Tài Liệu Bộ Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia Môn Hóa Học Năm 2016 Các Tỉnh Trong Cả Nước Có Đáp Án Và Giải Thích Chi Tiết Của Tuyensinh247

     

Đề thedelight.vn thử THPT tổ quốc môn hóa học năm 2016 của trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn gồm đáp án, xem cụ thể dưới đây:

Cho trọng lượng nguyên tử của những nguyên tố: 

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; mãng cầu = 23; Mg = 24; Al = 27; p = 31; S = 32; Cl = 35,5; Ca = 40; Cr = 52; sắt = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; tía = 137.Bạn vẫn xem: Đề thi demo hóa 2016 có đáp án

Câu 1: Có bao nhiêu hiđrocacbon mạch hở là chất khí ở điều kiện thường, làm phản ứng được với hỗn hợp AgNO3 trong NH3?

A.

Bạn đang xem: Tài liệu bộ đề thi thử thpt quốc gia môn hóa học năm 2016 các tỉnh trong cả nước có đáp án và giải thích chi tiết của tuyensinh247

4. B. 5. C. 3. D. 6.

Câu 2: hỗn hợp E gồm axit cacboxylic X, ancol Y (đều no, 1-1 chức, mạch hở) cùng este Z được tạo do X, Y. Đốt cháy trọn vẹn m gam E phải 40,32 lít O2 (đktc), nhận được 31,36 lít CO2 (đktc). Đun lạnh m gam E với 100 ml dung dịch NaOH 1M, sau khi phản ứng kết thúc, cô cạn dung dịch thu được 5,68 gam chất rắn khan. Cách làm của X là

A. C3H­7COOH. B. HCOOH. C. C2H­5COOH. D. CH3COOH.

Câu 3: những dung dịch riêng biệt: Na2CO3, BaCl2, MgCl2, H2SO4, NaOH được đánh số ngẫu nhiên (1), (2), (3), (4), (5). Thực hiện các thí nghiệm, hiệu quả được lưu lại trong bảng sau:

Dung dịch

(1)

(2)

(4)

(5)

(1)

 

khí bay ra

có kết tủa

 

(2)

khí bay ra

 

có kết tủa

có kết tủa

(4)

có kết tủa

có kết tủa

 

 

(5)

 

có kết tủa

 

 

những dung dịch (1), (3), (5) theo lần lượt là

A. H2SO4, MgCl2, BaCl2. B. H2SO4, NaOH, MgCl2.

C. Na2CO3, BaCl2, BaCl2. D. Na2CO3, NaOH, BaCl2.

Xem thêm: Cách Kiểm Tra Thông Tin Điện Thoại Samsung Galaxy, Kiểm Tra Thời Hạn Bảo Hành Điện Tử

Câu 4: hỗn hợp X bao gồm Al, Ca, Al4C3 cùng CaC2. Mang đến 15,15 gam X vào nước dư, chỉ thu được hỗn hợp Y và tất cả hổn hợp khí Z (C2H2, CH4­, H2). Đốt cháy hết Z, chiếm được 4,48 lít CO2 (đktc) với 9,45 gam H2O. Nhỏ từ trường đoản cú 200 ml hỗn hợp HCl 2M vào Y, được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là

D. 27,3.

Câu 5: Cho một hỗn hợp chứa benzen, toluen, stiren với nhiệt độ sôitương ứng là 800C, 1100C, 1460C. Để tách riêng các chất trên người ta sử dụng phương pháp

A. sắc ký. B. chiết. C. chưng cất. D. kết tinh.

Câu 6: tổng hợp hết m gam FeS bằng một lượng buổi tối thedelight.vnểu hỗn hợp HNO3 (dung dịch X), thu được hỗn hợp Y với khí NO. Hỗn hợp Y hòa tan tối đa 3,84 gam Cu. Biết trong các quá trình trên, sản phẩm khử tuyệt nhất của N+5 những là NO. Số mol HNO3 vào X là

A. 0,48. B. 0,12. C. 0,36. D. 0,24.

Câu 7: Cho các phát biểu sau:

(a) Glucozơ được dùng để tráng gương, tráng ruột phích.

(b) Ở người, nồng độ glucozơ trong tiết được duy trì ổn định tại mức 0,1%.

(c) trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng làm pha chế thuốc.

(d) Xenlulozơ trinitrat là nguyên vật liệu để chế tạo thuốc súng ko khói.

Xem thêm: Bộ Đề Kiểm Tra 15 Phút Vật Lý 6 Học Kì 1 Có Đáp Án, Cực Hay, Đề Kiểm Tra 15 Phút Môn Vật Lý Lớp 6

Số phát biểu đúng là

D. 5.


*

Đáp án đề thedelight.vn demo THPT quốc gia môn Hóa năm 2016 - Lê Quý Đôn

MÃ ĐỀCÂU HỎIĐÁP ÁNCÂU HỎIĐÁP ÁN
3571B26D
3572C27D
3573B28C
3574A29D
3575C30B
3576A31A
3577B32A
3578A33D
3579A34C
35710A35D
35711C36B
35712C37D
35713B38B
35714A39C
35715C40A
35716B41D
35717D42B
35718A43C
35719A44B
35720B45D
35721D46A
35722B47C
35723C48D
35724B49C
35725C50D

thedelight.vn.com