Mẫu Biên Bản Vi Phạm Hành Chính Nghị Định 97

     
*

*

mẫu số MQĐ01 BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH - Nghị định 97/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều...

quan lại (1)-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - Hạnh phúc---------------

Số: …../BB-VPHC

BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH*

Về …………………………………..(2)

Hôm nay, hồi.... Tiếng .... Phút, ngày…../……/……… , tại(3) ..............................................

Bạn đang xem: Mẫu biên bản vi phạm hành chính nghị định 97

...................................................................................................................................

Căn cứ ..................................................................................................................... (4)

Chúng tôi gồm:

1. Họ và tên: ………………………………………Chức vụ: .....................................

Cơ quan: ....................................................................................................................

2. Cùng với sự chứng kiến của(5):

a) Họ cùng tên: ………………………………………..Nghề nghiệp: ...............................

Nơi ở hiện nay nay: ...........................................................................................................

b) Họ và tên: ………………………………………..Nghề nghiệp: ................................

Nơi ở hiện tại nay: ...........................................................................................................

c) Họ cùng tên: …………………………………………Chức vụ: .....................................

Cơ quan: ....................................................................................................................

Tiến hành lập biên bạn dạng vi phạm hành chính đối với mang tên sau đây:

: ………………………………………Giới tính: ............................................

Ngày, tháng, năm sinh:......./……../………………….. Quốc tịch: ................................

Nghề nghiệp: ..............................................................................................................

Nơi ở hiện tại: .............................................................................................................

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu:…………. ..; ngày cấp:....../……../.............. ;

nơi cấp:.......................................................................................................................

: ...........................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................

Mã số doanh nghiệp: ...................................................................................................

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động: ..............

...................................................................................................................................

Ngày cấp: ……../………../……………….; nơi cấp: ................................................

Người thay mặt theo pháp luật(6): …………………..Giới tính: .......................................

Chức danh(7):...............................................................................................................

2. Đã có những hành vi phạm luật hành chính(8):....................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

3. Biện pháp tại (9) .........................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

4. Cá nhân/tổ chức bị thiệt hại(10):..................................................................................

Xem thêm: Bống Bống Bang Bang Ai Sáng Tác, Bống Bống Bang Bang

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

5. Ý kiến trình bày của cá thể vi phạm/đại diện tổ chức triển khai vi phạm:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

6. Ý kiến trình diễn của người chứng kiến (nếu có):

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

7. Ý kiến trình bày của cá nhân/tổ chức bị thiệt sợ hãi (nếu có):

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

8. Chúng tôi đã yêu ước cá nhân/tổ chức vi phạm xong xuôi ngay hành động vi phạm.

9. Những biện pháp ngăn ngừa và bảo đảm xử lý vi phạm luật hành chủ yếu được áp dụng, gồm(11):

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

10. Tang vật, phương tiện phạm luật hành chủ yếu bị lâm thời giữ, gồm:

STT

Tên tang vật, phương tiện phạm luật hành chính

Đơn vị tính

Số lượng

Chủng loại

Tình trạng

Ghi chú

11. Giấy phép, chứng từ hành nghề bị lâm thời giữ, gồm:

STT

Tên giấy phép, chứng từ hành nghề

Số lượng

Tình trạng

Ghi chú

Ngoài phần đa tang vật, phương tiện phạm luật hành bao gồm và các sách vở nêu trên, shop chúng tôi không tạm giữ lại thêm sản phẩm gì khác.

12. Trong thời hạn (12) .... Ngày làm việc, tính từ lúc ngày lập biên bản này, ông(bà)(13).............

............................................................. Là cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm có

quyền giữ hộ đến ông (bà) (14) .

....................................................................................... để triển khai quyền giải trình.

Biên bản lập xong hồi .... Tiếng .... Phút, ngày…../……/……… , gồm .... Tờ, được lập thành .... Bạn dạng có câu chữ và quý giá như nhau; vẫn đọc lại cho tất cả những người có thương hiệu nêu trên cùng nghe, thừa nhận là đúng và cùng ký kết tên bên dưới đây; giao mang đến ông (bà)(13)..........................................................................................................................

là cá thể vi phạm/đại diện tổ chức triển khai vi phạm 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ.

Lý do ông (bà) (13) ………………………………..cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm không cam kết biên bạn dạng (15):

...................................................................................................................................

CÁ NHÂN VI PHẠM HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC VI PHẠM(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN(Ký tên, ghi rõ họ cùng tên)

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN (Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ với tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN(Ký tên, ghi rõ họ với tên)

NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI (Ký tên, ghi rõ họ với tên)

___________________

* mẫu mã này được áp dụng để lập biên phiên bản vi phạm hành chủ yếu quy định tại Điều 58 điều khoản xử lý vi phạm hành chính.

(1) Ghi tên cơ quan của người dân có thẩm quyền lập biên bản.

(2) ghi tên lĩnh vực quản lý nhà nước theo thương hiệu của nghị định lý lẽ xử phạt vi phạm hành bao gồm trong nghành nghề dịch vụ cụ thể.

(3) Ghi vị trí lập biên bản là nơi xẩy ra vi phạm hoặc trụ sở cơ quan thao tác của người dân có thẩm quyền lập biên bản.

(4) Ghi không thiếu thốn các địa thế căn cứ của việc lập biên bạn dạng như: tóm lại thanh tra; biên phiên bản làm việc; hiệu quả ghi nhấn của phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nhiệm vụ được sử dụng để vạc hiện phạm luật hành chủ yếu quy định trên Điều 64 lý lẽ xử lý vi phạm luật hành chính;....

(5) ngôi trường hợp cá thể vi phạm/người thay mặt đại diện tổ chức vi phạm luật không có mặt hoặc cố tình trốn né hoặc vì nguyên nhân khách quan nhưng mà không cam kết vào biên bản, thì người dân có thẩm quyền lập biên bạn dạng phải mời 02 người chứng kiến hoặc mời đại diện thay mặt Ủy ban dân chúng xã, phường, thị trấn nơi xảy ra vi phạm để hội chứng kiến.

(8) Ghi bắt tắt miêu tả hành vi phạm luật (ngày, giờ, tháng, năm, vị trí xảy ra vi phạm,...), đối với vi phạm trên những vùng biển bắt buộc ghi rõ thương hiệu tàu, năng suất máy chính, tổng dung tích/trọng cài đặt toàn phần, tọa độ, hành trình.

(9) Ghi điểm, khoản, điều của nghị định cách thức về xử phạt phạm luật hành chính trong nghành nghề cụ thể.

(10) Ghi họ cùng tên của fan bị thiệt hại. Ngôi trường hợp tổ chức bị thiệt hại, thì ghi họ cùng tên, chuyên dụng cho người thay mặt đại diện tổ chức bị thiệt hại với tên của tổ chức bị thiệt hại.

(11) Ghi cụ thể tên những biện pháp ngăn chặn và bảo vệ xử lý phạm luật hành thiết yếu đã được áp dụng.

(12) Ghi rõ ràng thời hạn: không quá 02 ngày làm cho việc, trong trường hòa hợp cá nhân/tổ chức phạm luật yêu cầu giải trình trực tiếp; không thật 05 ngày, trong trường hợp cá nhân/tổ chức vi phạm luật giải trình bởi văn bản.

(13) Ghi họ cùng tên của cá nhân vi phạm/người đại diện thay mặt tổ chức vi phạm. Nếu cá nhân vi phạm là bạn chưa thành niên, gửi cho cha/mẹ hoặc tín đồ giám hộ của fan đó 01 bản.

(14) Họ và tên, phục vụ của người dân có thẩm quyền xử phạt vi phạm luật hành chính.

Xem thêm: Top 12 Phần Mềm Quay Video Bằng Wc Laptop, Top 10 Phần Mềm Quay Video Trên Laptop

(15) Ghi rõ vì sao theo từng trường hợp vậy thể: cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm không có mặt hoặc cố tình trốn tránh hoặc vì tại sao khách quan khác....