KIếN NGHị SửA ĐổI, Bổ SUNG LUậT PHÒNG, CHốNG MA TÚY VÀ LUậT Xử LÝ VI PHạM HÀNH CHÍNH

     

 


- Về đối tượng người dùng áp dụng biện pháp đưa vào đại lý cai nghiện đề xuất là fan nghiện ma túy từ đủ 18 trong những trường phù hợp sau:
+ tất cả nơi cư trú định hình nhưng bị kết thúc thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị xã do nghiện ma túy.

Bạn đang xem: Kiến nghị sửa đổi, bổ sung luật phòng, chống ma túy và luật xử lý vi phạm hành chính


+ có nơi cư trú ổn định, vẫn còn nghiện trong vòng 02 năm kể từ khi chấp hành hoàn thành hoặc trong vòng 01 năm tính từ lúc ngày hết thời hiệu thi hành ra quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy.
- hồ sơ đề nghị áp dụng phương án đưa vào cơ sở cai nghiện cần được Nghị định 136/NĐ-CP sửa đổi như sau:
+ Đối với người nghiện ma túy tất cả nơi trú ngụ ổn định: bản tóm tắt lý lịch, bản tường trình, biên phiên bản vi phạm hành chủ yếu và phiên bản sao giấy ghi nhận chấp hành xong hoặc quyết định chấm dứt thi hành đưa ra quyết định giáo dục trên xã, phường, thị trấn.
+ Đối với người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định: Ngoài phiên bản tóm tắt, bạn dạng tường trình, biên bản vi phạm thì phải có Phiếu trả lời kết quả về triệu chứng nghiện ma túy hiện tại của bạn bị ý kiến đề xuất áp dụng biện pháp; tài liệu xác minh người nghiện không tồn tại nơi cư trú ổn định.
- Nghị định 136/2016 qui định về định mức chi phí ăn các tháng của học tập viên là 0.8 lần mức lương cơ sở; ngày Lễ, đầu năm dương lịch thì được ăn thêm nhưng không thật 03 lần tiêu chuẩn chỉnh ngày thường, đối với Tết nguyên đán thì không thật 05 lần; trường vừa lòng bị tí hon thì chính sách ăn sẽ bởi Giám đốc cơ sở đưa ra quyết định nhưng ko thấp rộng 03 lần ngày thường.
Bên cạnh đó, định mức tiền chăn, màn, chiếu, gối, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân và băng vệ sinh so với học viên nữ hàng năm là 0,9 nấc lương cơ sở.
- Về chế độ lao động luật pháp tại Nghị định 221/2013 được Nghị định 136 năm 2016 sửa thay đổi như sau: thời gian lao hễ trị liệu không thật 04 giờ/ngày; nếu học viên có nhu cầu và từ bỏ nguyện lao động thì cơ sở tổ chức triển khai cho học tập viên lao cồn theo lao lý về lao động; học tập viên lao động trị liệu với lao đụng tự nguyện được hưởng thành quả đó lao hễ của mình.
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 136/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 09 mon 9 năm 2016

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 221/2013/NĐ-CP NGÀY 30THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC

Căn cứ lao lý tổ chức chính phủ nước nhà ngày19 mon 6 năm 2015;

Căn cứ cách thức xử lý phạm luật hành bao gồm ngày đôi mươi tháng 6 năm2012;

Theo đề xuất của bộ trưởng liên nghành Bộ Laođộng - thương binh với Xã hội;

Chính phủ phát hành Nghị định sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CPngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chínhphủ phương tiện chế độáp dụng giải pháp xử lý hành thiết yếu đưa vào cơ sở cai nghiện yêu cầu (sau đây gọitắt là Nghị định số221/2013/NĐ-CP).

Điều 1. Sửa đổi,bổ sung một trong những điềucủa Nghị định số 221/2013/NĐ-CP

1. Điều 3 được sửa đổi, té sungnhư sau:

“Điều 3. Đối tượng áp dụng biệnpháp đưa vào cơ sởcai nghiện bắt buộc

1. Bạn nghiện ma túy từ đầy đủ 18 tuổitrở lên, bao gồm nơi trú ngụ ổn định, vào thời hạn 02 năm tính từ lúc ngày chấp hành xongquyết định áp dụng biện pháp giáodục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy hoặc vào thời hạn 01 năm kể từngày không còn thời hiệu thi hành đưa ra quyết định áp dụng phương án giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy nhưng vẫncòn nghiện.

2. Fan nghiện ma túy từ đầy đủ 18 tuổitrở lên, có nơi cư trú ổn định, bị ngừng thi hành ra quyết định giáo dục tạixã, phường, thị xã do nghiện ma túy.

Xem thêm: Bài Thuyết Trình Về Quê Hương, Bài Thuyết Trình Về Cảnh Đẹp Quê Hương

3. Fan nghiện ma túy từ đầy đủ 18 tuổitrở lên, không tồn tại nơi cư trú ổn định.”

2. Điều 9 được sửa đổi, xẻ sungnhư sau:

“Điều 9. Hồ nước sơ ý kiến đề xuất áp dụng biệnpháp gửi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

1. Đối với người nghiện ma túy gồm nơicư trú ổn định:

a) bạn dạng tóm tắtlý định kỳ của tín đồ bị đề nghị áp dụng phương án đưa vào đại lý cai nghiện bắt buộc;

b) bạn dạng tường trình của bạn bị đềnghị vận dụng biện pháp đưa vào cửa hàng cai nghiện đề nghị hoặc người đại diện thay mặt hợppháp của họ;

c) Biên bạn dạng vi phạm hành thiết yếu vềhành vi sử dụng trái phép chất ma túy hoặc phiếu xét nghiệm có tác dụng dươngtính với chất ma túy tại thời điểmlập hồ nước sơ;

d) bản sao giấy ghi nhận đã chấphành hoàn thành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với trường phù hợp quy địnhtại Khoản 1 Điều 3 Nghị định này hoặc phiên bản sao Quyết định hoàn thành thi hành quyếtđịnh giáo dục tại xã, phường, thị trấn so với trường hợp cách thức tại Khoản 2Điều 3 Nghị định này.

2. Đối với những người nghiện ma túy khôngcó vị trí cư trú ổn định:

a) Tài liệu qui định tại Điểm a, Điểmb, Điểm c Khoản 1 Điều này;

b) Phiếu trả lời công dụng của bạn cóthẩm quyền luật tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định này về triệu chứng nghiện matúy bây giờ của tín đồ bị kiến nghị áp dụng phương án đưa vào cơ sở cai nghiện bắtbuộc;

c) Tài liệu xác định người nghiện matúy không tồn tại nơi trú ngụ ổn định.”

3. Khoản 1 Điều 10 được sửa đổi,bổ sung như sau:

“1. Người có thẩm quyền xác minh tình trạng nghiện ma túy là bác bỏ sỹ, y sĩ, được cấpchứng thừa nhận hoặc chứng từ tập huấn về chẩn đoán, điều trị cắt cơn nghiện matúy do những cơ quan, tổ chức được cỗ Y tế giao tổ chức tập huấn cùng cấp chứng chỉ, đang làm việc tại: các cơ sở y tế quâny, y tế quân dân y; những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của ngành công an; chống y tếcủa các đại lý cai nghiện bắt buộc; chống y tế của các cơ sở có tính năng tiếp nhận,quản lý fan nghiện ma túy không tồn tại nơi cư trú ổn định, trong thời gian lập làm hồ sơ để toàn án nhân dân tối cao nhân dân xem xét đưa ra quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;trạm y tế xã, phường, thị trấn; bệnh viện đa khoa khu vực; khám đa khoa cấp huyệntrở lên và khám đa khoa thuộc các bộ, ngành khác.”

4. Khoản 1 Điều 12 được sửa đổi,bổ sung như sau:

“1. Hết thời hạn phát âm hồ sơ pháp luật tạiĐiểm đ Khoản 2 Điều 11 Nghị định này, cơ sở lập hồ sơ đánh cây bút lục, lưu trữ hồsơ theo điều khoản của pháp luật về lưu trữ, chuyển hồ sơ đương nhiên văn bản của cơquan lập hồ sơ đề nghị áp dụng biệnpháp cách xử lý hành bao gồm đưa vào đại lý cai nghiện bắt buộc, như sau:

a) Đối với hồ sơ phương pháp tại Khoản 1Điều 9 Nghị định này được đưa tới Trưởng phòng tư pháp cấp huyện nơi tín đồ bịđề nghị áp dụng biện pháp giải pháp xử lý hành chính cư trú để chất vấn tính pháp lý củahồ sơ;

b) Đối với hồ nước sơ luật tại Khoản 2Điều 9 Nghị định này thì chuyển hồ sơ tới Trưởng phòng bốn pháp cung cấp huyện khu vực cơquan lập hồ nước sơ đóng góp trụ sở để chất vấn tính pháp lý của hồ sơ.”

5. Điểm b Khoản 1 Điều 13 được sửađổi, bổ sung như sau:

“b) Trường phù hợp hồ sơ chưa đầy đủ thìcó văn bạn dạng đề nghị cơ sở lập hồsơ ngã sung, trong đó nêu rõ nguyên nhân và các tài liệu cần bổ sung cập nhật vào hồ nước sơ. Trongthời hạn 03 ngày làm cho việc, kể từ ngày nhận được văn bạn dạng đề nghị, ban ngành lập làm hồ sơ phải bổ sung các tài liệu theo yêu cầu.Sau thời hạn trên, ví như hồ sơ không được bửa sung, Trưởng chống Lao cồn - thương binh và Xã hội trả lại làm hồ sơ chocơ quan lại lập hồ sơ đồng thời thông báo bằng văn bản cho Trưởng phòng bốn pháp vàngười bị lập hồ sơ kiến nghị áp dụng biện pháp đưa vào đại lý cai nghiện bắt buộc.”

6. Khoản 1, Khoản 2 Điều 24 đượcsửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Định mức chi phí ăn hàng tháng của họcviên là 0,8 mức lương cơ sở. Ngày lễ, tết dương lịch học viên được nạp năng lượng thêmkhông vượt 03 lần tiêu chuẩn chỉnh ngày thường; các ngày đầu năm mới nguyên đán học viên được ăn uống thêm không quá 05 lần tiêu chuẩn chỉnh ngày thường;chế độ ăn so với học viên bị bé do Giám đốc cửa hàng cai nghiện nên quyết địnhtheo chỉ định của cán cỗ y tế điềutrị, tuy nhiên không thấp hơn 03 lần tiêu chuẩn ngày thường.

2. Định mức chi phí chăn, màn, chiếu, gối,quần áo, vật dụng sinh hoạt cá thể và băng vệ sinh đối với học viên thiếu nữ hàng nămcủa học viên là 0,9 nấc lương cơ sở.”

7. Bổ sung cập nhật Khoản 3a sau Khoản 3 Điều 24 nhưsau:

“3a. Căn cứ điều kiện rõ ràng của từng địa phương, Hội đồng nhân dân cung cấp tỉnh quyết địnhmức cung ứng cao hơn định mức trên Khoản 1, Khoản 2 Điều này.”

8. Điều 27 được sửa đổi, vấp ngã sungnhư sau:

“Điều 27. Chính sách lao đng

1. Lao rượu cồn trị liệu so với học viêntại đại lý cai nghiện nhằm mục đíchtrị liệu, góp học viên nhận thức được giá trị của lao động, rèn luyện trình độ chuyên môn và phục hồi khả năng lao động đã trở nên suy giảmdo nghiện ma túy.

2. Học viên được nghỉ ngơi lao động trị liệutrong các ngày vật dụng bảy, công ty nhật, ngày lễ, tết theo hình thức của pháp luật. Thờigian lao đụng trị liệu của học viên không quá 04 giờ/ngày. Không tổ chức triển khai lao độngtrị liệu mang đến học viên trong thời hạn cắt cơn giải độc.

3. Học viên thâm nhập lao đụng trị liệuđược phân công quá trình phù hợp với sức khỏe, độ tuổi với giới tính.

4. Học viên có nhu cầu và từ nguyệnlao động để sở hữu thu nhập thì các đại lý cai nghiện tổ chức triển khai cho học tập viên lao động, việctổ chức lao đụng phải tuân thủ các nguyên lý của lao lý về lao động.

5. Học tập viên thâm nhập lao đụng trị liệu,lao động tự nguyện được hưởng thành quả lao động cân xứng với hiệu quả lao động củahọ.”

Điều 2. Điều Khoảnthi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hànhtừ ngày 30 tháng 10 năm 2016.

2. Bãi bỏ Điều 5 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP.

3. Tổ chức thực hiện

a) bộ trưởng Bộ Lao rượu cồn - Thươngbinh với Xã hội có nhiệm vụ tổ chức thực hành Nghị định này;

b) các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Thủ trưởng cơ sở thuộc chính phủ, chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh, tp trực thuộc trung ương chịu trách nhiệmthi hành Nghị định này./.

Xem thêm: Các Khu Vui Chơi Giải Trí Ở Tphcm, Top 10 Trung Tâm Vui Chơi Giải Trí Tại Sài Gòn

Nơi nhận: - Ban túng bấn thư trung ương Đảng; - Thủ tướng, những Phó Thủ tướng chủ yếu phủ; - các bộ, cơ sở ngang bộ, cơ sở thuộc thiết yếu phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực nằm trong trung ương; - Văn phòng tw và những Ban của Đảng; - công sở Tổng túng thư; - Văn phòng quản trị nước; - Hội đồng dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội; - văn phòng và công sở Quốc hội; - tòa án nhân dân buổi tối cao; - Viện kiểm liền kề nhân dân về tối cao; - truy thuế kiểm toán nhà nước; - Ủy ban đo lường tài chính Quốc gia; - Ngân hàng cơ chế xã hội; - Ngân hàng trở nên tân tiến Việt Nam; - Ủy ban trung ương Mặt trận đất nước Việt Nam; - phòng ban trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: VT, KGVX (3b).