NƠI ĐĂNG KÝ KHÁM CHỮA BỆNH BAN ĐẦU 2018

     

Sở Y tế và bảo đảm xã hội tỉnh giấc Thanh Hóa vừa thống nhất lý giải việc đăng ký khám, chữa căn bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) ban đầu, dự kiến số lượng thẻ BHYT đk KCB lúc đầu tại những cơ sở KCB và chuyển tuyến KCB BHYT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022.

Bạn đang xem: Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu 2018

*

1. Nguyên tắc đk KCB BHYT ban đầu

1.1. Đảm bảo tín đồ tham gia BHYT được sàng lọc nơi đăng ký KCB BHYT thuở đầu tại đường xã và tương đương hoặc đường huyện và tương tự không khác nhau địa giới hành chính, tương xứng với vị trí cư trú, công tác làm việc và khả năng thỏa mãn nhu cầu của cơ sở KCB theo quy định của cục Y tế và lý giải này.

1.3. Đăng cam kết KCB BHYT tại đại lý KCB BHYT ban sơ tuyến tỉnh, con đường Trung ương so với trẻ em bên dưới 6 tuổi triển khai theo điểm d, khoản 2, Điều 9 Thông bốn số 40/2015/TT-BYT.

1.4. Đảm bảo cân đối cơ cấu thẻ theo nhóm đối tượng người dùng tham gia BHYT tại những cơ sở KCB trên địa bàn tương xứng giữa địa giới hành chủ yếu và những nhóm đối tượng; tăng cường vai trò của đường y tế cơ sở, sút quá tải cho các Bệnh viện tuyến trên nhất là cơ sở KCB đường tỉnh, nhằm tạo đk thuận lợi cho tất cả những người dân được KCB BHYT ban sơ ngay từ tuyến y tế cơ sở, …

2. Nơi đăng ký khám chữa căn bệnh ban đầu

Người tham gia BHYT được đk KCB thuở đầu tại các cơ sở y tế đủ điều kiện KCB BHYT lúc đầu như sau:

2.1. Đăng ký KCB thuở đầu tại cơ sở KCB con đường xã, tuyến huyện

2.1.1. Trạm Y tế xã, phường, thị trấn:

Ng­ười tham gia BHYT cư­ trú, công tác làm việc trên địa phận xã, phường, thị xã đó (trừ các đối tượng được ưu tiên, có nhu cầu đăng ký vào những cơ sở y tế tuyến đường trên).

2.1.2. Đăng cam kết KCB ban sơ tại Trạm Y tế cơ quan, 1-1 vị: Nhận đăng ký KCB ban sơ cho đối tượng người sử dụng thuộc cơ quan, đơn vị đó cai quản lý.

2.1.3. Đăng cam kết KCB ban đầu tại bệnh viện đa khoa, phòng mạch đa khoa đóng tại địa bàn các huyện, thị xã, tp (bao gồm cả bệnh viện đa khoa khoanh vùng đóng trên địa phận huyện nơi không có Bệnh viện nhiều khoa huyện):

- tín đồ tham gia BHYT cư trú, công tác, tiếp thu kiến thức trên địa bàn những xã, phường, thị xã nơi căn bệnh viện, phòng khám đóng trụ sở;

- người tham gia BHYT cư trú, công tác, học hành trên địa bàn những xã, phường, thị trấn khu vực lân cận có nguyện vọng đk hoặc Trạm y tế xã, phường, thị xã đóng tại địa phận đó không tiến hành KCB BHYT ban đầu.

- các phòng khám đa khoa trực thuộc Trung trung tâm y tế thị trấn được phân chia thẻ đk KCB lúc đầu sau lúc được cam kết hợp đồng KCB BHYT tại bệnh viện đa khoa thuộc Trung trọng điểm y tế cùng với cơ quan bảo đảm xã hội.

- khám đa khoa đa khoa khu vực Ngọc Lặc:

Người thâm nhập BHYT cư trú, công tác làm việc trên địa phận huyện Ngọc Lặc, bao gồm:

+ mến binh, bệnh binh; ngư­ời có công với cách mạng tham gia BHYT theo đội đối t­ượng người có công với giải pháp mạng; bạn cao tuổi từ bỏ 80 tuổi trở lên.

+ Cán bộ, công chức, viên chức gia nhập BHYT trong những cơ quan, đơn vị chức năng hành chính, sự nghiệp, Đảng, hội, đoàn thể cấp huyện, cung cấp tỉnh đóng góp trên địa bàn huyện Ngọc Lặc.

+ trẻ nhỏ d­ưới 6 tuổi cư­ trú trên địa bàn.

2.2. Bệnh viện Điều chăm sóc Phục hồi tác dụng Trung ương:

Người thâm nhập BHYT thường trú, nhất thời trú bao gồm thời hạn hoặc thao tác làm việc trên địa phận thành phố Sầm đánh và một vài xã giáp ranh thuộc thị xã Quảng Xương, tp Thanh Hóa tất cả nguyện vọng đk khi con số thẻ đk KCB ban sơ chưa quá dự kiến theo phía dẫn này.

2.3. Đăng ký KCB ban sơ tại những cơ sở KCB trên địa bàn khu vực thành phố Thanh Hóa

2.3.1. Bệnh viện 71 Trung ương:

Người thâm nhập BHYT cư trú, công tác, học tập trên địa bàn những xã, phường: Quảng Tâm, Quảng Phú, Quảng Cát, Quảng Đông, Quảng Thành, Quảng Đại, Quảng Minh, Quảng Hùng, Quảng Thọ, Quảng Châu, Quảng Hưng và tín đồ tham gia BHYT trên địa bàn, quần thể vực ở bên cạnh nếu có nguyện vọng đăng ký khi số lượng thẻ đăng ký KCB ban sơ chưa thừa dự kiến theo hướng dẫn này.

2.3.2. Khám đa khoa đa khoa thức giấc Thanh Hóa:

Người thâm nhập BHYT cư trú, công tác trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, bao gồm:

- thương binh, bệnh dịch binh; ngư­ời có công với nước tham gia BHYT theo đội đối t­ượng người có công với biện pháp mạng; bạn cao tuổi trường đoản cú 80 tuổi trở lên.

- Cán bộ, công chức, viên chức thâm nhập BHYT trong số cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, hội, đoàn thể cấp tỉnh;

- tín đồ tham gia BHYT thuộc văn phòng công sở Đảng ủy khối những cơ quan tiền và doanh nghiệp lớn tỉnh;

- Cán cỗ hưu trí Câu lạc cỗ Hàm Rồng;

- Cán bộ, nhân viên cấp dưới thuộc cơ sở y tế Tâm Thần, cơ sở y tế Nhi, khám đa khoa Phổi Thanh Hóa, bệnh viện Mắt, cơ sở y tế Da liễu, cơ sở y tế Nội Tiết, khám đa khoa Phụ Sản, khám đa khoa Ung Bướu,Trung vai trung phong Giám định y khoa, Trung chổ chính giữa Kiểm nghiệm dư­ợc phẩm - mỹ phẩm;

- người có công với phương pháp mạng gia nhập BHYT theo những nhóm đối tượng khác trực thuộc phường: Đông Vệ, Quảng thắng và xóm Quảng Thịnh.

2.3.3. Phòng mạch Ban bảo vệ, âu yếm sức khoẻ cán bộ:

Bao gồm đối tượng người tiêu dùng thuộc diện Ban thường xuyên vụ tỉnh ủy cai quản trên địa bàn thành phố Thanh Hóa và đối tượng thuộc diện Ban thường xuyên vụ tỉnh uỷ thống trị địa bàn kề bên có nhu cầu đăng cam kết khi số lượng thẻ đk KCB thuở đầu chưa thừa dự kiến theo phía dẫn này.

2.3.4. Khám đa khoa Nhi Thanh Hóa:

Trẻ em d­ưới 6 tuổi cư­ trú trên địa phận thành phố Thanh Hoá.

2.3.5. Bệnh viện đa khoa tp Thanh Hóa:

Người cư trú, công tác, tiếp thu kiến thức trên địa phận thành phố Thanh Hóa, bao gồm:

- Ngư­ời có công với cách mạng nếu có nguyện vọng;

- Ngư­ời cao tuổi tự 80 tuổi trở lên trên nếu gồm nguyện vọng;

- Cán bộ, công chức, viên chức cơ sở Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, trận mạc tổ quốc, những đoàn thể, đơn vị sự nghiệp cấp cho thành phố;

- Ngư­ời thâm nhập BHYT c­ư trú, công tác, học hành trên địa bàn phường: ngôi trường Thi, Điện Biên, Quảng Hưng, phái nam Ngạn và tín đồ tham gia BHYT trên địa bàn, quần thể vực lân cận nếu có nguyện vọng đăng ký khi số lượng thẻ đăng ký KCB ban đầu chưa vượt dự kiến theo hướng dẫn này.

2.3.6. Cơ sở y tế đa khoa hợp Lực:

Ngư­ời tham gia BHYT cư­ trú, công tác, học tập trên địa bàn các xã, phường: Đông Thọ, Hàm Rồng, Đông Cương, Tào Xuyên và fan tham gia BHYT trên địa bàn, khu vực bên cạnh nếu bao gồm nguyện vọng đk khi con số thẻ đk KCB lúc đầu chưa thừa dự kiến theo hướng dẫn này.

2.3.7. Bệnh viện đa khoa Thanh Hà:

Ng­ười gia nhập BHYT c­ư trú, công tác, học tập trên địa bàn các phư­ờng: Đông Sơn, Đông Hương, Đông Hải và bạn tham gia BHYT trên địa bàn, khu vực vực ở bên cạnh nếu gồm nguyện vọng đk khi con số thẻ đk KCB lúc đầu chưa quá dự kiến theo hướng dẫn này.

Xem thêm: Cách Khoanh Trắc Nghiệm Môn Lý Điểm 10, Mẹo Đánh Lụi Trắc Nghiệm Môn Vật Lý

2.3.8. Khám đa khoa đa khoa Phúc Thịnh:

Người thâm nhập BHYT cư trú, công tác, học tập trên địa bàn những phường: Phú Sơn, Đông Lĩnh, An Hưng, Đông Tân với khu vực sát bên huyện Đông tô nếu bao gồm nguyện vọng đăng ký khi số lượng thẻ đăng ký KCB lúc đầu chưa vượt dự kiến theo phía dẫn này.

2.3.9. Khám đa khoa Công an tỉnh Thanh Hóa:

Ngư­ời gia nhập BHYT là thân nhân công an tỉnh Thanh Hóa cư­ trú, công tác làm việc trên địa bàn những xã, ph­ường thuộc tp Thanh Hóa và fan tham gia BHYT bên trên địa bàn, khu vực vực sát bên nếu có nguyện vọng đk khi con số thẻ đăng ký KCB ban sơ chưa vượt dự kiến theo hướng dẫn này.

2.3.10. Bệnh viện đa khoa giao thông vận tải:

Ngư­ời tham gia BHYT nằm trong ngành giao thông vận tải: Cán bộ, nhân viên đơn vị chức năng thuộc ngành giao thông vận tải vận tải; cán bộ, nhân viên cấp dưới thuộc ngành Đường fe và tín đồ tham gia BHYT trên địa bàn, quần thể vực sát bên nếu bao gồm nguyện vọng đăng ký khi số lượng thẻ đăng ký KCB lúc đầu chưa quá dự kiến theo phía dẫn này.

2.3.11. Phòng mạch đa khoa 95 Lê Hoàn:

Ng­ười tham gia BHYT thuộc doanh nghiệp Cổ phần Dư­ợc thứ tư­ y tế với ngư­ời thâm nhập BHYT cư­ trú, công tác, học tập trên địa bàn những phường Lam Sơn, bố Đình và fan tham gia BHYT trên địa bàn, khu vực ở bên cạnh nếu bao gồm nguyện vọng đk khi con số thẻ đk KCB lúc đầu chưa thừa dự kiến theo phía dẫn này.

2.3.12. Phòng mạch đa khoa trực thuộc Trung tâm điều hành và kiểm soát bệnh tật tỉnh giấc Thanh Hóa:

Ng­ười thâm nhập BHYT c­ư trú, công tác trên địa bàn những phường Điện Biên, Tân đánh và fan tham gia BHYT trên địa bàn và quần thể vực cạnh bên nếu bao gồm nguyện vọng đk khi con số thẻ đăng ký KCB thuở đầu chưa vượt dự kiến theo phía dẫn này.

2.3.13. Phòng khám đa khoa An Bình:

Ng­ười thâm nhập BHYT c­ư trú, công tác, tiếp thu kiến thức trên địa bàn các phư­ờng: Đông Vệ, Ngọc Trạo, Quảng thắng và người tham gia BHYT trên địa bàn, khu vực bên cạnh nếu gồm nguyện vọng đk khi số lượng thẻ đăng ký KCB ban sơ chưa vượt dự kiến theo hướng dẫn này.

2.3.14. Phòng mạch đa khoa 246:

Ng­ười tham gia BHYT c­ư trú, công tác, tiếp thu kiến thức trên địa bàn những phư­ờng: Đông Vệ, Ngọc Trạo, Quảng Thịnh và tín đồ tham gia BHYT trên địa bàn, khu vực ở bên cạnh nếu gồm nguyện vọng đăng ký khi con số thẻ đăng ký KCB lúc đầu chưa vượt dự kiến theo hướng dẫn này.

2.3.15. Phòng mạch đa khoa trọng điểm An:

Người gia nhập BHYT cư trú, công tác, học tập trên địa bàn phường Tân Sơn, Phú tô và tín đồ tham gia BHYT bên trên địa bàn, quần thể vực kề bên nếu gồm nguyện vọng đăng ký khi con số thẻ đăng ký KCB ban đầu chưa thừa dự kiến theo phía dẫn này.

2.3.16. Cơ sở y tế đa khoa 246 đại lý 2:

Ng­ười thâm nhập BHYT c­ư trú, công tác, học hành trên địa bàn những phư­ờng tía Đình, Ngọc Trạo và bạn tham gia BHYT trên địa bàn, khu vực lân cận nếu bao gồm nguyện vọng đk khi số lượng thẻ đk KCB lúc đầu chưa thừa dự kiến theo hướng dẫn này.

2.3.17. Phòng khám đa khoa Đoàn Dung:

Ng­ười tham gia BHYT c­ư trú, công tác, học hành trên địa bàn các phư­ờng Đông Hương, Lam đánh và người tham gia BHYT bên trên địa bàn, khu vực kề bên nếu gồm nguyện vọng đk khi số lượng thẻ đăng ký KCB ban đầu chưa vượt dự kiến theo hướng dẫn này.

2.3.18. Cơ sở y tế đa khoa y học tập lâm sàng - Trường cao đẳng y tế Thanh Hóa:

Nhận đăng ký KCB thuở đầu cho đối tượng người tiêu dùng là cán cỗ công chức, viên chức, lao rượu cồn hợp đồng, sv thuộc công ty trường và bạn tham gia BHYT bên trên địa bàn, khu vực vực lân cận nếu bao gồm nguyện vọng đk khi số lượng thẻ đăng ký KCB ban sơ chưa vượt dự kiến theo phía dẫn này.

3. Dụng cụ về chuyển tuyến KCB BHYT

- khám đa khoa đa khoa khu vực Ngọc Lặc: chào đón bệnh nhân được chuyển mang đến từ các cơ sở KCB đa khoa, chăm khoa vào toàn tỉnh. Đối với người có thẻ BHYT đk KCB lúc đầu tại những Trạm y tế gồm ký hợp đồng trực tiếp với TTYT huyện, khi đến KCB ngoại trú tại bệnh viện phải thực hiện chuyển con đường KCB BHYT (được thông đường KCB BHYT nội trú con đường tỉnh).

(Có phụ lục dự kiến con số thẻ BHYT đk KCB ban đầu tại những cơ sở KCB kèm theo hướng dẫn này).

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Sở Y tế

- chỉ đạo các các đại lý KCB nâng cấp chất lượng KCB bảo đảm an toàn quyền lợi cho tất cả những người có thẻ BHYT, quản ngại lý, áp dụng quỹ BHYT tất cả hiệu quả, đúng công cụ của Pháp luật;

- chủ trì, phối phù hợp với cơ quan BHXH tổ chức triển khai kiểm tra việc tiến hành các dụng cụ của quy định trong KCB BHYT tại các cơ sở KCB.

4.2. Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Phòng cai quản Thu và BHXH những huyện, thị xã, tp hướng dẫn bạn tham gia BHYT gạn lọc nơi đăng ký hoặc chuyển đổi nơi đk KCB ban sơ phù hợp, tiện lợi theo gợi ý này; thông báo đến các đơn vị sử dụng lao động đóng trên địa bàn.

- Trường hợp thẻ đk KCB ban đầu vượt quá dự kiến con số thẻ tại những cơ sở KCB BHYT thì BHXH các huyện, thị xã, thành phố và phòng quản lý Thu hướng dẫn bạn tham gia BHYT đk KCB ban đầu tại những cơ sở KCB đường xã hoặc các cơ sở KCB khác tương đương tuyến huyện nơi đối tượng người sử dụng dự kiến đăng ký có con số thẻ chưa vượt quá dự kiến, đảm bảo an toàn phù hợp với các qui định đã nêu (trừ các đối tượng người gồm công với cách mạng, người đủ trường đoản cú 80 tuổi trở lên, trẻ em dưới 6 tuổi, cán bộ nghỉ hưu trong thời gian trên địa phận thuộc các huyện, thị xã, tp mà fan tham gia cư trú).

4.3. Những cơ sở KCB BHYT:

- Phối phù hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội, tổ chức tuyên truyền, phía dẫn người dân có thẻ BHYT rất nhiều nội dung về cơ chế pháp biện pháp BHYT và tiến hành đúng các quy định của bộ Y tế và bảo đảm xã hội Việt Nam;

- Tổ chức tiến hành KCB cho những người tham gia BHYT theo như đúng quy định của quy định Nhà nước về BHYT và các hướng dấn của cục Y tế.

Xem thêm: Bảng Chữ Cái Và Vần Lớp 1 Theo Chương Trình Công Nghệ Giáo Dục

Trong quy trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu bao gồm vướng mắc, đề nghị các đơn vị đề đạt kịp thời về Sở Y tế và bảo hiểm xã hội tỉnh để thống duy nhất xem xét, giải quyết.