CÁCH LÀM BÁO CÁO THỐNG KÊ

     

Cách làm báo cáo thống kê là trong số những từ khóa được gg tìm kiếm nhiều duy nhất về chủ đề cách làm report thống kê. Trong nội dung bài viết này,thedelight.vn vẫn viết nội dung bài viết cách làm báo cáo thống kê tiên tiến nhất 2020.

Bạn đang xem: Cách làm báo cáo thống kê

*

*

YÊU CẦU

Lập báo cáo chi tiết mang đến từng sản phẩm (vùng G1:J12), hiểu được khi refresh tên hàng thì report sẽ tự động thay đổi nội dung tương ứng với mặt hàng đó.

*
mẹo THỰC HIỆN

BƯỚC 1: TẠO danh mục chọn TÊN MẶT HÀNG

Ở bảng kê bán hàng có 3 mặt hàng là hàng A, hàng B, mặt hàng C. vì vậy chúng ta đủ sức tạo danh mục lựa chọn tên món đồ tại ô H2 như sau:

lựa chọn tab Data / Data Validation

*

Trong bảng Data Validation:

Mục Allow bọn chúng ta lựa chọn listMục Data nhập nội dung giống như sau: sản phẩm A, sản phẩm B, hàng C

*

nhấn ok

Khi đó bọn họ tại ô H2 chúng ta có thể lựa chọn tên mặt hàng theo mục lục gồm 3 món đồ này.

BƯỚC 2: cách thức lấy DỮ LIỆU VÀO BÁO CÁO

Căn cứ vào địa điểm tên hàng xác định được sống trên, get các content gồm: Ngày, Tên nhân viên, tỉ lệ, thành tiền tương xứng theo mặt hàng đó => sử dụng hàm OFFSET

Bởi vì hiệu quả trả về là một mảng tài liệu nên bọn họ cần sử dụng tới phương pháp mảng.

Xem thêm: Cách Làm Miếng Lót Chuột Tự Làm, Hướng Dẫn Làm Miếng Lót Chuột

Khi viết phương pháp mảng, bọn chúng ta chọn toàn bộ vùng đang thể hiện kết quả (G5:J12), sau đó nhập mẹo và kết thúc mẹo này họ sẽ sử dụng tổ đúng theo phím Ctrl + Shift + Enter

Cấu trúc hàm OFFSET gồm:

=OFFSET(reference, rows, cols, , )

references: Tên sản phẩm được lựa chọn để lập report tại ô H2 trùng với tên sản phẩm trong cột A => đủ nội lực dùng hàm Index+Match để dựng lại vị trí nào ở cột A hiệu quả đúngrow: số loại bắt đầu tính từ kết quả, ở chỗ này tính tại dạng đầu tiên xuất hiện nay tên hàng buộc phải row = 0cols: Số cột khởi đầu tính từ hiệu quả, sinh sống đây get kết quả kể từ cột B tới những cột khác (cột B phương pháp cột A là một cột) đề xuất cols = 1Độ to của vùng cần lấy bởi hàm OFFSET vẫn là:

+) Height (số dòng): bằng số loại có Tên hàng tại H2 trùng với cột Tên mặt hàng => sử dụng hàm COUNTIF nhằm đếm số lần lộ diện tên mặt hàng này

+) Weight (số cột): ngơi nghỉ đây báo cáo chi tiết đề xuất 4 cột, do đó get 4 cột tương xứng theo tên hàng này.

Trong đó:

Hàm Index + Match được viết như sau:

INDEX($A$3:$A$12,MATCH($H$2,$A$3:$A$12,0))

Hàm COUNTIF được viết giống như sau:

COUNTIF($A$3:$A$12,$H$2)


mẹo hoàn chỉnh là:

=OFFSET(INDEX($A$3:$A$12,MATCH($H$2,$A$3:$A$12,0)),0,1,COUNTIF($A$3:$A$12,$H$2),4)

Chúng ta hiệu quả như sau:

*

BƯỚC 3: cách BẪY LỖI

Khi dùng phương pháp OFFSET mang đến vùng bảng G5:J12, tên mặt hàng là hàng A, họ thu được 4 loại kết quả tương ứng theo bảng kê. giống như vậy là hiệu quả vừa mới đúng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Lấy Link Bài Viết Trên Fanpage Đơn Giản Nhất 2022

Nhưng vùng bảng G5:J12 có tới 8 loại. Vậy những dạng thừa sẽ mở ra lỗi #N/A

Để bả lỗi này, k để lỗi hiển thị thì bọn chúng ta sử dụng giống như sau:

sử dụng tính năng Conditional Formatting:

chọn tất cả bảng tính từ G5:J12Trong tab Home > lựa chọn Conditional formatting > lựa chọn New RuleMục Select a Rule Type chọn Format only cells that conainMục Format only cells with chọn Errors

*

Chúng ta sẽ thiết lập định hình cho các ô bao gồm chứa lỗi trong vùng bảng này trong mục Format > lựa chọn màu chữ là màu trắng

*

nhấn ok và họ sẽ thu được hiệu quả như sau:

*

NHỮNG ĐIỀU CẦN note

Do hàm OFFSET lấy ra hiệu quả là 1 mảng tức thời nhau, do đó dữ liệu trong bảng kê (phần vật liệu để lập báo cáo) sẽ cần được sắp xếp theo sản phẩm tự theo thương hiệu hàngCác cột hiệu quả trong báo cáo chi tiết sẽ lấy tương ứng theo vị trí trong bảng kê khớp ứng theo vị trí cột tên hàng. thành ra tùy theo vị trí các vùng dữ liệu cần lấy trong báo cáo chi máu mà bọn chúng ta đủ sức thiết lập các tham số: Row, Cols, Height, Weight trong hàm offset cho thích hợp. Để thuận lợi hơn khi làm việc này thì chúng ta đặt những cột kết quả liền kề nhau, tránh bài toán cột đk lập report (tên hàng) ở xen giữa các cột kết quả.