Cách Kết Chuyển Doanh Thu

     

Trong quy trình làm kế toán tổng hợp, bài toán lập báo cáo kết quả hoạt động sản xuất sale là bắt buộc. Nếu như kế toán không có cái nhìn tổng quát và chính xác về quá trình lập report và xác định tác dụng kinh doanh thì sẽ dẫn mang đến sai sót nghiêm trọng.

Bạn đang xem: Cách kết chuyển doanh thu

*
Mô hình xác định công dụng kinh doanh vào doanh nghiệp

1. Quy trình xác định công dụng kinh doanh vào doanh nghiệp

Để chúng ta dễ tưởng tượng ra quy trình xác định hiệu quả kinh doanh vào doanh nghiệp; kế toán Việt Hưng xin trình diễn quy trình này dưới dạng tế bào hình.

Kết chuyển nhằm mục đích mục đích đẩy những TK đầu 5 ,6, 7, 8, 9 không hề số dư đúng như cách thức của kế toán

a) Kết chuyển các khoản sút trừ lệch giá (vì để gia công giảm lệch giá đi)

Vì khi phát sinh những khoản CKTM, HBBTL, GGHB kế toán sẽ ghi Nợ TK 5211, 5212, 5213 để ghi giảm doanh thu, cuối kỳ để kết đưa cho tài khoản đầu 5 không thể số dư thời điểm cuối kỳ kế toán cần định khoản

Nợ TK 511: Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ

Có TK 5211, 5212, 5213: các khoản bớt trừ doanh thu

b) Kết chuyển doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ

Nợ TK 511: Doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ

Có TK 911: xác định kq gớm doanh

c) Kết đưa doanh thu hoạt động tài chính.

Nợ TK 515: Doanh thu vận động tài chính

Có TK 911: xác minh kq gớm doanh

d) Kết chuyển thu nhập khác

Nợ TK 711 : thu nhập cá nhân khác

Có TK 911: Xác định kết quả kinh doanh

e) Kết đưa giá vốn sản phẩm bán

Nợ TK 911: Xác định tác dụng kinh doanh

Có TK 632: giá chỉ vốn sản phẩm bán

f) Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp

Nợ TK 911 : xác định kết quả kinh doanh

Có TK 6422: đưa ra phí làm chủ doanh nghiệp (theo QĐ 48)

Có TK 642 (6421, 6422,…): Chi phí cai quản doanh nghiệp (theo TT 200)

g) Kết chuyển ngân sách tài chính

Nợ TK 911 : xác minh kết quả kinh doanh

Có TK 635 : ngân sách chi tiêu tài chính

h) Kết chuyển túi tiền khác

Nợ TK 911 : xác định kết quả kinh doanh

Có TK 811: giá thành khác

i) Kết chuyển chi tiêu thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

Nợ TK 911: xác minh kết quả kinh doanh

Có TK 821: túi tiền thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

k1) ví như lỗ kế toán định khoản

Nợ TK 421: Lợi nhuận chưa phân phối

Có TK 911: Xác định kết quả kinh doanh

k2) nếu như lãi kế toán tài chính định khoản.

Nợ TK 911: Xác định công dụng kinh doanh

Có TK 421: Lợi nhuận chưa phân phối

2. Ví dụ cụ thể cho câu hỏi kết chuyển

*

2.1. Câu hỏi

Tháng 06/2015 tại doanh nghiệp Tân Long hạch toán mặt hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có tài liệu như sau. Hiểu được doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán tài chính theo Thông tứ 200/2014/TT-BTC

1. Chào bán 1 lô hàng A trị giá 100.000.000đ, thuế suất thuế GTGT bán ra là 10% cho doanh nghiệp Hoàng Anh, chưa thu được chi phí của khách hàng hàng. Giá vốn bán sản phẩm là: 80.000.000đ

2. Chào bán 1 lô sản phẩm B tất cả trị giá thành là 18.000.000đ, thuế GTGT đẩy ra là 10%, chưa thu được tiền của khách hàng hàng. Giá vốn là 15.000.000đ.

3. Doanh nghiệp Hoàng Anh phân phát hiện 1/2 số mặt hàng trên bị lỗi buộc phải đã trả lại 1/2 giá trị lô sản phẩm đã download ở nhiệm vụ 1(Biết rằng lúc mua là một sản phẩm có thuộc giá trị).

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tìm Và Khôi Phục Lại Tin Nhắn Đã Xoá Trên Điện Thoại Android

4. Túi tiền tiền lương đề xuất trả được cán bộ nhân viên cấp dưới tháng 01/2013 là: 20.000.000đ.

5. Chi tiêu tiếp khách gây ra theo hóa solo số 0000245. Tất cả số tiền không bao gồm thuế 1.500.000đ. Thuế GTGT 10%, đã giao dịch bằng chi phí mặt.

6. Thanh lý xe hơi có nguyên giá bán là 1.2 tỷ. Thời hạn khấu hao là 6 năm. Đã thực hiện được 3 năm. Giá thanh lý chưa VAT là 500 triệu. ( thuế GTGT 10%). Quý khách chưa thanh toán. Chi tiêu thanh lý 5.000.000 đ đã thanh toán bằng tiền mặt

7. Giá cả lãi vay vào tháng 6/2015 là 55.000 đ

8. Lãi chi phí gửi bank 6/2015 : 38.000 đ

Yêu cầu: Định khoản những nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trên, kết chuyển và tính lãi lỗ.

*

2.2. Trả lời

Bước 1: Định khoản những nghiệp vụ tạo ra trong kỳ

Nghiệp vụ 1:

Phản ánh doanh thu bán hàng

Nợ TK 131: 110.000.000

Có TK 5111: 100.000.000

Có TK 3331: 10.000.000

Phản ánh giá chỉ vốn chào bán hàng

Nợ TK 632: 80.000.000

Có TK 1561: 80.000.000

Nghiệp vụ 2:

a. Làm phản ánh lệch giá bán hàng

Nợ TK 131: 19.800.000

Có TK 5111: 18.000.000

Có TK 3331: 1.800.000

b. Phản chiếu giá vốn cung cấp hàng

Nợ TK 632: 15.000.000

Có TK 1561: 15.000.000

Nghiệp vụ 3:

Phản ánh cây viết toán hàng chào bán bị trả lại

Phản ánh doanh thu hàng bán bị trả lại

Nợ TK 5212: 50.000.000

Nợ TK 3331: 5.000.000

Có TK 131: 55.000.000

Phản ánh giá chỉ vốn sút 1/2

Nợ TK 1561: 40.000.000

Có TK 632: 40.000.000

Nghiệp vụ 4:

Tiền lương phải trả cho cán bộ nhân viên

Nợ TK 6421: 20.000.000

Có TK 334: 20.000.000

Nghiệp vụ 5:

Chi phí tổn tiếp khách hàng tính vào ngân sách hợp lý

Nợ TK 6427: 1.500.000

Nợ TK 1331: 150.000

Có TK 111: 1.650.000

Nghiệp vụ 6:

Ghi giảm TSCĐ:

Nợ TK 214 : 600.000.000

Nợ TK 811: 600.000.000

Có TK 211 : 1.200.000.000

Thanh lý TSCĐ:

Nợ 131: 550.000.000

Có TK 711 : 500.000.000

Có TK 331 : 50.000.000

CP thanh lý:

Nợ TK 811 : 5.000.000

Có TK 111 : 5.000.000

Nghiệp vụ 7:

Chi giá thành tài chính

Nợ TK 635: 55.000

Có TK 112: 55.000

Nghiệp vụ 8:

Doanh thu chuyển động tài chính

Nợ TK 112: 38.000

Có TK 515: 38.00

*

Bước 2. Cuối kỳ kết chuyển

a. Kết chuyển các khoản sút trừ doanh thu:

Nợ TK 5111: 50.000.000

Có TK 5212: 50.000.000

b. Kết chuyển doanh thu bán hàng

Lấy vạc sinh có TK 511 – phân phát sinh nợ TK 511 =(100.000.000+18.000.000) – 50.000.000 = 68.000.000. Đây là lợi nhuận thật sự phạt sinh yêu cầu kết chuyển.

Nợ TK 511 : 68.000.000

Có TK 911: 68.000.000

c. Kết chuyển giá vốn hàng bán.

Xem thêm: Rượu Cá Ngựa: Công Dụng, Cách Ngâm Cá Ngựa Tươi, Sống Đạt Chất Lượng Và Hiệu Quả

Nợ TK 911: 55.000.000 ( 80.000.000 +15.000.000 – 40.000.000)

Có TK 632: 55.000.000 ( 80.000.000 +15.000.000 – 40.000.000)

d. Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp.

Nợ TK 911: 21.500.000

Có TK 642: 21.500.000

e. Kết chuyển các khoản thu nhập khác

Nợ TK 711: 500.000.000

Có TK 911: 500.000.000

f. Kết chuyển ngân sách chi tiêu khác

Nợ TK 911: 605.000.000

Có TK 811: 605.000.000

g. Kết đưa doanh thu chuyển động tài chính

Nợ TK 515: 38.000

Có TK 911: 38.000

h. Kết chuyển ngân sách chi tiêu hoạt đụng tài chính

Nợ TK 911: 55.000

Có TK 635: 55.000

68.000.000+38.000+500.000.000-21.500.000-55.000.000-55.000-5.000.000-600.000.000 = – 113.517.000