Cách xác định danh từ tính từ trong tiếng anh

     
I.Nhận biết danh từ, tính từ, trạng từ, rượu cồn từ trong tiếng Anh1. Tính trường đoản cú (ADJECTIVE)2. Danh từ (NOUN)3. Động trường đoản cú (VERB)4. Trạng tự (ADVERB):

I.Nhận biết danh từ, tính từ, trạng từ, rượu cồn từ trong giờ Anh

1. Tính trường đoản cú (ADJECTIVE)

Tính tự thường ngừng bằng những đuôi sau: -ant, -ent, -ly, -ed. -ing, -ful, -less, -ate, -ive, -ish, -ous, …

*
Vị trí của tính từ adj1.1. Vị trí của tính từ trong câu: Adj + N (Trước danh từ): beautiful girl, lovely house…Tobe + adj (Sau to BE): I am fat, She is intelligent, You are friendly…Linking verbs + adj (Sau rượu cồn từ chỉ cảm xúc): feel, look, become, get, turn, seem, sound, hear…(She feels tired)Sau các đại từ bỏ bất định: something, someone, anything, anyone……..(Is there anything new?/ I’ll tell you something interesting)Make/Keep/Find/Leave + (O)+ adj…: Let’s keep our school clean.1.2. Vệt hiệu nhận biết tính từ:

Thường tất cả hậu tố (đuôi) là:

ful: beautiful, careful, useful,peaceful…ive: active, attractive ,impressive……..

Bạn đang xem: Cách xác định danh từ tính từ trong tiếng anh

able: comfortable, miserable…ous: dangerous, serious, humorous, continuous, famous…cult: difficult…ish: selfish, childish…ed: bored, interested, excited…y: danh từ+ Y thành tính từ : daily, monthly, friendly, healthy…al: national, cultural…1.3. Collocations (Mở rộng)

Adj + Prep:

AdjPrepMeaning
PreferabletoPhù hợp
RelatedtoCó liên quan
SuperiortoVượt trội, tốt hơn
CapableofCó thể
AwareofCó thừa nhận thức về
Suspociousof Có nghi ngại về
HopefulofHy vọng
ContentwithHài lòng với
ImpressedwithẤn tượng về
PopularwithPhổ vươn lên là về
(Dis)satisfiedwith(ko) ăn nhập với
LiableforChịu nhiệm vụ về
ResponsibleforChịu trách nhiệm về
PerferforHoàn hảo
QualifiedforĐủ điều kiện/Đủ năng lực
Eligiblefor + NĐủu điều kiện/Đủ năng lực
Eligibleto_VĐiểu điều kiện/Đủ năng lực để triển khai gì
ConcernedaboutQuan chổ chính giữa về
ExcitedaboutHứng thú về
InterestedinHứng thú về

Adj + N:

AdjNounsMeaning
AnnualleaveNghỉ phép hằng năm
AnnualturnoverDoanh thu hằng năm
Temporarystaff/workerNhân viên thời vụ
TemporaryreplacementSự thay thế tạm thời
TemporaryworkCông việc tạm thời
SubstantialIncreaseSự tăng lên đáng kể
SubstantialrenovationSự cải tiến/nâng cấp đáng kể

2. Danh từ bỏ (NOUN)

*
Vị trí của danh từ trong câu2.1. địa điểm của danh từ trong câu:Sau lớn be: I am a student.Sau tính từ: nice school…Đầu câu cai quản ngữ .Sau: a/an, the, this, that, these, those…Sau tính từ bỏ sở hữu: my, your, his, her, their…Sau: many, a lot of/ lots of , plenty of…The +(adj) N …of + (adj) N…2.2. Vết hiệu nhận thấy danh từ

Danh từ thông thường sẽ có hậu tố là:

tion: nation,education,instruction………sion: question, television ,impression, passion……..

Xem thêm: Cach Trị Gàu Đơn Giản, Hiệu Quả, 5 Mẹo Đánh Bay Gàu Tự Nhiên Tại Nhà

ment: pavement, movement, environment….ce: difference, independence, peace………..

Xem thêm: Học Cách Đứng Nước Dễ Nhất Cho Người Mới Tập Bơi, Hướng Dẫn Tập Đứng Nước

ness: kindness, friendliness……y: beauty, democracy(nền dân chủ), army…er/or: rượu cồn từ+ er/or thành danh từ bỏ chỉ người: worker, driver, swimmer, runner, player, visitor,…2.3. Chú ý một số Tính từ tất cả chung danh từ

Adj/Adv

Heavy, light: weightWide, narrow: widthDeep, shallow: depthLong, short: lengthOld, ageTall, high: heightBig,small: size

3. Động trường đoản cú (VERB)

Trong ngữ pháp giờ Anh, cồn từ được phân tách thành:

3.1. Động từ to be

Động trường đoản cú tobe gồm gồm be, is, are, was, were, will be, has been, have been, being…

Tobe + N (I am a sudent)Tobe + V_ing (We are studying English)Tobe + V(P2) (English is studied by us)Tobe + Adj (She is goregeous)Tobe + Prep + N (The building is under construction)3.2. Modal verbsCan/ Could/ May/ Might (Có thể) + V(bare)Should (Nên) + V(bare)Must/ Have to (Phải) + V(bare)Will/ Would (sẽ) + V(bare)3.3. Action verbsReview/check/ínpect/examine the documents/the plan/the terms of contract: đánh giá tài liệu/kế hoạch/điều khoản hòa hợp đồng.Reserve the right to_V: tất cả quyền làm cho gìAttract visitors/customers…: thu cháy khách du lịch, khách hàng hàngIntroduce/launch new products/services: giới thiệu/tung ra sản phẩm/dịch vụ mới.Represent the company/the organisation/the group: thay mặt đại diện cho công ty/tổ chức/nhómSign a contract: ký kết hợp đồngRenew a contract: gia hạn phù hợp đồngConfirm the reservation: chứng thực lại việc đặt chỗRetain the receipts: giữ lại hoá đơnSubmit s.t khổng lồ s.o: nộp vật gì cho aiAttribute s.t khổng lồ s.o: cho rằng cái gì là nhờ vào ai. Ex: the company attributes its success khổng lồ the dedicated employees (Công ty này nhận định rằng sự thành công của chính mình là phụ thuộc vào những nhân viên cấp dưới tận tuỵ)3.4. Linking verbs

Một số linking verbs:

Look: trôngSeem: dường nhưFeel: cảm thấyBecome = get: trở nênAppear: nhịn nhường nhưTaste, smell, stay = remain (giữ),…Note: Lining verbs + Adj. Ex: She looks goregeous.

4. Trạng tự (ADVERB):

4.1. Vết hiệu nhận biết trạng từ

Trạng từ bỏ chỉ thể bí quyết (adverbs of manner): adj+’ly’ adv. Nước ngoài lệ:

Từ tất cả đuôi _ly tuy nhiên là tính tự như daily, friendly, weekly, monthely, yearly, quarterly (hàng quý),…Từ không có đuôi _ly tuy vậy là trạng tự như fast, hard, late, near,…4.2. địa điểm của trạng từ trong câu:V + adv. Ex: We study hardAdv + V. Ex: I really lượt thích youAdv + adv. Ex: We work with our team very wellAdv + adj. Ex: I am very responsibleAdv, S-V. Ex: Luckily, we won the lottery.