Hướng dẫn cách nối len siêu chắc chắn

     

Hướng dẫn cách nối len siêu kiên cố chắn

Nối len trong tiếng anh hotline là: the magic knot

Đây chưa phải là phương pháp buộc len thông thường, mà cách nối len này hỗ trợ cho đoạn nối trở buộc phải rất chắc hẳn chắn. Đoạn len thừa sau khi nối rất có thể được cắt giáp tới tận nút thắt.

*
*
*
*
*Bạn đang xem: Hướng dẫn cách nối len siêu chắc chắn

9 mon Năm, 202033

Hướng dẫn móc mũi hạt bắp popcorn


*

31 mon Ba, 202036

Hướng dẫn móc mũi trượt / mũi dời


*