Cách xác định công thức oxit cao nhất

     
Bạn đã xem: Cách xác định công thức oxit cao nhất của x, r gồm z = 16 tại Website thedelight.vn

tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

R gồm z = 16. Khẳng định hóa trị và phương pháp oxit cao nhất, hiđrooxit, hợp chất với hidro cùng tính chất của những hợp chất đó

 

*

R có Z= 16 => thông số kỹ thuật e: 1s22s22p63s23p4+ tất cả 6 e lớp ngoài cùng => hóa trị 6+ Ở tâm trạng kích thích, S chuyển thông số kỹ thuật sang 3 chiều => gồm hóa trị 4Vì R thuộc team VIA => CT oxit cao nhất: RO3 Hợp hóa học khí cùng với H: RH2 Hidroxit: H2RO4

 

*

Cho Na(Z=11), Br(Z=35). A. Xác định vị trí của những nguyên tố bên trên trong bảng tuần hoàn. B. Nêu đặc điểm (kl tốt pk, hóa trị tối đa trong hợp hóa học với oxi và với hidro, công thức oxit cao nhất, cách làm hidroxit tương ứng, bí quyết hợp hóa học khí với hiđro).

Bạn đang xem: Cách xác định công thức oxit cao nhất

Bạn sẽ xem: Cách khẳng định công thức oxit cao nhất

a) mãng cầu ( Z=11)

Cấu hình e :(1s^22s^22p^63s^1)=> thuộc ô số 11, nhóm IA, chu kỳ 3

Br (Z=35)

Cấu hình e:(left3d^104s^24p^5)

=> ở trong ô 35, nhóm VIIA, chu kỳ 4

b) mãng cầu :

Tính chất: Là sắt kẽm kim loại mạnh

Hóa trị tối đa trong hợp hóa học với oxi : (I)

Công thức oxit cao nhất Na2O, là oxit bazo

Công thức hidroxit tương ứng : NaOH

Brom :

Tính chất: Là phi kim mạnh.

Hóa trị cùng với hiđro là 1

Công thức hợp hóa học với hiđro là HBr.

Hóa trị tối đa của Brom cùng với oxi là 7.

Công thức oxit cao nhất là Br2O7là oxit axit.

Xem thêm: De Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Lớp 11 Học Kì 2 Chọn Lọc, Có Đáp Án (4 Đề)

cho yếu tố r tất cả công thức oxit cao so với oxi r2o5 vào hợp hóa học khí với hidro . H chỉ chiếm 16,66% về khối lượng. Khẳng định công thức oxit tối đa và hợp hóa học khí với hidro. Giúp tôi với…!!


Oxit tối đa của R là R2O5

(Rightarrow)Hợp chất khí với Hidro là RH3

Theo đề bài, ta có:(dfrac3R+3=dfrac16,66100)(Rightarrow R=15)

*Bạn xem lại đề !!

: Oxit tối đa của một nhân tố R ứng với phương pháp RO2. Trong hợp chất của R cùng với Hidro gồm 75% R về khối lượng. Khẳng định nguyên tố R; phương pháp hợp chất khí với Hidro; hợp chất với oxi.

Nguyên tố R bao gồm công thức hợp hóa học khí với Hidro là RH3. Trong bí quyết oxit tối đa của nó có chứa 56,34% Oxi về khối lượng. Khẳng định nguyên tố R; phương pháp hợp hóa học khí với Hidro; hợp hóa học với oxi.

Gọi CTHH của R cùng với oxi là: R2O3

Theo đề, ta có:(\%_O_left(R_2O_3 ight)=dfrac16.3NTK_R.2+16.3.100\%=56,34\%)

=>(NTK_Rapprox19left(đvC ight))

=> R là flo (F)

=> CTHH của R cùng H là: FH3

CTHH của R cùng O là: F2O3

Cho bí quyết oxit cao nhất của nguyên tố R là RO2, trong hợp chất khí của R cùng với hidro, R chiếm 94,81% khối lượng. Xác định R biết MO = 16 với MH = 1

A. C

B. S

C. Ge

D. N

Đáp án C

Công thức oxit tối đa là RO2 → R thuộc team IVA

→ bí quyết hợp hóa học khí của R là RH4

Trong hợp hóa học khí của R, R chỉ chiếm 94,81% khối lượng

*

→MR= 73(gam/mol)

MR = 73 (gam/mol) → R là Ge

Oxit cao nhất của thành phần R là R2O5. Trong hợp hóa học khí với H có 82,35 % cân nặng của R . Xác định nguyên tố R; bí quyết hợp chất khí cùng với Hidro; hợp chất với oxi.

Một nguyên tố tất cả công thức oxit cao nhất là R2O7, yếu tắc này sinh sản với hiđro một hóa học khí trong các số ấy hiđro chỉ chiếm 0,78% về khối lượng. Xác định nguyên tố R; bí quyết hợp hóa học khí cùng với Hidro; hợp chất với oxi.

Xem thêm: Thế Nào Là Gia Đình Là Gì? Ý Nghĩa Của Gia Đình? Hạnh Phúc Gia Đình Là Gì

Bài 1một thành phần r tạo hợp hóa học khí với hidro gồm công thức RH3 trong oxit bậc tối đa của R nguyên tố chỉ chiếm 74,07% về khối lượng

b khẳng định nguyên tố đó

a so sánh tính phi kim của R với C (Z=4) với O (Z=6)


Bài 2 aViết thông số kỹ thuật electron nguyên tử của những nguyên tố O (Z=8) Xác xác định trí ( ô,chu kì, nhóm) của yếu tố trong bảng hệ thống tuần hoàn những nguyên tố hóa học

b Viết cách làm electron với công thức cấu trúc của các phân tử: HCL, N2

Bài 3aViết cấu hình electron nguyên tử của những nguyên tố C(Z=6) Xác xác định trí ( ô,chu kì, nhóm) của thành phần trong bảng khối hệ thống tuần hoàn những nguyên tố hóa học

b Viết cách làm electron với công thức cấu trúc của các phân tử: CO2, H2

Bài 4 Hợp hóa học oxit cao nhất có cách làm là R2O5, trong hợp chất khí với hidro đựng 91,18% trọng lượng R

a khẳng định R. Viết CT hợp chất khí cùng với hideo cùng CT oxi cao nhất (nếu có)

b so sánh tính phi kim của R với đê mê (Z=14) với S (Z=16)

Giúp em với ạ em cảm ơn!!!

Lớp 10 Hóa học chủ đề 3: Xác định thông số kỹ thuật electron nguyên tử 0 0 giữ hộ Hủy

Lớp 10 Hóa học chủ thể 3: Xác định thông số kỹ thuật electron nguyên tửGửi Hủy

Oxit tối đa của một yếu tố ứng với phương pháp RO3. Hợp chất của nó với hidro bao gồm 5,88% H về khối lượng. Khẳng định R

A. P

B. S

C. Se

D. C

Lớp 10 hóa học 2 0 giữ hộ Hủy

Lớp 10 Hóa họcGửi Hủy

Đáp án B

Hướng dẫn Oxit tối đa là RO3 → R thuộc đội VIA

Hợp chất với hidro có dạng RH2

*

Đó là nguyên tố diêm sinh (S)

Đúng 0 phản hồi (0)

Đúng 0Bình luận (0)

B

Đúng comment (0) olm.vn hoặc hdthophonghopamway.com.vn

ĐúngBình luận (0)olm.vn hoặc hdthophonghopamway.com.vn


Hoá 10 – bài xích 9|Cách xác định nguyên tố R vào OXIT tối đa và hợp chất với HIDRO


Nhiều bố mẹ và học viên nhắn tin dựa vào cô tư vấn chọn nhiều loại máy tính, máy tính bảng ipad và hãng apple pencil cân xứng để học tập online.Sau các năm áp dụng để tiếp thu kiến thức và đào tạo và huấn luyện cô tin dùng một vài sản phẩm sau.Các em xem thêm ở link dưới đây nhé: https://susu90.kol.eco♥♥♥♥♥♥♥♥ Câu 1: nhân tố R có công thức oxit tối đa là RO2. Bí quyết của hợp chất khí cùng với hiđro là A. RH3. B. RH4. C. H2R. D. HR. Câu 2: nguyên tố X có công thức của hợp chất khí với hiđro là XH. Cách làm oxit cao nhất của X là A. X2O5. B. XO2. C. X203. D. X2O7. Câu 3: Oxit cao nhất của thành phần R thuộc đội IVA bao gồm tỉ khối đối với He là 11. R là nguyên tố nào sau đây? A. C. B. Si. C. N. D. Sn. Câu 4: Oxit cao nhất của một nguyên tố có dạng R2O5. R chỉ chiếm 91,18 % về trọng lượng trong hợp chất của nó cùng với hiđro. Yếu tắc R là A.N. B. P C. As. D. Sb. Câu 5: Oxit tối đa của một nhân tố là RO3, vào hợp chất của nó với hiđro bao gồm 5,88% H về khối lượng. Khẳng định nguyên tử khối của yếu tắc đó. (7.SGK)Câu 6: Hợp chất khí cùng với hiđro của một thành phần là RH4. Oxit tối đa của nó đựng 53,3% oxi về khối lượng. Search nguyên tử khối của nguyên tố đó. (8.SGK)Câu 7: Nguyên tử của yếu tố R có cấu hình electron ns2np3, công thức hợp chất khí với hiđro và công thức oxit tối đa đều đúng làm việc cặp phương pháp nào tiếp sau đây ? A. RH2, RO. B. RH3, R2O5. C. RH4, RO2. D. RH5, R2O3.Câu 8: bí quyết phân tử của hợp hóa học khí tạo bởi vì nguyên tố R cùng hiđro là RH. Vào oxit nhưng mà R gồm hóa trị cao nhất thì oxi chiếm phần 61,2% về khối lượng. Khẳng định nguyên tố R. Câu 10: Hợp hóa học khí với hidro của nguyên tử yếu tắc R là RH2. Vào oxit tối đa tỉ lệ khối lượng giữa R và oxi là 2:3. Tìm kiếm RCâu 11: yếu tắc R thuộc team VA. Tỉ lệ cân nặng giữa hợp chất với hidro và oxit tối đa là 17:71. Xác định R.