CÁCH LÀM LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

     

Báo cáo lưu chuyển khoản tệ cho biết thêm sự tải của dòng vốn trong doanh nghiệp. Một công ty có dòng tài chính vào, ra liên tục tức doanh nghiệp có tác dụng thanh khoản cao.

Bạn đang xem: Cách làm lưu chuyển tiền tệ

Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên từ bỏ lớp học tập kế toán thực tế tại kế toán tài chính Lê Ánh đang hướng dẫn đưa ra tiết chúng ta cách lập report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ theo phương thức trực tiếp.


*

Hướng dẫn cụ thể cách lập báo cáo kết quả hoạt động sản xuất gớm doanh

1. Cửa hàng lập report lưu giao dịch chuyển tiền tệ theo cách thức trực tiếp

- Số liệu bên trên Bảng phẳng phiu kế toán;

- report kết quả chuyển động kinh doanh;

- bạn dạng thuyết minh báo cáo tài chính;

- report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ kỳ trước;

- Sổ kế toán tổng hợp,

- Sổ kế toán cụ thể các thông tin tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền nhờ cất hộ Ngân hàng”, “Tiền đang chuyển”;

- Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ...

2. Lý giải lập từng tiêu chí trong report lưu giao dịch chuyển tiền tệ

Lưu ý:

- các khoản thu tiền: Đối chiếu số tạo nên Nợ TK 111, 112, 113 với bên Có những TK liên quan.

- những khoản chi tiền: Đối chiếu số phạt sinh gồm TK 111, 112, 113 với mặt Nợ các TK liên quan.

Xem thêm: Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Biến Đổi Khí Hậu Và Ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu

- những khoản thu chi phí ghi bình thường

- những khoản chi tiền ghi âm trong vệt (…)

Chỉ tiêu

Mã số

TK Nợ

TK Có

I. Tiền thu từ cung cấp hàng, cung cấp dịch vụ và lợi nhuận khác

 

 

 

1. Thu tiền phân phối hàng, cung ứng dịch vụ và kinh doanh

01

111,112,113

511,131,515,121

2. Tiền chi trả cho tất cả những người cung cấp hàng hoá, dịch vụ

02

(331,152,153,154, 156)

(111,112,113)

3. Tiền chi trả cho người lao động

03

(334)

(111,112)

4. Tiền lãi vay đã trả

04

(335,6354,242)

(111,112,113)

5. Thuế TNDN đã nộp

05

(3334)

(111,112,113)

6. Tiền thu không giống từ chuyển động kinh doanh

06

111,112,113

711,133,141,244

7. Tiền chi khác cho chuyển động kinh doanh

07

(811,161,244,333,338,344,

352,353,356)

(111,112,113)

Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần từ chuyển động kinh doanh

20

MS20 = MS01 +MS02+MS03+MS04+MS05+MS06+MS07 

 

II. Lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ từ hoạt động đầu tư

 

 

 

1. Tiền bỏ ra mua sắm, phát hành TSCĐ và các tài sản lâu năm khác

21

(211,213,217,241,331,3411)

(111,112,113)

2. Tiền thu thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác

22

111,112,113

711,5117,131

3. Tiền bỏ ra cho vay, mua những công chũm nợ của đơn vị chức năng khác

23

(128,171)

(111,112,113)

4. Tiền tịch thu cho vay, phân phối lại dụng cụ nợ của đơn vị khác

24

111,112,113

128 ,171

5. Chi phí chi đầu tư góp vốn vào đơn vị chức năng khác

25

(221,222,2281,331)

(111,112,113)

6. Tiền thu hồi đầu tư vốn vào đơn vị chức năng khác

26

111,112,113

221,222,2281,131

7. Thu lãi tiền mang đến vay, cổ tức cùng lợi nhuận được chia

27

111,112,113

515

Lưu chuyển tiền thuần từ vận động đầu tư

30

 MS30 = MS21+MS22+MS23_MS24+MS25+MS26+MS27 

III.

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Hoàn Cảnh Gia Đình Khó Khăn, Cách Viết Đơn Xin Xác Nhận Hoàn Cảnh Khó Khăn

Lưu giao dịch chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính

 

 

 

1. Tiền thu từ desgin cổ phiếu, dấn vốn góp của nhà sở hữu

31

111,112,113

411,419

2. Tiền bỏ ra trả vốn góp cho những chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu vẫn phát hành

32

(411,419)

(111,112,113)

3. Chi phí thu tự đi vay

33

111,112,113

3411,3431,3432,41112

4. Chi phí trả nợ nơi bắt đầu vay

34

(3411,3431,3432,41112)

(111,112,113)

5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính

35

(3412)

(111,112,113)

6. Cổ tức, lợi nhuận đang trả mang đến chủ sở hữu

36

(421,338)

(111,112,113)

Lưu chuyển khoản thuần từ vận động tài chính

40

MS40 = MS31+MS32+MS33+MS34+MS35+MS36

 

Lưu chuyển khoản thuần vào kỳ (MS 50 = MS đôi mươi + MS 30 + MS 40)

50

MS 50 = MS trăng tròn + MS 30 + MS 40 

 

Tiền và tương tự tiền đầu kỳ

60

Lấy số liệu chỉ tiêu “Tiền và tương đương tiền” đầu kỳ, Mã số 110 vào Bảng bằng phẳng kế toán (lấy ngơi nghỉ cột “Số đầu kỳ”)

Ảnh hưởng của đổi khác tỷ giá ân hận đoái quy thay đổi ngoại tệ

61

Số tạo ra Nợ TK 111, 112, 113,128 đối ứng cùng với số phân phát sinh bao gồm TK4131 

 

Tiền và tương tự tiền thời điểm cuối kỳ (MS70 = MS 50 + MS 60 + MS 61)

70

Lấy số liệu chỉ tiêu”Tiền và tương tự tiền” cuối kỳ, Mã số 110 trong Bảng bằng vận kế toán.

Hoặc MS70 = MS 50 + MS 60 + MS 61

 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên đào tạo nên các khóa học tập kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán tài chính thuế trọn gói tốt tuyệt nhất thị trường

 (Được đào tạo và huấn luyện và tiến hành bởi 100% các kế toán trưởng tự 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)