Cách Làm Ma Trận Con Rồng

     

thedelight.vnMình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm ma trận bên trên máy tính Casio fx-500MS_ _ _ => Cách làm như sau :+ Bật máy tính lên, bấm nút (MODE) rồi bấm phím số 3 -> số 1.+ Bấm 1 phím bất kì trên bàn phím số, bấm tiếp nút , cứ bấm liên tục đến khi nào màn hình hiện:" EditOFF ESC "+ Bạn chọn 2 (bấm phím )+ Nhấn nút lên ^ bên trên phím điều hướng, màn hình hiện :" Preq40= "+ lúc đó, bằng các phím số ta nhập vào 1 dãy dữ liệu số: 30303030…3030303 (cứ nhập lặp lại nhị số 3 & 0 đến lúc không nhập được nữa) rồi nhấn 2 lần phím bằng . Màn hình hiện như sau:" EditOFF ESC "+ Ta chọn phím -> , màn hình lại xuất hiện :" Math ERROR "hoặc :" Syntax ERROR " + Bấm phím quý phái trái ( "

+ Di chuyển con trỏ đến sát đuôi của dòng số ..30303 đó, như thế này :30303030303+ Thao tác các phím (SHIFT) -> rồi cứ bấm nút liên tiếp đến khi màn hình chỉ còn mỗi 1 bé trỏ ở sát phía trái màn hình.+ Bấm 1 lần nữa, màn hình hiện lên 1 dòng kí tự.+ Ta bấm tiếp 4 lần 2 phím -> … (nhớ bấm 4 lần đó) rùi bấm -> , nhỏ trỏ trở về hình dạng ban đầu : __ _+ Nhập vào hàng kí tự đó 1 dãy số : 123456789 ,nhập 5 lần.+ Nhập xong, ta di chuyển con trỏ quý phái phải (>) nhiều lần, đến khi nhỏ trỏ gặp được dấu phần "_| " (dấu lúc bấm nút ấy) và di chuyển nhỏ trỏ đến dấu phần đó.+ Bước tiếp, ta lại nhập 1 dãy kí tự " C.C.P.C.C.P.C.C.P.C.C.P.C.C.P " ,theo các phím bấm là : (ALPHA) -> -> -> -> -> (SHIFT) -> ->

> (ta nhập dãy kí tự này vào 5 lần)> giữ ý : không có 1 dấu chấm ở cuối dãy+ Bạn di chuyển từ từ bé trỏ quý phái phải ) mang lại đến khi bé trỏ nhấp nháy ở dưới chữ "n" (chữ "n" này ở dưới chân có 1 cái gạch ngang nhỏ), màn hình như sau :” %h ! log _ xor nm “

+ Di bé trỏ lịch sự trái ( 1 phát, khi đó bé trỏ hiện lên ở 1 khoảng trống :

” %h ! log _ xornm “

+ Ta bấm nhanh các phím sau : phím nhân -> (SHIFT) -> -> + Qua bước đó, ma trận đã bắt đầu hoạt động, có 1 dãy ma trận đã chạy trên màn hình.+ mà lại để cầm cố đổi kiểu ma trận, ta phải nhấn tổ hợp phím (1 phím bất kì + phím )> giữ ý : khi chuyển ma trận, ta nhấn GIỮ 1 phím bất kì trước (trừ các phím (ON) , rồi bấm mấy phát cũng được, khi nhả phím ra rồi, mới được nhả phím bất kì đang giữ ra. Nếu ko sẽ bị trở lại màn hình bình thường.+ Để có ma trận đàn heo chạy, nhấn: giữ phím và bấm (bấm AC liên tiếp đến lúc ma trận đó hiện lên), thôi bấm phím trước, rồi nhả phím ra sau.=> Tương tự, hãy thử bấm:> + : đàn heo sẽ chạy> + : như 1 đoàn chiến binh cầm kiếm> ) + : như ñ bé bọ cạp sẽ chạy> + : những dấm chấm biết đi> + : chữ hehe nhấp nháy> + : như đàn voi sẽ đi vậy