CÁCH LẬP BCTC THEO THÔNG TƯ 133

     

Hiện nay, quy trình làm report tài chính theo thông tư 133 cùng thông bốn 200 đã trở nên đơn giản và dễ dàng hơn lúc nào hết. Nhờ những công thay kiểm tra dữ liệu và lập báo cáo tài bao gồm của phần mềm kế toán, kế toán thậm chí còn chỉ mất không tới 1 giờ đồng hồ để xong xuôi bộ report tài chính.

Bạn đang xem: Cách lập bctc theo thông tư 133

Tuy nhiên, để sở hữu một bộ báo cáo tài thiết yếu “không tỳ vết”, kế toán cũng đề nghị trang bị đến những kỹ năng và kiến thức cơ phiên bản để sáng sủa khi nộp bộ report tài thiết yếu cho Doanh nghiệp. Hãy cùng tò mò cách làm và kiểm tra bộ báo cáo tài chủ yếu theo thông bốn 133 trong bài viết này nhé.


*

Bộ báo cáo tài chủ yếu theo Thông bốn 133 có những gì?

Bộ báo cáo tài bao gồm theo Thông tứ 133 gồm những báo cáo:

Báo cáo thực trạng tài chủ yếu (Mẫu B01a-DNN hoặc B01b-DNN).Báo cáo kết quả chuyển động kinh doanh.Thuyết minh báo cáo tài chính.Bảng bằng vận số vạc sinh.Báo cáo lưu chuyển khoản tệ trực tiếp/ con gián tiếp (không đề xuất mà khuyến khích nộp)

Theo Thông bốn 133, các report này được lập dựa theo những sổ kế toán tài chính tổng hợp, sổ kế toán chi tiết của tài khoản trong thời điểm tài chính.

Với các báo cáo tài bao gồm được lập bằng phần mềm kế toán 1A, kế toán trả toàn hoàn toàn có thể dựa vào theo Bảng bằng phẳng số tạo ra để khám nghiệm kết quả report tài bao gồm đã lập. (Nếu bạn không biết cách lập report tài chủ yếu trên ứng dụng kế toán 1A, hãy tham khảo nội dung bài viết này).

Số liệu lên báo cáo tài thiết yếu được tínhnhư sau:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNHTại ngày... Tháng ... Năm ...(Áp dụng cho khách hàng đáp ứng đưa định chuyển động liên tục)

Đơn vị tính: ...

Chỉ tiêuMã sốThuyết minhSố cuối nămSố đầu năm
12345
TÀI SẢN
I. Tiền và những khoản tương đương tiền110Nợ cuối kỳ (NCK) của TK111, 112, 1281 (các khoản gồm kỳ hạn gốc không thực sự 3 tháng), 1288 (các khoản tương đương tiền)
II. Đầu tứ tài chính120121 + 122 + 123 + 124
1. Triệu chứng khoánkinh doanh121NCK của TK 121
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn122NCK của TK 1281,1288 (trừ những khoản sẽ liệt kê vào Mã số 110)
3. Đầu tứ góp vốn vào đơn vị chức năng khác123NCK của TK 228
4. Dự phòng tổn thất đầu tư chi tiêu tài thiết yếu (*)124Có cuối kỳ (CCK) của TK 2291, 2292 (ghi số âm)
III. Các khoản đề nghị thu130131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136
1. Nên thu của khách hàng hàng131NCK của TK 131
2. Trả trước cho tất cả những người bán132NCK của TK 331
3. Vốn sale ở đơn vị trực thuộc133NCK của TK 1361
4. Nên thu khác134NCK của TK1288(phải đuc rút cho vay),1368, 1386, 1388, 334, 338, 141
5. Tài sản thiếu ngóng xử lý135NCK của TK 1381
6. Dự phòng phải thu cạnh tranh đòi (*)136CCK của TK 2293 (ghi số âm)
IV. Hàng tồn kho140141 + 142
1. Mặt hàng tồn kho141NCK của TK151, 152, 153, 154, 155, 156, 157
2. Dự phòng giảm trả hàng tồn kho (*)142CCK của TK 2294(ghi số âm)
V. Gia sản cố định150151 + 152
- Nguyên giá151NCK của TK 211
- quý hiếm hao mòn lũy kế (*)152CCK của TK2141, 2142, 2143(ghi số âm)
VI. Bđs nhà đất đầu tư160161 + 162
- Nguyên giá161NCK của TK 217
- giá trị hao mòn lũy kế (*)162CCK của TK 2147 (ghi số âm)
VII. XDCB dở dang170NCK của TK 241
VIII. Gia sản khác180181 + 182
1. Thuế GTGT được khấu trừ181NCK của TK 133
2. Tài sản khác182NCK của TK242, 333
TỔNG CỘNG TÀI SẢN200110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180
NGUỒN VỐN
I. Nợ đề xuất trả300311 + 312 + 313 + 314 + 315 + 316 + 317 + 318 + 319 + 320
1. Nên trả người bán311CCK của TK 331
2. Người mua trả chi phí trước312CCK của TK 131
3. Thuế và những khoản đề nghị nộp công ty nước313CCK của TK 333
4. Cần trả người lao động314CCK của TK 334
5. Cần trả khác315CCK của TK335, 3368, 338, 1388
6. Vay với nợ thuê tài chính316CCK củaTK341, 4111(cổ phiếu ưu đãi)
7. Buộc phải trả nội cỗ về vốn ghê doanh317CCK của TK 3361
8. Dự trữ phải trả318CCK của TK 352
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi319CCK của TK 353
10. Quỹ cải cách và phát triển khoa học với công nghệ320CCK của TK 356
II. Vốn nhà sở hữu400411 + 412 + 413 + 414 + 415 + 416 + 417
1. Vốn góp của nhà sở hữu411CCK của TK 4111
2. Thặng dư vốn cổ phần412CCK của TK 4112 (Hoặc ghi số âm NCK của TK 4112)
3. Vốn không giống của công ty sở hữu413CCK của TK 4118
4. Cp quỹ (*)414NCK của TK 419 (ghi số âm)
5. Chênh lệch tỷ giá hối hận đoái415
6. Các quỹ trực thuộc vốn chủ sở hữu416CCK của TK 418
7. Lợi tức đầu tư sau thuế không phân phối417CCK của TK 421 (Hoặc ghi số âm NCK của TK 421)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN500300 + 400

Lập, ngày ... Tháng ... Năm ...

NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, bọn họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, chúng ta tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, bọn họ tên, đóng dấu)
B.Cách lập báo cáo tình hình tài thiết yếu (Mẫu B01b-DNN) theo công thức

Do chủng loại B01b-DNN là mẫu report trình bày theo dạng ngắn hạn và dài hạn nên:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNHTại ngày... Tháng ... Năm ...(Áp dụng cho khách hàng đáp ứng trả định vận động liên tục)

Đơn vị tính: ...

Chỉ tiêuMã sốThuyết minhSố cuối nămSố đầu năm
12345
TÀI SẢN
TÀI SẢN NGẮN HẠN100110+120+130+140+150
I. Tiền và các khoản tương đương tiền110Nợ cuối kỳ (NCK) của TK111, 112, 1281 (các khoản có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng), 1288 (các khoản tương đương tiền)
II. Đầu bốn tài chủ yếu ngắn hạn120121 + 122 + 123
1. Triệu chứng khoánkinh doanh121NCK của TK 121
2. Dự phòng giảm ngay chứng khoán khiếp doanh(*)122Có vào cuối kỳ (CCK) của TK 2291 (ghi số âm)
3. Đầu tư sở hữu đến ngày đáo hạn ngắn hạn123NCK của TK 1281,1288 (trừ những khoản đang liệt kê vào Mã số 110)
III. Những khoản đề xuất thu ngắn hạn130131 + 132 + 133 + 134 + 135
1. Yêu cầu thu ngắn hạn của khách hàng hàng131NCK của TK 131
2. Trả trước cho tất cả những người bán ngắn hạn132NCK của TK 331
3. Cần thu thời gian ngắn khác133NCK của TK1288 (chi tiết đến vay), 1368, 1386, 1388, 334, 338, 141.

Xem thêm: Cách Nấu Món Ếch Xào Chuối Xanh Ngon Lạ Miệng Đổi Vị Cho Bữa Cơm Gia Đình

4. Gia sản thiếu đợi xử lý134NCK của TK 1381
5. Dự trữ phải thu thời gian ngắn khó đòi (*)135CCK của TK 2293 (ghi số âm)
IV. Sản phẩm tồn kho140141 + 142
1. Sản phẩm tồn kho141NCK của TK151, 152, 153, 154, 155, 156, 157
2. Dự trữ giảm giả hàng tồn kho (*)142CCK của TK 2294(ghi số âm)
V. Tài sản ngắn hạn khác150151 + 152
1. Thuế GTGT được khấu trừ151NCK của TK 133
2. Tài sản ngắn hạn khác152NCK của TK 242, 333
B - TÀI SẢN DÀI HẠN200210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260
VI.Các khoản đề xuất thu dài hạn210211 + 212 + 213 + 214 + 215
1. Nên thu lâu năm của khách hàng hàng211NCK của TK 131
2. Trả trước cho người bán lâu năm hạn212NCK của TK 331
3. Vốn marketing ở đơn vị chức năng trực thuộc213NCK của TK 1361
4. Nên thu dài hạn khác214NCK của TK1288 (chi tiết mang lại vay), 1368, 1386, 1388, 334, 338, 141.
5. Dự phòng phải thu nhiều năm hạn nặng nề đòi215CCK của TK 2293 (ghi số âm)
VII. Gia sản cố định220221 + 222
- Nguyên giá221NCK của TK 211
- cực hiếm hao mòn lũy kế (*)222CCK của TK2141, 2142, 2143(ghi số âm)
VIII. Bất động sản đầu tư230231 + 232
- Nguyên giá231NCK của TK 217
- giá trị hao mòn lũy kế (*)232CCK của TK 2147 (ghi số âm)
IX. XDCB dở dang240NCK của TK 241
X. Đầu bốn tài bao gồm dài hạn250251 + 252 + 253
1. Đầu bốn góp vốn vào đơn vị khác251NCK của TK 228
2. Dự phòng tổn thất đầu tư chi tiêu vào đơn vị chức năng khác (*)252CCK của TK 2292 (ghi số âm)
3.Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn dài hạn253NCK của TK 1281, 1288
XI. Gia sản dài hạn khác260NCK của TK 242, 333
TỔNG CỘNG TÀI SẢN300100 + 200
NGUỒN VỐN
C - NỢ PHẢI TRẢ400410 + 420
I. Nợ ngắn hạn410411 + 412 + 413 + 414 + 415 + 416 + 417 + 418
1. Yêu cầu trả người chào bán ngắn hạn411CCK của TK 331
2. Người tiêu dùng trả chi phí trước ngắn hạn412CCK của TK 131
3. Thuế và những khoản phải nộp nhà nước413CCK của TK 333
4. Nên trả fan lao động414CCK của TK 334
5. Cần trả thời gian ngắn khác415CCK củaTK 335, 3368, 338, 1388.
6. Vay cùng nợ thuê tài thiết yếu ngắn hạn416CCK của TK 341
7. Dự trữ phải trả ngắn hạn417CCK của TK 352
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi418CCK của TK 353
II. Nợ dài hạn420421 + 422 + 423 + 424 + 425 + 426 + 427
1. Nên trả người chào bán dài hạn421CCK của TK 331
2. Người mua trả chi phí trước nhiều năm hạn422CCK của TK 131
3. Cần trả nội cỗ về vốn khiếp doanh423CCK của TK 3361
4. đề xuất trả lâu dài khác424CCK của TK335, 3368, 338, 1388
5. Vay và nợ mướn tài chủ yếu dài hạn425CCK của TK 341, 4111
6. Dự trữ phải trả dài hạn426CCK của TK 352
7. Quỹ phát triển khoa học với công nghệ427CCK của TK 356
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU500511 + 512 + 513 + 514 + 515 + 516 + 517
1. Vốn góp của chủ sở hữu511CCK của TK 4111
2. Thặng dư vốn cổ phần512CCK của TK 4112 (Hoặc ghi số âm NCK của TK 4112)
3. Vốn không giống của công ty sở hữu513CCK của TK 4118
4. Cổ phiếu quỹ (*)514NCK của TK 419 (ghi số âm)
5. Chênh lệch tỷ giá ân hận đoái515
6. Các quỹ ở trong vốn công ty sở hữu516CCK của TK 418
7. Lợi tức đầu tư sau thuế chưa phân phối517CCK của TK 421 (Hoặc ghi số âm NCK của TK 421)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN600400 + 500

Lập, ngày ... Mon ... Năm ...

NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, chúng ta tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, chúng ta tên, đóng dấu)
C. Cách kiểm tra report tình hình tài chính theo thông bốn 133

Do thực chất là đối ứng Nợ - Có của những tài khoản nên phần nhiều khi Bảng cân đối số phát sinh đúng thì báo cáo tình hình tài chủ yếu sẽ đúng. Kế toán đề nghị lưuý một trong những trường hợp sau:

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG kinh DOANHNăm ...

Đơn vị tính: ...

Chỉ tiêuMã sốThuyết minhNăm nayNăm trước
12345
1. Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ01Lũy kế tạo nên bên có (CPS) của TK 511
2. Các khoản giảm trừ doanh thu02Số phân phát sinh bên Nợ của TK 511 đối ứng (NPSDU)với CóTK 111, 112, 131
3. Doanh thu thuần về bán hàng và hỗ trợ dịch vụ (10 = 01 - 02)1001 - 02
4. Giá vốn sản phẩm bán11Số phát sinh bên có của TK 632 đối ứng (CPSDU) vớiNợ TK 911
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và hỗ trợ dịch vụ (20 = 10 - 11)2010 - 11
6. Doanh thu vận động tài chính21Số phân phát sinh mặt Nợ của TK 515 đối ứng (NPSDU)với CóTK 911
7. Chi tiêu tài chính22Số phát sinh bên có của TK 635 đối ứng (CPSDU) vớiNợ TK 911
- trong đó: chi tiêu lãi vay23
8. Bỏ ra phí làm chủ kinh doanh24Số tạo nên bên bao gồm của TK 642đối ứng (CPSDU) vớiNợ TK 911
9. Lợi tức đầu tư thuần từ vận động kinh doanh (30 = 20 + 21 - 22 - 24)3020 + 21 - 22 - 24
10. Thu nhập khác31Số phân phát sinh mặt Nợ của TK 711*đối ứng (NPSDU)với CóTK 911
11. Giá cả khác32Số tạo ra bên có của TK 811*đối ứng (CPSDU) vớiNợ TK 911
12. Lợi nhuận không giống (40 = 31 - 32)4030 - 32
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)5030 + 40
14. Ngân sách thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp51

Số tạo nên bên có của TK 821đối ứng (CPSDU) vớiNợ TK 911

Số phạt sinh mặt Nợ của TK 821đối ứng (NPSDU)với CóTK 911 (ghi số âm)

15. Roi sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp (60 = 50 - 51)6050 - 51

Lập, ngày ... Tháng ... Năm ...

NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, chúng ta tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, bọn họ tên, đóng góp dấu)

*Lưu ý: Đối với những giao dịch thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ, chỉlấy giá chỉ trị chi tiết TK 711 cùng TK 811 theo khoản chênh lệch giữakhoản thu từ việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ cùng với tổnggiá trị sót lại của TSCĐ và ngân sách thanh lý.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Nữ Tự Sướng, Hướng Dẫn Cách Phụ Nữ Tự Sướng !

B. Biện pháp kiểm tra báo cáo kết quả vận động kinh doanhtheo thông bốn 133

Trước khi làm báo cáo này, kế toán cần thực hiện không thiếu các bút toán kết chuyển doanh thu và lợi nhuận thời điểm cuối kỳ để đảm bảo số liệu đúng (Các TK đầu 5, 6, 7, 8, 9 không còn số dư cuối kỳ)

Kiểm tra số liệubáo cáo kết quả chuyển động kinh doanh như sau:

Mã số 60.Lợi nhuận sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp tương ứng số số dư thời điểm cuối kỳ TK 4121Mã số 01.Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ yêu cầu khớp với lợi nhuận trên những tờ khai thuế hàng tháng

Các bạn có thể bài viết liên quan cách kiểm tra dữ liệu và sinh sản nhanh report tài thiết yếu bằng phần mềm kế toán 1A trong nội dung bài viết này.