Cách Tính Bảo Hiểm Thất Nghiệp 2022 Đơn Giản & Chính Xác

     
Khi nghỉ ngơi việc, fan lao đụng sẽ được trao trợ cung cấp thất nghiệp nếu tất cả đủ đk theo công cụ định. Thay nhưng, ít nhiều người lao động bởi vì không nắm vững cách tính mà bị mất đi không ít quyền lợi.

Bạn đang xem: Cách tính bảo hiểm thất nghiệp 2022 đơn giản & chính xác


Điều kiện hưởng trợ cấp cho thất nghiệp

Điều 49 Luật việc làm năm 2013 nêu rõ, bạn lao rượu cồn được tận hưởng trợ cấp cho thất nghiệp nếu tất cả đủ các điều kiện bên dưới đây: 1. chấm dứt hợp đồng lao động hoặc phù hợp đồng có tác dụng việc, trừ các trường hợp:- người lao động đối kháng phương chấm dứt hợp đồng lao động, vừa lòng đồng làm việc trái luật;- tận hưởng lương hưu, trợ cấp mất mức độ lao rượu cồn hàng tháng.2.Đã đóng bảo đảm thất nghiệp từ đầy đủ 12 mon trở lên trong thời hạn 24 thángtrước khi ngừng hợp đồng lao động xác minh hoặc không xác minh thời hạn.3.

Xem thêm: Cách Cập Nhật Ios 7 Cho Người Dùng Iphone, Ipad Đời Cũ, Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Cập Nhật Ios 7

Đã đăng ký thất nghiệp và nộp làm hồ sơ hưởng trợ cấp tại trung tâm thương mại dịch vụ việc làm.4. Chưa kiếm được việc làm cho sau 15 ngày, tính từ lúc ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp,trừ những trường hợp:- tiến hành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;- Đi học gồm thời hạn từ đầy đủ 12 mon trở lên;- Chấp hành quyết định áp dụng giải pháp đưa vào ngôi trường giáo dưỡng, đại lý giáo dục, cai nghiện bắt buộc;- Bị trợ thời giam; phân phát tù;- Ra nước ngoài định cư; đi lao đụng ở nước ngoài theo hòa hợp đồng;- Chết.Lưu ý:Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày kết thúc hợp đồng lao động, tín đồ lao cồn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp cho thất nghiệp trên trung tâm thương mại & dịch vụ việc làm.

Xem thêm: Cách Làm Lưu Chuyển Tiền Tệ

Cách tính tiền bảo hiểm thất nghiệp

Theo cơ chế tại Điều 50 Luật câu hỏi làm năm 2013, hàng tháng, bạn lao động có đủ đk hưởng trợ cấp thất nghiệp thừa kế trợ cung cấp với mức: Mức trợ cấp thất nghiệp=60%xMức trung bình tiền lương mon đóng bảo đảm thất nghiệp của 06 tháng tức khắc kề trước lúc thất nghiệp
Lưu ý: mức trợ cấp các tháng tối đa không thật 05 lần nút lương cơ sở đối với người thực hiện chế độ tiền lương bởi vì Nhà nước vẻ ngoài hoặc không quá 05 lần mức lương về tối thiểu vùng so với người thực hiện chính sách tiền lương do người tiêu dùng lao rượu cồn quyết định.Cụ thể, mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp được tính như sau:* Đối với những người thực hiện chính sách tiền lương bởi Nhà nước quy định
nút lương cơ sở bây chừ là 1,49 triệu đồng/tháng đề xuất mức trợ cung cấp thất nghiệp buổi tối đa là 5 x 1,49 triệu đồng/tháng = 7,45 triệu đồng/tháng. * Đối với người thực hiện chính sách tiền lương do người sử dụng lao rượu cồn quyết định
Mức lương về tối thiểu vùng của vùng I là 4,42 triệu đồng/tháng phải mức trợ cấp cho thất nghiệp buổi tối đa là 5 x 4,42 triệu đồng/tháng = 22,1 triệu đồng/tháng.Mức lương buổi tối thiểu vùng của vùng II là 3,92 triệu đồng/tháng nên mức trợ cấp cho thất nghiệp tối đa là 5 x 3,92 triệu đồng/tháng = 19,6 triệu đồng/tháng.Mức lương về tối thiểu vùng của vùng III là 3,43 triệu đồng/tháng đề nghị mức trợ cung cấp thất nghiệp về tối đa là 5 x 3,43 triệu đồng/tháng = 17,15 triệu đồng/tháng.Mức lương về tối thiểu vùng của vùng IV là 3,07 triệu đồng/tháng bắt buộc mức trợ cấp cho thất nghiệp về tối đa là 5 x 3,07 triệu đồng/tháng = 15,35 triệu đồng/tháng.
*

Cách tính tiền bảo đảm thất nghiệp theo phương pháp hiện hành (Ảnh minh họa)

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp