Cách Lập Báo Cáo Tài Chính Trên Misa

     
*
Công ty cổ phần thedelight.vn Help & support Center Search:
Contents
IndexSearch
*

*
IndexBookmarkPrint

Home>2. Hướng dẫn theo nghiệp vụ>2.13. Tổng hợp>Lập report tài chính>Lập báo cáo tài chính

Lập báo cáo tài chính


1. Nội dung
Giúplập báo cáo tài chính theo như đúng quy định của cục Tài chính để phục vụcho công tác làm chủ của Doanh nghiệp, ban ngành Thuế, phòng ban Nhà nước vàphục vụ nhu cầu của những tổ chức, cá nhân có liên quan.Hệ thống report tài thiết yếu bao gồm:Với đơn vị áp dụng cơ chế kế toán theo TT200:Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01 - DNBáo cáo kết quả hoạt động marketing Mẫu số B02 - DNBáo cáo giữ chuyển tiền tệ Mẫu số B03 - DNBản thuyết minh Báo cáo tài chính Mẫu số B09 - DNVới đơn vị chức năng áp dụng cơ chế kế toán theo TT133:Bảng bằng vận tài khoản chủng loại sốF01 - DNNBáo cáo tình trạng tài chính. MẫuB01a - DNN và B01b - DNNBáo cáo kết quả vận động kinh doanh MẫuB02 - DNNBáo cáo lưu chuyển khoản tệ MẫuB03-DNNThuyết minh báo cáo tài bao gồm MẫuB09-DNNVới đơn vị áp dụng chính sách kế toán theo QĐ48:Báo cáo kết quả vận động kinh doanh chủng loại số B02-DNNBáo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ MẫuB03-DNN Bảng bằng phẳng tài khoản chủng loại F01-DNNVới đơn vị áp dụng chính sách kế toán theo TT24Báo cáo thực trạng tăng, sút vốn chủ sở hữ của HTX mẫu mã F02-HTXBáo cáo thu, chi hoạt động tín dụng nội cỗ Mẫu F03-HTXBáo cáo tổng hợp tình trạng cho member vay vốnMẫu F04-HTX
2. Giải đáp trên phần mềm

Nghiệp vụ "Lập báo cáo tài chính" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Lập báo cáo tài chính
Lập báo cáo tài chủ yếu theo TT 200
1. Vào phân hệ Tổng hợptab Lập BCTC, nhấn ThêmBáo cáo tài chính.

Bạn đang xem: Cách lập báo cáo tài chính trên misa

2. Chọn Kỳ báo cáo: theo tháng, quý hoặc năm hoặc 6 tháng thứ nhất năm, 6 mon cuối năm, hoặc theo khoảng thời gian bất kỳ.Lưu ý: Với tài liệu đa bỏ ra nhánh, khi lập BCTC của Tổng công ty, nếu tích chọn Bù trừ công nợ của cùng đối tượng giữa những chi nhánh.Chương trình sẽ thực hiện bù trừ nợ công của thuộc 1 đối tượng người dùng (với Tàikhoản cụ thể theo đối tượng) giữa những chi nhánh phụ thuộc. 3. Chọn báo cáo tài chính nên lập:Chương trình khoác định tích chọn B01-DN Bảng bằng phẳng kế toán và không được cho phép bỏ tích.Các báo cáo cònlại kế toán sẽ chắt lọc lập theo nhu yếu thực tế của solo vị.Tùy theo điểm lưu ý và nhu cầu quản lý của solo vị, kế toán chỉ được chọn lập 1 trong 2 báo cáo: B03-DN báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ (PP trực tiếp) hoặc B03-DN-GT báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ (PP loại gián tiếp)
*
4. Dìm Đồng ý, chương trình sẽ auto lấy dữ liệu lên các report đã chọn: Tab B01-DNBảng bằng vận kế toán.
*
Lưu ý:Trường hợpBảng cân đối kế toán không cân, kế toán hoàn toàn có thể tìm nguyên ngân bằng phương pháp nhấn lựa chọn chức năngKiểm tratrên tabB01-DN. Thao tác cụ thể xem phía dẫntại đây. Tab B02-DNBáo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
*
Lưu ý: Trường hợpBáo cáo kết quả vận động kinh doanhphát sinh những chứng từ kiểm soát và điều chỉnh chưa khẳng định được nghiệp vụ, kế toán tài chính sẽ sử dụng chức năngChọn nghiệp vụ cho các chứng từtrên tabB02-DNđể khẳng định lại nghiệp vụ cho những chứng trường đoản cú đó. Thao tác cụ thể xem phía dẫntại đây.Tab B03-DN/B03-DN-GTBáo cáo lưu chuyển khoản tệ (PP trực tiếp)/Báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ (PP loại gián tiếp).
*
*
Lưu ý:Để report lưu giao dịch chuyển tiền tệ mang lên số liệu thiết yếu xác, kế toán tài chính cần thực hiện Chọn lại chuyển động LCTT cho những chứng từ/Chọn nghiệp vụ và hoạt động LCTT cho các chứng từ, xem phía dẫn chi tiếttại đây. 5. Cóthể xem cách tùy chỉnh công thức lấy tài liệu lên report tài thiết yếu vàthiết lập lại những công thức này bằng phương pháp chọn chức năngThiết lập công thức.Chi máu cách thực hiện xemtại đây.6. Nhập bổ sung cập nhật dữ liệu cho các cột ko được thiết lập công thức tính, tiếp đến nhấn Cất.7. Chọn công dụng In trên thanh khí cụ để in luôn report tài chính.

*

Lưu ý:

1. Đối với dữ liệu liên năm, cột Quý trước/Năm trước công tác sẽ auto lấy dữ liệu. Đối với dữ liệu không phải liên năm, kế toán đang tự nhập dữ liệu vào những cột này.

2. Trường hợp tất cả phát sinh biến hóa chứng từ vào kỳ lập báo cáo tài chính, kế toán rất có thể sử dụng tác dụng Lấy lại dữ liệu trên thanh cơ chế để update lại dữ liệu mới nhất lên report tài chính.

3.Trường hợp hy vọng xoá những phụ lục (B02-DN; B03-DN/B03-DN-GT) đã được lậpkèm báo cáo tài chính, kế toán tài chính nhấn chọn vào tab tương ứng, tiếp đến chọnchức năng Xoá phụ lục trên thanh công cụ.

4. Trường hòa hợp muốn bổ sung cập nhật thêm report tài chính cần in, kế toán dìm chọn chức năng Thêm phụ lục trên thanh công cụ.

*

5.Đối với công ty đa chi nhánh, nếu lập report tài thiết yếu ở cung cấp Tổng côngty, thì lịch trình sẽ tổng phù hợp số liệu của riêng Tổng công ty và củatất cả các chi nhánh hạch toán phụ thuộc.

Lập báo cáo tài chủ yếu theo TT133
1. Vào phân hệ Tổng hợptab Lập BCTC, thừa nhận ThêmBáo cáo tài chính trên thanh nguyên lý (hoặc nhận chuột cần chọn công dụng Báo cáo tài chính).

2. Lựa chọn Kỳ báo cáo: theo tháng, quý hoặc năm hoặc 6 tháng thứ nhất năm, 6 mon cuối năm, hoặc theo khoảng thời gian bất kỳ.Lưu ý: Với dữ liệu đa đưa ra nhánh, lúc lập BCTC của Tổng công ty, ví như tích lựa chọn Bù trừ công nợ của cùng đối tượng người sử dụng giữa những chi nhánh.Chương trình sẽ tiến hành bù trừ nợ công của cùng 1 đối tượng người sử dụng (với Tàikhoản chi tiết theo đối tượng) giữa những chi nhánh phụ thuộc.3. Chọn báo cáo tài chính bắt buộc lập:Chương trình ngầm định tích chọn report B01a-DNN report tình hình tài chính và đề nghị nhập một trong những 2 mẫu mã B01a-DNN hoặc B01b-DNN.Các báo cáo còn lại kế toán sẽ chọn lựa lập theo yêu cầu thực tế của 1-1 vị. Riêng với Bảng bằng phẳng tài khoản rất có thể tích chọn lựa thêm thông tin Hiển thị số dư 2 trên bảng CĐTK.Tùy theo điểm lưu ý và nhu cầu quản lý của đơn vị, kế toán tài chính chỉ được lựa chọn lập 1 trong các 2 báo cáo:B03-DNN report lưu chuyển khoản tệ (PP trực tiếp)hoặcB03-DNN-GT report lưu chuyển tiền tệ (PP con gián tiếp).
*
4. Nhấn Đồng ý, công tác sẽ auto lấy tài liệu lên các report đã chọn: Tab B01a-DNN/B01b-DNNBáo cáo tình hình tài chính.
*
*
Lưu ý:Trường hợpBáo cáo tình hình tài chínhkhông cân, kế toán có thể tìm nguyên ngân bằng cách nhấn lựa chọn chức năngKiểm tratrên tabB01a-DNN/B01b-DNN. Thao tác chi tiết xem phía dẫntại đây. Tab B02-DNN Báo cáo kết quả vận động kinh doanh.
*
Lưu ý: ngôi trường hợpBáo cáo kết quả hoạt động kinh doanhphát sinh các chứng từ kiểm soát và điều chỉnh chưa khẳng định được nghiệp vụ, kế toán sẽ áp dụng chức năngChọn nghiệp vụ cho những chứng từtrên tabB02-DNNđể khẳng định lại nghiệp vụ cho những chứng từ bỏ đó. Thao tác cụ thể xem hướng dẫntại đây. Tab B03-DNN/B03-DNN-GTBáo cáo lưu chuyển khoản tệ (PP trực tiếp)/Báo cáo lưu chuyển khoản tệ (PP loại gián tiếp).
*
*
Lưu ý:Để báo cáo lưu chuyển khoản tệ đem lên số liệu bao gồm xác, kế toán bắt buộc thực hiệnChọn lại hoạt động LCTT cho những chứng từ/Chọn nghiệp vụ và hoạt động LCTT cho những chứng từ, xem hướng dẫn chi tiếttại đây.

Xem thêm: 6 Cách Gói Hoành Thánh Đơn Giản Nhưng Kích Thích Vị Giác, Cách Làm Hoành Thánh Thơm Ngon Chuẩn Người Hoa

Tab F01-DNNBảng bằng vận tài khoản.
*
5. Cóthể coi cách cấu hình thiết lập công thức lấy dữ liệu lên báo cáo tài bao gồm vàthiết lập lại những công thức này bằng phương pháp chọn chức năngThiết lập công thức.Chi huyết cách tiến hành xemtại đây.6. Nhập bổ sung dữ liệu cho những cột ko được thiết lập công thức tính, tiếp nối nhấn Cất.7. Chọn tác dụng In bên trên thanh hiện tượng để in luôn báo cáo tài chính.
*

Lưu ý:

1.Đối với dữ liệu liên năm, cột Quý trước/Năm trước công tác sẽ tự động hóa lấy dữ liệu. Đối với dữ liệu chưa phải liên năm, kế toán vẫn tự nhập dữ liệu vào những cột này.

2. Ngôi trường hợp có phát sinh biến hóa chứng từ vào kỳ lập báo cáo tài chính, kế toán có thể sử dụng chức năng Lấy lại dữ liệu bên trên thanh pháp luật để cập nhật lại dữ liệu tiên tiến nhất lên report tài chính.

3.Trường hợp hy vọng xoá các phụ lục (B02-DNN; B03-DNN/B03-DNN-GT; F01-DNN)đã được lập kèm báo cáo tài chính, kế toán tài chính nhấn lựa chọn vào tab tương ứng,sau đó chọn chức năng Xoá phụ lục bên trên thanh công cụ.

4. Trường đúng theo muốn bổ sung thêm report tài chính cần in, kế toán dìm chọn tác dụng Thêm phụ lục bên trên thanh công cụ.

*

5.Đối với doanh nghiệp đa đưa ra nhánh, ví như lập báo cáo tài bao gồm ở cung cấp Tổng côngty, thì lịch trình sẽ tổng hòa hợp số liệu của riêng rẽ Tổng doanh nghiệp và củatất cả các chi nhánh hạch toán phụ thuộc.

Lập report tài chính theo QĐ48
1. Vào phân hệ Tổng hợptab Lập BCTC, dấn ThêmBáo cáo tài chính trên thanh luật pháp (hoặc nhấn chuột đề nghị chọn công dụng Báo cáo tài chính).

2. Chọn Kỳ báo cáo: theo tháng, quý hoặc năm hoặc 6 tháng thứ nhất năm, 6 mon cuối năm, hoặc theo khoảng thời gian bất kỳ.Lưu ý: Với dữ liệu đa bỏ ra nhánh, lúc lập BCTC của Tổng công ty, giả dụ tích chọn Bù trừ công nợ của cùng đối tượng người tiêu dùng giữa các chi nhánh.Chương trình sẽ tiến hành bù trừ nợ công của thuộc 1 đối tượng người sử dụng (với Tàikhoản cụ thể theo đối tượng) giữa các chi nhánh phụ thuộc.3. Chọn báo cáo tài chính đề xuất lập:Chương trình ngầm định tích chọn báo cáoB01-DNN Bảng phẳng phiu kế toánvà không có thể chấp nhận được bỏ tích.Các báo cáo còn lại kế toán tài chính sẽ lựa chọn lập theo yêu cầu thực tế của đối kháng vị.Riêng vớiBảng bằng phẳng tài khoảncó thể tích chọn lựa thêm thông tinHiển thị số dư 2 trên bảng CĐTK.Tùy theo điểm sáng và nhu cầu làm chủ của 1-1 vị, kế toán tài chính chỉ được lựa chọn lập 1 trong những 2 báo cáo:B03-DNN báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ (PP trực tiếp)hoặcB03-DNN-GT report lưu chuyển khoản tệ (PP con gián tiếp).
*
4. Nhấn Đồng ý, chương trình sẽ auto lấy dữ liệu lên các báo cáo đã chọn: Tab B01-DNN Bảng bằng vận kế toán.
*
Lưu ý:Trường hợpBảng bằng phẳng kế toánkhông cân, kế toán rất có thể tìm nguyên ngân bằng phương pháp nhấn lựa chọn chức năngKiểm tratrên tabB01-DNN. Thao tác chi tiết xem hướng dẫntại đây. Tab B02-DNN Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
*
Lưu ý: trường hợpBáo cáo kết quả hoạt động kinh doanhphát sinh những chứng từ kiểm soát và điều chỉnh chưa khẳng định được nghiệp vụ, kế toán tài chính sẽ thực hiện chức năngChọn nghiệp vụ cho những chứng từtrên tabB02-DNNđể xác định lại nghiệp vụ cho các chứng từ bỏ đó. Thao tác cụ thể xem hướng dẫntại đây.Tab B03-DNN/B03-DNN-GTBáo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp)/Báo cáo lưu chuyển khoản tệ (PP gián tiếp).
*
*
Lưu ý:Để report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ rước lên số liệu bao gồm xác, kế toán phải thực hiệnChọn lại vận động LCTT cho những chứng từ/Chọn nghiệp vụ và chuyển động LCTT cho những chứng từ, xem phía dẫn chi tiếttại đây. Tab F01-DNNBảng bằng vận tài khoản
*
5. Cóthể xem cách tùy chỉnh thiết lập công thức lấy dữ liệu lên báo cáo tài chính vàthiết lập lại những công thức này bằng phương pháp chọn chức năngThiết lập công thức.Chi tiết cách thực hiện xemtại đây.6. Nhập bổ sung cập nhật dữ liệu cho các cột ko được cấu hình thiết lập công thức tính, tiếp nối nhấn Cất.7. Chọn chức năng In trên thanh nguyên tắc để in luôn báo cáo tài chính.
*

Lưu ý:

1. Đối với tài liệu liên năm, cột Quý trước/Năm trước lịch trình sẽ tự động lấy dữ liệu. Đối cùng với dữ liệu không phải liên năm, kế toán đang tự nhập dữ liệu vào những cột này.

2. Ngôi trường hợp gồm phát sinh biến đổi chứng từ trong kỳ lập báo cáo tài chính, kế toán rất có thể sử dụng công dụng Lấy lại dữ liệu bên trên thanh qui định để cập nhật lại dữ liệu tiên tiến nhất lên report tài chính.

3.Trường hợp mong xoá những phụ lục (B02-DNN; B03-DNN/B03-DNN-GT; F01-DNN)đã được lập kèm báo cáo tài chính, kế toán nhấn chọn vào tab tương ứng,sau kia chọn chức năng Xoá phụ lục trên thanh công cụ.

4. Trường hợp muốn bổ sung cập nhật thêm report tài chủ yếu cần in, kế toán dấn chọn chức năng Thêm phụ lục bên trên thanh công cụ.

*

5.Đối với công ty đa chi nhánh, giả dụ lập báo cáo tài thiết yếu ở cung cấp Tổng côngty, thì công tác sẽ tổng đúng theo số liệu của riêng Tổng công ty và củatất cả những chi nhánh hạch toán phụ thuộc.

Lập báo cáo tài chính theo TT 24
Xem trả lời tại đây.
Lập Thuyết minh report tài chính
Vào phân hệ Tổng hợp ab Lập BCTC, chọn chức năng ThêmThuyết minh báo cáo tài chính.Chọn kỳ báo cáo, tiếp nối nhấn Đồng ý.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chế Biến Atiso Tươi Giải Nhiệt Mùa Hè, Cách Nấu Trà Từ Bông Atiso Tươi Giải Nhiệt Mùa Hè

*
*
Nhấn Cất nhằm lưu report đã lập.
3. Lưu giữ ý

kimsa88
cf68