Cách rang ngô nổ

     

Rất gấp rút thôi! Với phương pháp làm bắp rang bơ