Nguồn điện tạo ra hiệu điện thế giữa hai cực bằng cách

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Nguồn điện tạo ra điện vậy giữa hai cực bởi cách

A. Tách bóc electron thoát ra khỏi nguyên tử và gửi eletron và ion ra khỏi những cực của nguồn.Bạn đang xem: mối cung cấp điện tạo thành hiệu điện cố gắng giữa nhị cực bằng cách

B. Hình thành eletron ở cực âm.Bạn đã xem: nguồn điện tạo thành hiệu điện cố giữa hai cực bởi cách

C. Xuất hiện eletron ở rất dương.

Bạn đang xem: Nguồn điện tạo ra hiệu điện thế giữa hai cực bằng cách

D. Làm bặt tăm eletron ở rất dương.


*

Đáp án: A

Nguồn điện tạo thành điện thế giữa nhị cực bằng phương pháp tách electron thoát ra khỏi nguyên tử th-nc và gửi eletron cùng ion dương tạo thành ra khỏi những cực của nguồn.

Một cái điện được tạo nên trong một ống chứa khí hidro, khi tất cả một hiệu điện vắt đủ cao thân hai điện rất của ống. Hóa học khí bị ion hoá và các electron hoạt động về cực dương, các ion dương về rất âm. Cường độ và chiều của cái điện chạy qua ống khí này khi có 4 , 2 . 10 18 electron cùng 2 , 2 . 10 18 proton hoạt động qua tiết diện của ống trong những giây là

A. I = 1,024 A; từ cực dương sang cực âm

B. I = 0,32 A; từ cực dương sang rất âm

C. I = 1,024 A; từ rất âm sang cực dương

D. I = 0,32 A; từ rất âm sang cực dương

Lớp 11 trang bị lý 1 0

Một chiếc điện được tạo ra trong một ống đựng khí hidro, khi có một hiệu điện thay đủ cao giữa hai điện cực của ống. Hóa học khí bị ion hoá và những electron chuyển động về rất dương, những ion dương về rất âm. Cường độ với chiều của chiếc điện chạy qua ống khí này khi gồm 4 , 2 . 10 18 electron với 2 , 2 . 10 18 proton chuyển động qua ngày tiết diện của ống trong những giây là

A. I = 1,024 A; từ cực dương sang cực âm

B. I = 0,32 A; từ rất dương sang rất âm

C. I = 1,024 A; từ cực âm sang rất dương

D. I = 0,32 A; từ rất âm sang rất dương

Lớp 11 đồ dùng lý 1 0

Một mẫu điện được tạo nên trong một ống chứa khí hiđro, khi có một hiệu điện thay đủ cao giữa hai điện cực của ống. Hóa học khí bị ion hóa và những electron vận động về rất dương, các ion dương về cực âm. Cường độ với chiều của chiếc điện chạy qua ống khí này khi gồm 4 , 2.10 18 electron với 2 , 2.10 18 proton hoạt động qua tiết diện của ống trong những giây là:

A. I=1,024A,từ rất dương sang cực âm

B. I=0,32A, từ rất dương sang cực âm

C. I=1,024A,từ cựcâm sang cực dương

D. I=0,32A, từ cựcâm sang cực dương

Lớp 11 vật lý 1 0

Nguồn điện tạo nên điện gắng giữa nhì cực bằng cách

A.tách electron thoát ra khỏi nguyên tử và gửi eletron với ion ra khỏi những cực của nguồn.

B.sinh ra eletron ở rất âm.

C.sinh ra eletron ở rất dương.

D.làm biến mất eletron ở rất dương.

Lớp 11 đồ gia dụng lý 1 0

Nguồn điện tạo nên điện cố gắng giữa nhị cực bằng cách

A. tách bóc electron thoát khỏi nguyên tử và chuyển eletron và ion ra khỏi những cực của nguồn

ra đời eletron ở cực âm

D.

Xem thêm: Tổng Hợp Ngữ Pháp Tiếng Hàn Trung Cấp (Phần 4), 50+ Ngữ Pháp Tiếng Hàn Trung Cấp Bạn Phải Biết

làm mất tích eletron ở rất dương

Lớp 11 đồ vật lý 1 0

Nguồn điện tạo nên điện ráng giữa nhị cực bằng cách

A. bóc electron thoát ra khỏi nguyên tử và đưa eletron với ion ra khỏi những cực của nguồn

B. hình thành eletron ở cực âm

C. hình thành eletron ở cực dương

D. làm mất tích eletron ở rất dương.

Lớp 11 đồ vật lý 1 0

Nguồn điện tạo nên hiệu điện cầm cố giữa nhị cực bởi cách

A. Tách electron ra khỏi nguyên tử và gửi electron cùng ion về những cực của nguồn

B. Xuất hiện electron ở cực âm

C. Sinh ra ion dương ở rất dương

D. Làm bặt tăm electron ở cực dương

Lớp 11 đồ vật lý 1 0

Nguồn điện tạo thành hiệu điện cụ giữa nhì cực bởi cách

A. Bóc electron thoát khỏi nguyên tử và chuyển electron với ion về những cực của nguồn.

B. Sinh ra electron ở rất âm.

C. Ra đời ion dương ở rất dương.

D. Làm bặt tăm electron ở cực dương

Lớp 11 đồ gia dụng lý 1 0

Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Nguồn có suất điện động E = 24V, r = 1W, điện dung tụ C = 4mF. Đèn Đ tất cả ghi (6V - 6W). Những điện trở R 1 = 6 W ; R 2 = 4 W ; R p = 2 W với là bình điện phân đựng dung dịch C u S O 4 có cực dương bằng Cu.Tính lượng Cu giải tỏa ra ở rất âm của bình âm điện phân trong thời hạn 16 phút 5 giây. Biết Cu gồm hóa trị 2 và gồm nguyên tử lượng 64


*

A.

Xem thêm: Cách Cắt Sầu Riêng Nhanh, An Toàn, Làm Thế Nào Để Bổ Một Quả Sầu Riêng

0,416 g

1,28 g

D. 0,64 g

Lớp 11 vật dụng lý 1 0

Khoá học tập trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN

Loading...

Khoá học tập trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN

chăm mục: