, phối phù hợp với Sở Tài chính, Sở chiến lược và Đầu tư rõ ràng hóa những tiêu chuẩn, định mức kinh phí giáo dục địa phương; phía dẫn kiến thiết và lập dự toán chi tiêu giáo dục mặt hàng năm đối với các cơ sở giáo dục trực ở trong Sở; quyết định giao dự toán chi túi tiền giáo dục so với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở sau thời điểm đã được cơ quan tất cả thẩm quyền phê duyệt; xác định, bằng phẳng ngân sách công ty nước đưa ra cho giáo dục hàng năm trình cơ quan gồm thẩm quyền phê duyệt; kiểm tra bài toán sử dụng chi tiêu nhà nước và các nguồn thu hòa hợp pháp khác của những cơ sở giáo dục trên địa phận tỉnh.

18. Thực hiện cách tân hành chính, công tác thực hành huyết kiệm, phòng phòng tham nhũng, lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, ý kiến đề nghị có liên quan đến giáo dục và xử lý phạm luật theo chính sách pháp luật.

19. Cai quản tổ chức cỗ máy, biên chế công chức, tổ chức cơ cấu ngạch công chức, vị trí câu hỏi làm, cơ cấu tổ chức viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người thao tác làm việc trong các cơ sở giáo dục và đào tạo trực nằm trong Sử; thực hiện chế độ tiền lương và cơ chế đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật so với công chức, viên chức với lao đụng thuộc phạm vi cai quản theo điều khoản của pháp luật và theo sự cắt cử hoặc ủy quyền của Ủy ban dân chúng tỉnh.

20. Quản lý về tài chính, tài sản, cửa hàng vật hóa học được giao theo cơ chế của lao lý và của Ủy ban quần chúng. # tỉnh.

21. Triển khai thống kê, thông tin, report định kỳ cùng hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và vận động giáo dục của địa phương cùng với Ủy ban dân chúng tỉnh và Bộ giáo dục và Đào tạo.

22. Thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, chủ tịch Ủy ban dân chúng tỉnh giao với theo lý lẽ của pháp luật.

Chương II

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Cơ cấu tổ chức tổ chức bộ máy

1. Chỉ đạo Sở giáo dục và Đào tạo có Giám đốc và không thật 03 (ba) Phó Giám đốc.

a) người có quyền lực cao Sở giáo dục và Đào tạo phụ trách trước Ủy ban quần chúng. # tỉnh, quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh với trước luật pháp về tiến hành chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của Sở giáo dục và Đào tạo. Trách nhiệm rõ ràng của chủ tịch sở giáo dục và Đào tạo như sau:

Căn cứ các quy định hiện nay hành của điều khoản và cắt cử của Ủy ban quần chúng. # tỉnh, ban hành quy chế thao tác của Sở còn chỉ đạo, kiểm tra bài toán thực hiện;

Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng trước lao lý về tiến hành chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của Sở giáo dục và Đào tạo thành và các công việc được Ủy ban nhân dân, quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh cắt cử hoặc ủy quyền. Đối cùng với những sự việc vượt thừa thẩm quyền hoặc đúng thẩm quyền mà lại không đủ năng lực và điều kiện xử lý thì người có quyền lực cao Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo buộc phải chủ động thao tác làm việc với người đứng đầu Sở có liên quan để hoàn hảo hồ sơ trình Ủy ban quần chúng tỉnh, quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh coi xét, quyết định;

Có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân, chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh; Bộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tác và Bộ, ngành có tương quan về tổ chức, hoạt động giáo dục của Sở giáo dục và Đào tạo; báo cáo công tác, hỗ trợ tài liệu trước Hội đồng nhân dân và Ủy ban dân chúng tỉnh khi tất cả yêu cầu; trả lời kiến nghị cử tri, vấn đáp của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về những sự việc liên quan liêu đến giáo dục đào tạo và đào tạo và giảng dạy trên địa bàn; phối phù hợp với Giám đốc sở, tín đồ đứng đầu tổ chức chính trị - buôn bản hội và các cơ quan có liên quan trong việc tiến hành nhiệm vụ của Sở giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ dụng cụ về phân cấp thống trị tổ chức cán cỗ của Ủy ban nhân dân tỉnh để quyết định: xẻ nhiệm, chỉ định lại, miễn nhiệm, luân chuyển, biện pháp chức, giáng chức fan đứng đầu, cung cấp phó người đứng đầu những cơ sở giáo dục trực thuộc Sở (không bao hàm người đứng đầu, cấp phó fan đứng đầu ngôi trường trung cấp cho sư phạm, cđ sư phạm trực nằm trong Sở); công nhận, không thừa nhận hội đồng trường các cơ sở giáo dục và đào tạo trực nằm trong Sở; công nhận, không công nhận hội đồng quản ngại trị, chủ tịch hội đồng cai quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đào tạo ngoài công lập thuộc thẩm quyền thống trị nhà nước của Ủy ban quần chúng tỉnh, bao gồm cả những trường cđ tư thục đóng trên địa phận theo cách thức của pháp luật.

b) phó tổng giám đốc Sở giáo dục đào tạo và Đào chế tác là bạn giúp người có quyền lực cao Sở phụ trách một hoặc một vài mặt công tác, chịu trách nhiệm trước người đứng đầu Sở và trước luật pháp về trọng trách được phân công. Khi người có quyền lực cao Sở vắng vẻ mặt, một phó tổng giám đốc Sở được chủ tịch Sở ủy nhiệm quản lý các hoạt động vui chơi của Sở.

c) bài toán bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, ngủ hưu và thực hiện cơ chế chính sách khác so với Giám đốc, phó giám đốc Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên do quản trị Ủy ban dân chúng tỉnh quyết định theo biện pháp của pháp luật.

2. Những tổ chức chuyên môn, nhiệm vụ gồm 10 phòng, nuốm thể.

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng tổ chức cán bộ;

d) Phòng planer – Tài chính;

đ) Phòng thiết yếu trị, tư tưởng;

e) Phòng giáo dục đào tạo Mầm non;

g) Phòng giáo dục và đào tạo Tiểu học;

h) Phòng giáo dục và đào tạo Trung học;

i) chống Giáo dục chuyên nghiệp – giáo dục thường xuyên;

k) phòng Khảo thí – Kiểm định quality giáo dục.

3. Những cơ sở giáo dục trực thuộc Sở:

a) trường Trung học phổ thông; trường phổ thông có tương đối nhiều cấp học, trong những số đó có cung cấp học trung học tập phổ thông;

b) trường Phổ thông dân tộc bản địa nội trú tất cả cấp trung học tập phổ thông;

c) Trung trung ương kỹ thuật tổng đúng theo – hướng nghiệp dạy nghề và giáo dục đào tạo thường xuyên;

d) Trung chổ chính giữa ngoại ngữ, tin học;

đ) những cơ sở giáo dục đào tạo trực thuộc khác (nếu có) nằm trong thẩm quyền quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Biên chế

1. Biên chế công chức, con số người làm việc trong đơn vị chức năng sự nghiệp công lập của Sở giáo dục đào tạo và Đào sản xuất được ubnd tỉnh giao trên đại lý vị trí việc làm, đính thêm với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và theo ý kiến đề nghị của giám đốc Sở Nội vụ.

2. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức tổ chức và hạng mục vị trí vấn đề làm được cấp gồm thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Sở giáo dục và Đào chế tác tỉnh tỉnh lào cai xây dựng planer biên chế công chức, số lượng người làm cho việc, gửi Sở Nội vụ tổng hợp trình Ủy ban quần chúng. # tỉnh nhằm trình cấp tất cả thẩm quyền xem xét, quyết định theo mức sử dụng của pháp luật.

Xem thêm: Cách Tính Nghiệm Phương Trình Bậc 2 Cực Đơn Giản, Chính Xác 100%

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Trọng trách của người có quyền lực cao Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo

1. Tổ chức triển khai triển khai triển khai Quy định này. Ban hành các quyết định sau đây và chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đảm bảo an toàn mọi hoạt động vui chơi của Sở hiệu lực, hiệu quả:

a) Quyết định phát hành Quy định ví dụ chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và tổ chức cơ cấu tổ chức của những phòng trực thuộc Sở; quy định chức vụ công chức mang đến từng phòng bảo vệ thực hiện không thiếu chức năng, trọng trách được giao và cân xứng với tình hình thực tiễn của Sở;

2. Trong quá trình thực hiện tại nếu có vướng mắc, phân phát sinh rất cần được điều chỉnh, người đứng đầu Sở giáo dục và Đào sản xuất phối phù hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Uỷ ban quần chúng tỉnh xem xét, quyết định./.