Cách Sử Dụng Microsoft Access 2010

     

BÀI 1: GIỚI THIỆU MICROSOFT ACCESS 2010

1. PHẦN MỀM MICROSOFT ACCESS 2010:

Là một hệ quản ngại trị CSDL.Nằm vào bộ ứng dụng Microsoft Office 2010

2. TẬP TIN csdl ACCESS:

Phần loại:.accdb
(phiên phiên bản 2000-2003 gồm phần loại.mdb)Các loại đối tượng cơ phiên bản trong tập tin csdl Access:Tables(bảng): dùng để chứa dữ liệu.

Bạn đang xem: Cách sử dụng microsoft access 2010

Bạn đang xem: phía dẫn áp dụng access 2010

Forms(biểu mẫu): dùng làm hiển thị và cập nhật dữ liệu.Queries(mẫu hỏi): dùng để truy vấn dữ liệu.Reports(báo cáo): dùng để làm tạo báo cáo.

3. BACKSTAGE VIEW:


*

Backstage View được ra mắt từ bạn dạng Office 2010. Bạn cũng có thể mở Backstage View bằng phương pháp chọn thẻ file trong hành lang cửa số ứng dụng của các ứng dụng trong bộ Office 2010.

4. TẠO TẬP TIN cơ sở dữ liệu MỚI:


*

ChọnFile
>New>Blank databaseNhập thương hiệu tập tinNháy biểu tượng thư mục để lựa chọn thư mục lưu giữ tập tinNháy nútCreate Bạn cũng có thể tạo tập tin CSDL bắt đầu dựa theo gần như mẫu (templates) bao gồm sẵn.

5. MỞ TẬP TIN database CÓ SẴN:


*

ChọnFile
>OpenĐịnh vị thư mục đựng tập tinChọn tập tin tiếp đến nháy nútOpen

6. MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC CỦA MICROSOFT ACCESS 2010:

Bên trái thanh title là thanh công cụ truy cập nhanh (Quick Access Toolbar) chứa những nút lệnh được thực hiện thường xuyên. Bạn cũng có thể bổ sung các nút lệnh vào thanh quy định này bằng phương pháp chọn lệnh tương ứng trong bảng chọnCustomize Quick Access Toolbar.Ngay dưới thanh title làRibbonbao gồm những thẻ (Tab). Từng thẻ gồm thể chứa được nhiều nhóm tác dụng (Group) với những nút lệnh tương ứng. Một trong những nhóm hoàn toàn có thể cóDialog box lauchermà lúc nháy vào sẽ xuất hiện một hộp thoại tương ứng.Để xem nội dung của một đối tượng người sử dụng (Table, Form, Query, Report) các bạn nháy đúp vào tên đối tượng. Văn bản của đối tượng người sử dụng sẽ được hiển thị làm việc khung mặt phải.ChọnFile>Save & PublishChọnSave Database AsChọn định dạng tập tin ý muốn lưuNháy nútSave As

8. THIẾT LẬP ĐỊNH DẠNG tệp tin VÀ THƯ MỤC MẶC ĐỊNH:

ChọnFile
>OptionsChọnGeneralChọn định dạng file mang địnhDefault tệp tin format for Blank DatabaseChọn thư mục mặc địnhDefault database folder

9. ĐÓNG TẬP TIN CSDL:

ChọnFile
>Close Database

10. THOÁT KHỎI MICROSOFT ACCESS:

ChọnFile
>Exit

THỰC HÀNH:

Tải các file thực hành tại đây

TH1:Thiết lập thư mục mặc định

Tạo thư mụcAccess Databasetrên ổ đĩa D:ChọnAccess Databaselà folder lưu file mặc định.

TH2:Sử dung Navigation Pane

Mở tập tintask_list.accdbNháyShutter Bar Open/Close Buttonđể mở Navigation PaneMở bảng lựa chọn Navigation PaneTrong phầnNavigate to lớn CategorychọnObject Type.Trong phầnFilter By GroupchọnAll Access Objectsđể hiển thị tất cả các đối tượng người dùng trong tập tin theo từng loạiTrong phầnNavigate khổng lồ CategorychọnObject Type.Trong phầnFilter By GroupchọnTablesđể hiển thị toàn bộ các đối tượng người sử dụng bảng vào tập tinNháy double mở các bảngLần lượt mang lại hiển thị và mở các đối tượng người sử dụng biểu mẫu, chủng loại hỏi cùng báo cáo.Trong phầnNavigate to lớn CategorychọnTables & Related Viewsđể hiển thị các đối tượng người tiêu dùng bảng và các đối tương liên quan.Đóng những đối tượng. Đóng tập tin CSDLThoát khỏi Microsoft Access

BÀI 2: CẤU TRÚC BẢNG

1. CÁC KHÁI NIỆM CHÍNH:

Các khái niệm dưới đây liên quan liêu đến cấu tạo bảng:Trường(Field): mỗi cột của bảng được gọi là một trườngBản ghi(Record): mỗi chiếc của bảng được hotline là một phiên bản ghiKiểu dữ liệu(Data Type): giao diện của tài liệu lưu vào một trườngMicrosoft Access 2010 hỗ trợ 11 kiểu dữ liệu liệt kê vào bảng sau đây và một tùy lựa chọn thứ 12, Lookup Wizard, dùng để đưa dữ liệu mang lại trường từ bỏ bảng liên kết.Khóa chính(Primary Key):Là một hoặc các trườngDùng để khẳng định duy độc nhất mỗi sản phẩm của bảng

2. TẠO CẤU TRÚC BẢNG:

2.1. Các cơ chế làm bài toán chính của bảng:

Chế độ thiết kế (Design View)Chế độ trang dữ liệu (Datasheet View)

2.2. Tạo kết cấu bảng trong chính sách thiết kế:

Mở hoặc tạo new tập tin CSDLChọnCreate>Table DesignKhai báo các trường, từng trường đề nghị khai báo:Tên ngôi trường (Field Name)(bắt buộc)Kiểu tài liệu (Data Type)(bắt buộc)Mô tả (Description)(tùy chọn)Các đặc điểm của ngôi trường (Field Properties)(tùy chọn)Thiết lập các đặc thù của bảng (Table Properties)(tùy chọn)Chỉ định khóa chínhLưu bảng

2.3. Các đặc điểm của trường:

Field Size:Kiểu Text: khẳng định số ký tự buổi tối đa (mặc định là 255)Kiểu Number: khẳng định kiểu tài liệu số (Byte, Long Integer, Double, Decimal, ...)New Values(AutoNumber):Increment: bước đầu từ 1 tiếp đến tăng thêm 1 cho mỗi phiên bản ghi mớiRandom: gán giá bán trị ngẫu nhiên (duy nhất) mang lại mỗi bản ghi mớiFormat: định dạng dữ liệu của ngôi trường khi hiển thị trên màn hìnhPresision(Number, Decimal): số chữ số về tối đa có thể được lưu trữ (mặc định là 18)Scale(Number, Decimal): số chữ số được lưu giữ trữ tại phần bên bắt buộc dấu chấm thập phân, giá trị này bắt buộc nhò rộng hoặc bằng giá trị PresisionDecimal Places(Number; Currency; Calculated): số chữ số thập phân Access hiển thịInput Mask(Text; Number; Date/Time; Currency): xác định mẫu nhập liệu (Ví dụ: __/__/__ )Caption: khẳng định tên không thiếu của trường, được sử dụng trên Forms với ReportsDefault Value: xác minh một quý hiếm mặc định mang lại trườngValidation Rule: khẳng định điều kiện ràng buộc mang lại trường (Ví dụ: >=0 and Validation Text: văn bản thông báo được hiển thị khi người tiêu dùng nhập hay cập nhật dữ liệu của trường mà vi phạm điều kiện ràng buộc đối với trườngRequired:Yes: bắt buộc phải nhập dữ liệu cho trườngNo: đồng ý giá trị nullAllow Zero Length(Text; Memo; Hyperlink): đồng ý phép xâu rỗngIndexed: tùy chỉnh cấu hình chỉ mục mang lại trườngUnicode Compression: chất nhận được lưu trữ ký tự Unicode dưới dạng nén (1 Byte)IME Mode,IME Sentence Mode: hỗ trợ các ngôn từ tượng hình Châu ÁSmart Tags: xác định các thao tác làm việc người dùng rất có thể thực hiện nay khi trường được hiển thịText Align: căn lề dữ liệu khi hiển thịText Format(Memo): xác minh kiểu văn bạn dạng (Plain Text/Rich Text)

2.4. Tùy chỉnh thiết lập điều kiện ràng buộc đến bảng:


*

Mở bảng trong cơ chế thiết kếChọn thẻTable Tools DesignTrong nhómShow/Hide, nháyProperty SheetTrên khung Property Sheet có nhị tính chất đặc biệt mà chúng ta có thể thiết lập mang đến bảng làValidation RuleValidation Textnhằm áp dụng các ràng buộc so với dữ liệu giữa những trường của một phiên bản ghi. đưa sử trong bảng có hai trườngNgayDenvàNgayDi, bạn có thể thiết lập đk ràng buộc Validation Rule như sau:NgayDen .

2.5. Hướng đẫn khóa chính:

Mở bảng trong chế độ thiết kếChọn một hoặc các trườngChọn thẻTable Tools Design
Trong nhómTools, nháyPrimary Key

2.6. Lưu bảng:

Nháy nút lệnh Save trên Quick Access ToolbarNhập thương hiệu bảng vào vỏ hộp thoại Save AsNháy OKNếu chúng ta chưa hướng dẫn và chỉ định khóa chính, Access đã hiển thị một thông báo nhắc nhở, và nếu khách hàng đồng ý, Access sẽ auto tạo ra trường ID vẻ bên ngoài AutoNumber để làm khóa chủ yếu cho bảng của bạn.

2.7. đổi khác chế độ làm việc của bảng:

Nếu ai đang trong chính sách thiết kế, nháyView
trong nhómViewstrên thẻTable Tools Designhoặc thẻHomeđể gửi sang cơ chế trang dữ liệuNếu bạn đang trong chính sách trang dữ liệu. NháyViewtrong nhómViewstrên thẻTable Tools Fieldshoặc thẻHomeđể gửi sang cơ chế thiết kế

2.8. Tạo cấu trúc bảng trong chế độ trang dữ liệu:

Mở hoặc tạo bắt đầu tập tin CSDLChọnCreate
>TableMặc định Access chế tác sẵn trườngIDkiểuAutoNumberdùng làm cho khóa chính. Bạn có thể đổi tên của ngôi trường này bằng phương pháp nháy chuột đề xuất vào thương hiệu trường, chọnRename Field.NháyClick to Addđể thêm trường mới, chọn kiểu dữ liệu, nhập thương hiệu trường.Thiết lập các đặc thù của trường bằng cách sử dụng các lệnh trong các nhómProperties,FormattingField Validationtrên thẻTable Tools FieldsNháyValidationtrong nhómField Validationtrên thẻTable Tools Fieldscho phép bạn thiết lập cấu hình các đk ràng buộc mang đến trường (Field Validation Rule) và điều kiện ràng buộc giữa các trường vào một bạn dạng ghi (Record Validation Rule)Thiết lập các thuộc tính bảng bằng phương pháp chọn thẻTable Tools Table, nháyTable Properties

2.9. Đóng bảng:

Nháy nútClose Windowđể tạm dừng hoạt động sổ đựng bảng.

3. Nỗ lực ĐỔI CẤU TRÚC BẢNG:

3.1. Thay đổi cấu trúc bảng trong chính sách thiết kế:

NhómTools
trong thẻTable Tools Designcung cấp những lệnh để đổi khác cấu trúc bảng.Để triển khai các làm việc trong mục này, bạn nhày chuột phải vào bảng trênNavigation Pane, chọnDesign Viewđể mở bảng trong chế độ thiết kế.Chọn các trường:Nháy vào ô color xám ngay bên trái tên trường để lựa chọn 1 trườngDùngCtrl+ Shift + NháyhoặcCtrl+ Nháyđể chọn những trường.Thay đổi tên, hình dạng dữ liệu, mô tả, các đặc điểm của trường:Nháy vào ô tương ứngThực hiện tại chỉnh sửaThêm ngôi trường vào cuối:Nháy vào trong dòng trống trước tiên trong cột Field NameKhai báo ngôi trường mớiChèn thêm một hoặc những trường vào giữa:Chọn một hoặc nhiều trường trên vị trí ý muốn chènNháy Insert RowsKhai báo các trường mớiThay thay vị trí các trường:Chọn những trườngKéo thả những trường đến vị trí mớiXóa các trường:Chọn những trườngNháy Delete Rows hoặc ấn phím DeleteXác nhậnThay đổi khóa chính:Chọn các trường cần sử dụng làm khóa chủ yếu mớiNháy Primary Key

3.2. Biến đổi cấu trúc bảng trong cơ chế trang dữ liệu:

Nhóm showroom & Delete bên trên thẻ Table Tools Fields cung ứng các lệnh đểthay đổi cấu trúc bảng.Để triển khai các làm việc trong mục này, các bạn nháy lưu ban vào bảng bên trên Navigation Pane để mở bảng trong cơ chế trang dữ liệu.Chọn các trường:Nháy vào thương hiệu trường để chọn 1 trườngKéo thả con chuột để chọn các trường tiếp tục nhau.Thêm trường vào cuối:Nháy Click to lớn AddKhai báo ngôi trường mớiChèn thêm trường vào giữa:Nháy vào ô bất kỳ thuộc trường trên vị trí cần chènNháy vào trong 1 kiểu dữ liệu hoặc chọn từ danh sáchMore Fields
trong nhómAdd và Deletetrên thẻTable Tools FieldsKhai báo ngôi trường mớiXóa trường:Chọn các trườngNháy Delete hoặc ấn phím DeleteXác nhận

4. ĐỔI TÊN VÀ XÓA BẢNG:

Bạn chỉ rất có thể đổi tên hoặc xóa bảng sau thời điểm đã đóng góp bảng.

4.1. Đổi thương hiệu bảng:

Nháy chuột bắt buộc vào bảng trên Navigation PaneChọn RenameNhập thương hiệu mớiẤn Enter

4.2. Xóa bảng:

Nháy chuột bắt buộc vào bảng bên trên Navigaiton PaneChọn DeleteXác nhận

THỰC HÀNH

Tải tập tin csdl tại đây:http://www.4shared.com/rar/BTbthr8gba/lesson02.html1. Mở tập tin HelloWorld.accdb trong gói dữ liệu đã mua về2. Tạo thành bảng có kết cấu như sau:3. Lưu bảng với tên Tasks4. Thiết lập cấu hình điều kiện ràng buộc mang lại bảng thỏa điều kiệnDueDate > StartDate5. Lưu với đóng bảng6. Đóng tập tin database và thoát ra khỏi Access

1. KHÁI NIỆM:

Để tiêu giảm sự dư vượt dữ liệu, thay do lưu trữ tất cả thông tin trong và một bảng, ta chia ra lưu trữ trong tương đối nhiều bảng. Khi yêu cầu tổng hòa hợp dữ liệu từ không ít bảng, ta liên kết những bảng lại với nhau.Tạo link giữa các bảng/mẫu hỏi trong tập tin csdl Access còn đưa về những tiện ích sau:Cho phép tổng đúng theo dữ liệu từ rất nhiều bảng/mẫu hỏi.Đảm bảo tính đồng nhất của dữ liệu. Khi nhì bảng được links với nhau, nếu như bạn xóa hay điều chỉnh một bạn dạng ghi trong một bảng thì các bản ghi khớp ứng trong bảng links sẽ auto bị xóa hoặc kiểm soát và điều chỉnh theo.

2. TẠO LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG:

Để có thể tạo liên kết giữa nhì bảng, giữa hai bảng phải có một trường "giống nhau" theo nghĩa nhị trường này phải chứa dữ liệu giống nhau, mặc dù thương hiệu trường có thể khác nhau.Thực hiện tạo liên kết giữa nhì bảng như sau:1.
Mở tập tin CSDL tất cả chứa các bảng/mẫu hỏi yêu cầu liên kếtNếu là lần thứ nhất tạo liên kết cho những bảng vào tập tin, vỏ hộp thoạiShow Tablesẽ tự động hóa xuất hiện, ngược lại các bạn sẽ không thấy vỏ hộp thoạiShow Table.Muốn mở lại vỏ hộp thoạiShow Table, bạn phải nháy lệnhShow Tabletrong nhómRelationshipstrên thẻRelationship Tools Design3.Chọn các bảng/mẫu hỏi trên vỏ hộp thoại Show Table mà bạn có nhu cầu tạo liên kết.Để lựa chọn 1 bảng/mẫu hỏi, chúng ta chọn bảng/mẫu hỏi sau đó nháy nút Add.Để chọn những bảng/mẫu hỏi thuộc lúc, chúng ta dùng phối kết hợp phím Shift hoặc Ctrl.Chọn ngừng nháy nút Close nhằm đóng vỏ hộp thoại.4.Kéo thả loài chuột giữa nhì bảng/mẫu hỏi để chế tạo ra liên kết. lúc thả chuột, vỏ hộp thoạiEdit Relationshipsxuất hiện. Bạn tiến hành các các bước sau trên đây trên hộp thoại:Kiểm tra nhị trường dùng làm liên kết nhị bảng/mẫu hỏi có đúng đắn không.Đánh dấu các mụcEnforce Referential Integrity,Cascade Update Related Fields,Cascade Delete Related Recordsđể buộc Access kiểm soát tính đồng bộ của dữ liệu khi sửa hoặc xóa.Nháy nútCreateđể tạo liên kết.5.Chỉnh sửa liên kết: Nháy chuột cần vào mặt đường liên kết sau đó chọn:Edit Relationships: chỉnh sửa liên kết. Vỏ hộp thoại Edit Relationships sẽ xuất hiện trở lại.Delete: Xóa liên kết.6.Lưu và ngừng hoạt động sổ liên kết:Nháy lệnhSavetrênQuick Access Toolbarđể lưu.Nháy nútClosetrên cửa sổ liên kết hoặc nútClosetrong nhómRelationshipstrên thẻRelationship Tools Designđể tạm dừng hoạt động sổ liên kết.

1. CẬP NHẬT DỮ LIỆU:

Cập nhật tài liệu là các thao tác thêm, sửa, xóa bạn dạng ghi của bảng.

1.1. Thêm phiên bản ghi:

1. Nháy vào ô trống đầu tiên của loại trống trước tiên trong bảng 2. Nhập tài liệu vào các ô của bản ghi mới, trường đoản cú trái quý phái phảiNếu việc dịch chuyển đến chiếc trống trước tiên trong bảng gặp gỡ khó khăn do tất cả nhiều bạn dạng ghi đã làm được nhập vào bảng, chúng ta có thể bắt đầu thêm phiên bản ghi mới bằng cách nháy lệnhNew
trong nhómRecordstrên thẻHomehoặc ấn tổ hợp phímCtrl++Khi bắt gặp trườngAutoNumber, bạn không phải nhập bất kể dữ liệu gì mà chỉ cần ấnEnterđể chuyển hẳn sang trường kế tiếp.

1.2. Sửa bản ghi:

1. Nháy vào ô màu xám ngay bên trái để chọn phiên bản ghi. 2. Nháy chuột nên chọnDelete Recordhoặc ấn phímDelete 3. Xác nhậnBạn có thể chọn nhiều bạn dạng ghi liên tiếp nhau để xóa cùng lúc bằng cách kết phù hợp với phímShift. Chúng ta có thể ra lệnh xóa bằng phương pháp nháy mũi tên cạnh nútDeletetrong nhómRecordstrên thẻHome, tiếp nối chọnDelete Record

2. SẮP XẾP CÁC BẢN GHI:

2.1. Sắp xếp theo một trường:

1. Nháy tên trường hoặc một ô ngẫu nhiên thuộc ngôi trường 2. NháyAscendinghoặcDescendingtrong nhómSort & Filter 3. NháyRemove Sorttrong nhómSort và Filterđể hủy sắp xếp

2.2. Sắp xếp theo nhiều trường:

1. Nháy mũi tên cạnh thương hiệu trường nhằm mở bảng lựa chọn tắt 2. Nháy chọnSort A khổng lồ Z
hoặcSort Z to lớn A 3. Lặp lại so với trường thiết bị hai, sản phẩm ba, ... 4. NháyRemove Sorttrong nhómSort và Filterđể hủy sắp đến xếp

2.3. Sắp xếp nâng cao:

1. NháyAdvanced
trong nhómSort và Filterđể mở bảng chọn 2. Nháy chọnAdvanced Filter/Sort.... 3. Lựa chọn những trường với hướng sắp xếp 4. NháyToggle Filterđể triển khai sắp xếp 5. NháyRemove Sortđể hủy chuẩn bị xếp

3. LỌC DỮ LIỆU:

Lọc tài liệu là chỉ chất nhận được hiển thị những bạn dạng ghi thỏa mãn nhu cầu điều kiện lọc, các bản ghi khác không bị xóa nhưng chỉ tạm thời bị ẩn đi.

3.1. Thanh lọc theo ô tài liệu đang chọn:

1. Lựa chọn một ô hoặc một trong những phần giá trị vào ô 2. NháySelection
trong nhómSort & Filterđể mở bảng chọn 3. Nháy chọn đk lọc. Access ngay lập tức hiển thị công dụng lọc 1. NháyAdvancedtrong nhómSort và Filterđể mở bảng chọn 2. NháyFilter By Form 3. Nhập những điều khiếu nại lọc vào mẫu 1. NháyAdvancedtrong nhómSort và Filterđể mở bảng chọn 2. Nháy chọnAdvanced Filter/Sort.... 3. Lựa chọn những trường bên trên dòngFieldvà nhập điều kiện lọc bên trên dòngCriteria 4. NháyToggle Filterđể tiến hành lọc 5. NháyToggle Filterlần nữa để hủy lọc

4. TÌM KIẾM BẢN GHI:

1. NháyFind
trong nhómFindtrên thẻHome 2. Trên vỏ hộp thoạiFind và Replace, nhập văn bản cần tra cứu vào ôFind What 3. Trong danh sáchLook In, chọnCurrent fieldhoặcCurrent document 4. Trong danh sáchMatch, chọnWhole Field,Any Part of FieldhoặcStart of Field 5. Vào danh sáchSearch, chọnAll,UphoặcDown 6. ChọnMatch Casenếu mong muốn phân biệt chữ hoa và chữ thường 7. ChọnSearch Fields As Formattednếu muốn tìm như định dạng trong bảng 8. NháyFind Nextđể ban đầu tìm kiếm

BÀI 5: tróc nã VẤN DỮ LIỆU

1. KHÁI NIỆM:

Truy vấn tài liệu là đưa ra một yêu thương cầu liên quan đến dữ liệu được lưu trữ trong CSDL. Những yêu ước thường được giới thiệu khi tầm nã vấn tài liệu bao gồm:Sắp xếp các bản ghiChọn các trường nhằm hiển thịTổng hợp và hiển thị dữ liệu từ không ít bảngChọn các phiên bản ghi thỏa mãn nhu cầu các đk cho trướcThực hiện thống kê giám sát như tính vừa đủ cộng, tính tổng, đếm phiên bản ghi, ...

2. MẪU HỎI: (QUERY)

Access cung cấp tiện íchQuery Designer
cho phép xây đắp các chủng loại hỏi nhằm truy vấn dữ liệu.Access dựa vào những văn bản được khai báo trong mẫu hỏi để phát hành câu lệnh SQL cho phép người cần sử dụng truy vấn dữ liệu.Người sử dụng truy vấn dữ liệu bằng cách cho thực hiện/chạy chủng loại hỏi vẫn thiết kế.Kết quả truy vấn sẽ tiến hành hiển thị dưới dạng bảng tương tự như một bảng dữ liệu.

3. CÁC CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CHÍNH VỚI MẪU HỎI:

Microsoft Access 2010 cho phép tạo ra những kiểu mẫu hỏi sau đây:Mẫu hỏi gạn lọc (Select Query)Mẫu hỏi tạo ra bảng (Make-Table Query)Mẫu hỏi thêm phiên bản ghi (Append Query)Mẫu hỏi sửa bạn dạng ghi (Update Query)Mẫu hỏi xóa phiên bản ghi (Delete Query)Mẫu hỏi chéo (Crosstab Query)

5. TẠO SELECT QUERY vào CHẾ ĐỘ THIẾT KẾ:

1.
Mở tập tin CSDL 2.ChọnCreate > Query Design Access xuất hiện sổQueryđồng thời hiển thị hộp thoạiShow Table. 3.Chọn các bảng/mẫu hỏi chứa tài liệu cần truy vấn vấn từ hộp thoạiShow Table những bảng/mẫu hỏi được chọn sẽ được hiển thị ở trong phần phía bên trên của cửa sổ Query dưới dạng các danh sách trường (Field List). Mong mở lại vỏ hộp thoại Show Table để chọn thêm bảng/mẫu hỏi, các bạn nháy nút lệnhShow Tabletrong nhómQuery Setup. ước ao gở vứt bớt những Field menu khỏi chủng loại hỏi, bạn nháy chuột nên vào tên Field List, chọnRemove Table.Field:khai báo những trường mong muốn hiển thịTable:xác định bảng/mẫu hỏi cất trường tương ứng trên chiếc FieldSort:lựa chọn những trường dùng làm tiêu chuẩn để sắp tới xếpShow:lựa chọn các trường ước ao hiển thị trong công dụng truy vấnCriteria:xác định các biểu thức dùng làm điều kiện lọc dữ liệu5.Thực hiện mẫu mã hỏi:Cách 1:Nháy nút lệnhRuntrong nhómResultsCách 2:Chọn chế độDatasheet Viewtừ nút lệnhViewtrong nhómResults 6.Lưu mẫu mã hỏi: + Nháy nút lệnhSavetrênQuick Access Toolbar + Nhập tên mẫu hỏi vào hộp thoạiSave As + NháyOK7.Đóng mẫu mã hỏi: nháy nútClosetrên cửa sổ Query

6. TẠO TRƯỜNG MỚI TRÊN MẪU HỎI:

Các ngôi trường hiển thị trong kết quả truy vấn hoàn toàn có thể là những trường bao gồm sẵn trên những bảng/mẫu hỏi hoặc là những trường trọn vẹn mới được tạo nên theo xây đắp của bạn dùng.Để tạo thành một ngôi trường mới, bạn chọn 1 ô bên trên dòngField
, nhập vào khai báo trường gồm dạng:Để tiện lợi cho vấn đề quan giáp khi khai báo trường, bạn cũng có thể phóng to ô trong cửa sổZoombằng phương pháp ấnShift+ F2.Phần tên trường là tùy chọn. Nếu không có phần tên trường, Access sẽ đến hiển thị tên trường trong tác dụng truy vấn dưới dạngExprNBiểu thức được tạo ra thành từ các trường trong các bảng/mẫu hỏi đã lựa chọn kết hợp với các phép toán và các hàm.Một số phép toán:Phép toán số học:^, -, *, /, , Mod, +, -Phép toán so sánh:=, , >, =, Ví dụ: Between 10 và 20 In ("CA", "NC", "TN") lượt thích "?d*"Phép toán lôgic:Not, And, OrPhép toán ghép xâu:&Một số hàm ngày/giờ:Day(date): trả về ngàyMonth(date): trả về thángYear(date): trả về nămDate(): trả về ngày hiện tại của hệ thốngMột số hàm điều kiện:IIf(Expr, TruePart, FalsePart): trả về giá trịTruePartnếu biểu thứcExprđúng, ngược lại trả về giá trịFalsePart.Switch(Expr1, Value1, , ...,): Trả về quý giá ứng cùng với biểu thức thứ nhất đúng.

7. TÍNH TOÁN THỐNG KÊ THEO NHÓM:

Muốn thiết kế một Select Query để tiến hành các tính toán thống kê, chúng ta thực hiện quá trình sau: 1.ChọnCreate > Query Design 4.Chọn các trường hoặc sản xuất thêm các trường mới.Với đa số trường được dùng để phân nhóm, trên dòngTotalchọnGroup ByVới rất nhiều trường cần triển khai các giám sát và đo lường thống kê, bên trên dòngTotalchọn một trong những hàm những thống kê sau đây:Sum: tính tổngAvg: tính mức độ vừa phải (Average)Min: chọn giá trị bé dại nhấtMax: lựa chọn giá trị lớn nhấtCount: đếm số mẫu mã tinStDev: tính độ lệch chuẩn (Standard Deviation)Var: tính phương không đúng (Variance)First: chọn giá trị của bản ghi đầu tiên trong nhómLast: chọn giá trị của bạn dạng ghi sau cuối trong nhómVới đông đảo trường đề nghị lập những biểu thức để thực hiện các thống kê giám sát thống kê, bên trên dòngTotalchọnExpressionVới rất nhiều trường chỉ dùng để làm lọc dữ liệu, trên dòngTotalchọnWhere 5.

Xem thêm: Tổng Của 4 Số Chẵn Liên Tiếp Bằng 900, Tổng Của 5 Số Chẵn Liên Tiếp Bằng 1200

Nháy nút lệnhRunhoặc chuyển sangDatasheet Viewđể triển khai mẫu hỏi 6.Đóng cùng lưu mẫu mã hỏi (nếu cần)

8. TẠO BẢNG BẰNG MAKE TABLE QUERY:

Make Table Query
cho phép sinh sản một bảng new khi cho thực hiện mẫu hỏi. Thông thường, tài liệu của bảng new là hiệu quả truy vấn của một Select Query. 1.Tạo Select Query trong cơ chế thiết kế 2.Thực hiện Select Query để đảm bảo kết trái truy vấn đúng như ước ao đợi 3.Chuyển sangDesign View4.Nháy nút lệnhMake Tabletrong nhómQuery Type5.Đặt tên mang lại bảng muốn tạo và gạn lọc CSDL từ vỏ hộp thoạiMake Table 6.Thực hiện mẫu mã hỏi để chế tác bảng 7.Đóng cùng lưu mẫu mã hỏi (nếu cần)

9. THÊM BẢN GHI BẰNG APPEND QUERY:

Append Query
cho phép thêm các phiên bản ghi từ tác dụng truy vấn của một Select Query vào trong 1 bảng hiện nay có. 1.Tạo Select Query trong chính sách thiết kế 2.Thực hiện Select Query để bảo vệ kết quả truy vấn đúng như muốn đợi 3.Chuyển sangDesign View4.Nháy nút lệnhAppendtrong nhómQuery Type5.Chọn bảng ao ước thêm phiên bản ghi từ vỏ hộp thoạiAppend 6.Thực hiện mẫu mã hỏi nhằm thêm các bản ghi vào bảng. 7.Đóng với lưu chủng loại hỏi (nếu cần)

10. Gắng ĐỔI CÁC BẢN GHI BẰNG UPDATE QUERY:

Update Query
cho phép chuyển đổi nội dung các bạn dạng ghi từ những bảng hiện có.1.ChọnCreate > Query Design2.Chọn các bảng cần áp dụng từ vỏ hộp thoạiShow Table3.Chọn những trường cần đổi khác dữ liệu4.Nháy nút lệnhUpdatetrong nhómQuery Type bên trên lưới thi công xuất hiện nay thêm dòngUpdate Tovà ẩn đi mẫu Show 5.Nhập vào cực hiếm hoặc biểu thức cho trường cần biến đổi trên dòngUpdate To 6.Thực hiện mẫu hỏi để triển khai thay đổi 7.Đóng với lưu chủng loại hỏi (nếu cần)

11. XÓA CÁC BẢN GHI BẰNG DELETE QUERY:

Delete Query
cho phép xóa các bạn dạng ghi từ những bảng hiện nay có.1.ChọnCreate > Query Design2.Chọn các bảng cần áp dụng từ hộp thoạiShow Table3.Nháy nút lệnhDeletetrong nhómQuery Type trên lưới xây đắp xuất hiện tại thêm dòngDeletevà ẩn đi dòngShow 4.Đối với bảng chứa các phiên bản ghi đề xuất xóa, chọn*trên dòngField (Trên dòngDeletexuất hiện tại từ khóaFrom)5.Chọn/Tạo các trường dùng để làm lọc dữ liệu, nhập điều kiện lọc (Trên dòngDeletexuất hiện tại từ khóaWhere) 6.Thực hiện chủng loại hỏi nhằm xóa các bạn dạng ghi 7.Đóng với lưu mẫu mã hỏi (nếu cần)

12. TÍNH TOÁN THỐNG KÊ VỚI CROSSTABLE QUERY:

Crosstab Query
là dạng quan trọng đặc biệt của Select Query, được cho phép phân đội theo nhị tập dữ liệu.Muốn xây dựng mộtCrosstab Query, các bạn thực hiện quá trình sau:1.ChọnCreate > Query Design2.Chọn những bảng cần sử dụng từ hộp thoạiShow Table3.Nháy nút lệnhCrosstabtrong nhómQuery Type trên lưới kiến tạo xuất hiện tại thêm hai dòngTotalCrosstab, ẩn đi dòngShow4.Chọn/Tạo trường trước tiên dùng để phân đội và dùng làm tiêu đề dòng (Trên dòngTotalchọnGroup By, bên trên dòngCrosstabchọnRow Heading)5.Chọn/Tạo trường thiết bị hai dùng để làm phân team và dùng làm title cột (Trên dòngTotalchọnGroup By, trên dòngCrosstabchọnColumn Heading)6.Chọn/Tạo trường chứa giá trị bắt buộc thực hiện đo lường và thống kê thống kê (Trên dòngTotalchọn hàm thống kê lại hoặcExpression, bên trên dòngCrosstabchọnValue) 7.Chọn/Tạo thêm các trường dùng làm lọc tài liệu (nếu cần) (Trên dòngTotalchọnWhere, bên trên dòngCrosstabchọnnot shown) 8.Thực hiện mẫu hỏi9.Đóng và lưu mẫu mã hỏi (nếu cần)

BÀI 6: BIỂU MẪU

1. KHÁI NIỆM:

Biểu mẫu (Form) là một đối tượng cơ sở dữ liệu có thể dùng để cập nhật hoặc hiển thị dữ liệu từ các bảng hoặc mẫu hỏi.Đối với người dùng cuối, biểu mẫu hiển thị bên trên màn hình dưới dạng cửa sổ mang lại phép người dùng tương tác với dữ liệu được lưu lại trữ vào cơ sở dữ liệu.Biểu mẫu cho phép kiểm soát sự truy nã cập dữ liệu bằng cách chỉ mang lại hiển thị các trường và bản ghi cần thiết với người dùng.

2. CÁC CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VỚI BIỂU MẪU:

Form View
: hiển thị dữ liệu bên trên biểu mẫu mang lại phép xem, sắp xếp, tìm kiếm, lọc dữ liệu và cũng có thể mang lại phép cập nhật dữ liệu. Chế độ làm việc này cấm đoán phép chỉnh sử thiết kế của biểu mẫu.Layout View: hiển thị dữ liệu trên biểu mẫu trong lúc vẫn mang đến phép chỉnh sửa thiết kế của biểu mẫu như di chuyển hay cầm cố đổi kích thước của các điều khiển (control) mang đến phù hợp với dữ liệu.Design View: đến phép thiết kế và chỉnh sửa thiết kể của biểu mẫu. Ko hiển thị dữ liệu bên trên biểu mẫu.

3. TẠO BIỂU MẪU:

Biểu mẫu có thể được tạo bằng cách sử dụng các nút lệnh trong nhómFormsthuộc thẻCREATE.

3.1. Tạo biểu mẫu bằng nút lệnh Form:

Để tạo nhanh biểu mẫu chỉ bằng nút lệnh Form, thực hiện các bước: 1. Chọn bảng/mẫu hỏi dùng làm nguồn dữ liệu cho biểu mẫu. 2. ChọnCreate
>Form.Access sẽ tạo biểu mẫu bao gồm tất cả các trường của dữ liệu nguồn và mở biểu mẫu ở chế độ Layout View.

Xem thêm: Xml Là Gì? Cách Đọc File Xml Trên Máy Tính File Xml Là Gì Và Cách Mở Nó Như Thế Nào

3.2. Tạo biểu mẫu bằng thuật sĩ (wizard):

Để tạo biểu mẫu bằng thuật sĩ, thực hiện các bước: 1. ChọnCreate
>Form Wizard 2. Chọn bảng/mẫu hỏi và chọn các trường muốn chuyển lên biểu mẫu, nháyNext 3. Chọn kiểu bố trí (Layout) các trường bên trên biểu mẫu, nháyNext 4. Nhập tên mang lại biểu mẫu (hoặc chấp nhận tên mặc định), sau đó chọn mở biểu mẫu để xem và cập nhật dữ liệu (Open the size to view or enter information) xuất xắc để chỉnh sửa thiết kế (Modify the form"s design), nháyFinish.