Cách hồi hướng công đức

     

Thánh Nhân mong tâm chẳng ước phật, phàm nhân ước phật chẳng cầu tâm.

Bạn đang xem: Cách hồi hướng công đức

Chẳng biết bổn tâm, học pháp vô ích

 

 

 

Phải hồi hướng thế nào mới là như lí như pháp ?

 

 


*

 

 

Bất luận làm công đức gì hầu như nên tất cả : trước hành phát tâm thù thắng, thân hành vô duyên thù thắng, sau hành hồi hướng thù thắng. Nếu như chẳng gồm sau hành hồi phía thù chiến thắng thì bất luận là trồng thiện căn gì, bất luận là làm cho công đức gì, bất luận là tích mọi phước đức gì đông đảo sẽ không có công đức viên mãn.

 

Sau khi làm cho công đức nếu như như chẳng hồi hướng :

 

Thứ nhất, cần thiết tăng trưởng thiện căn, trái báo của công đức phước đức thưởng thức một lần thì tiêu hết.

 

Thứ hai, công đức đang làm bắt buộc viên mãn.

 

Thứ ba, Công đức đã làm cho không ổn định định, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều hoàn toàn có thể hủy diệt. Nếu không kịp thời hồi hướng, chỉ cần sanh khởi trung khu sân hận, tâm hối hận hận, tà con kiến trong khoảnh khắc, hoặc tuyên nói trước mặt người khác thì các công đức vẫn làm phần đông sẽ tiêu mất.

Lại còn có kiểu điên hòn đảo hồi hướng, địa điểm không xứng đáng hồi phía lại hồi hướng, hồi hướng không phải như pháp, thậm chí là muốn cậy vào thiện căn này để làm tổn hại tín đồ khác, như thế thì công đức cũng trở thành tiêu mất.

Do vậy lúc bình thường bất luận làm cho công đức gì, thao tác thiện gì, bất kỳ lớn nhỏ đều phải khởi tạo tức hồi hướng.

 

Nếu như chúng ta đã hồi phía rồi, đặc biệt là hồi hướng cho việc đó sanh, hồi phía cho chiếc nhân tu thành quả này bồ đề thì :

 

Thứ nhất, thiện căn thời thời khắc khắc đều rất có thể tăng trưởng, mãi cho đến chứng đắc quả người tình đề, quả báo của công đức trải nghiệm 100 lần, 1000 lần cũng trở thành không thuộc tận, từng thời từng khắc đều sẽ tăng trưởng, công đức đang làm đều phải có thể biến thành nhân duyên bệnh đắc vô thượng người tình đề.

 

Thứ hai, bất luận công đức, thiện căn lớn nhỏ tuổi đều hoàn toàn có thể viên mãn.

 

Thứ ba, công đức cực kỳ ổn định, công đức có nhỏ dại bé đi nữa cũng rất có thể tồn trụ, nào hại sanh khởi trọng điểm sân hận, tà kiến…công đức cũng sẽ không bị bỏ diệt.

Số lần hồi hướng càng những càng tốt, thời gian càng cấp tốc càng tốt, cực tốt là lập tức hồi hướng. Hồi phía cho phiên bản thân và fan nhà, oan thân trái công ty cũng được, tốt duy nhất là hồi phía cho toàn bộ chúng sanh, cũng chính vì chúng sanh là vô lượng vô biên, hồi hướng như vậy thì công đức của khách hàng cũng là vô lượng vô biên, đấy cũng là một trong những loại phương tiện đi lại thiện xảo.

Cũng rất có thể hồi hướng cho tình nhân đề : nguyện công đức này biến chuyển nhân duyên để tất cả chúng sanh đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác.

Hoặc là hồi phía cho bản thân : Nguyện bản thân mình bởi chúng sanh chứng đắc vô thượng người yêu đề, nguyện công đức này biến nhân duyên bản thân mình tu thành chánh quả.

Khi làm cho sự hồi hướng tốt nhất là tất cả sự nhiếp trì của trí tuệ hội chứng ngộ tam luân thể không.

 

Tam luân thể khôngbản thân tín đồ hồi hướng, thiện căn nhưng hồi hướng, đối cảnh hồi hướng đều quán là Không. Đứng trên góc độ tánh ko diệu hữu nhằm hồi hướng là sự hồi phía viên mãn tuyệt nhất thù chiến thắng nhất.

Thế nhưng, hiện tai họ vẫn chưa chứng ngộ tánh Không, rất khó khăn làm được sự hồi hướng như thế này. Gắng nhưng chúng ta cũng có thể làm như vọc : chư phật vượt khứ, vị lai, lúc này làm hồi hướng thế nào thì ta cũng làm hồi hướng như vậy ấy.

Xem thêm: Cách Tăng Tốc Độ Mạng Wifi Win 7 Một Cánh Nhanh Chóng, Cách Tăng Tốc Wifi Cho Laptop Nhanh Chóng

 

Trong “ Phẩm hạnh nguyện của Phổ Hiền ” bao gồm :

 

“ Văn Thù Sư Lợi kiêu dũng trí,

Phổ Hiền ý trung nhân Tát diệc phục nhiên,

ngã kim hồi phía chư thiện căn,

tùy bỉ tốt nhất thiết hay tu học ”

 

Văn Thù ý trung nhân Tát hồi hướng như thế nào thì ta cũng hồi hướng như thế ấy. Phổ Hiền nhân tình Tát hồi hướng ra làm sao thì ta cũng hồi hướng như thế ấy. Sự hồi hướng như thế cũng có thể thay thế cho việc hồi vị trí hướng của Tam Luân thể không.

Trước hành vạc tâm – phát nhân tình đề tâm

 

Giữa hành vô duyên – minh vai trung phong kiến tánh, có sự nhiếp trì của đại trí tuệ triệu chứng ngộ tam luân thể không.

Sau hành hồi hướng thù thắng.

 

Đối cùng với một fan tu hành chân chủ yếu thì 3 sự thù chiến hạ này là tuyệt vời và hoàn hảo nhất cần thiết. Ví như như bao gồm sự nhiếp trì của 3 sự thù thắng thì chỉ niệm một câu “ A Di Đà Phật ”, niệm một câu 6 chữ “ om ma ni pad me hum ” đều hoàn toàn có thể trở thành nhân của sự giải thoát, thành phật.

Nếu như chẳng có 3 sự nhiếp trì thù win này, cho dù thiện căn vẫn làm tất cả lớn đi nữa, công đức đang tích có không ít thêm đi nữa cũng ko thể biến hóa nhân duyên giải thoát thành phật, chỉ hoàn toàn có thể đắc được phước báo người, trời. Trường hợp như chỉ nghỉ ngơi trên hình thức, bề mặt làm công đức, tích phước hành thiện nhưng lại khởi trung ương động niệm lại là ác xấu, vậy thì đang tạo ác nghiệt rồi.

Thiện bao gồm thiện báo, ác có ác báo, chẳng thể bao gồm tí ti không nên sót; bất luận là làm đồ vật gi cũng đều phải sở hữu nhân quả, đều có quả báo, nhất định đề nghị tự bản thân gánh chịu.

 

Tham khảo thêm

Ý NGHĨA HỒI HƯỚNG (Ấn quang Đại Sư giảng)

 


*

 

I. Hồi phía nghĩa là gì ?

* Hồi phía là đem các công đức NIỆM PHẬT, tụng kinh, trì chú, trợ niệm,.... Vày chính tôi đã tu (nếu để mặc , thì phụ thuộc những công đức ấy, đã chỉ được hưởng các thứ phước báo trời tín đồ ) xoay loại nhân được hưởng phước báo trời bạn do công đức đã có tác dụng ấy gom về sự việc vãng sinh Tây Phương rất Lạc gắng giới để làm cái quả siêu phàm nhập thánh, liễu sinh thoát tử, cho đến rốt ráo thành Phật vào tương lai. Hồi phía chẳng đề xuất chỉ nhằm mục đích hưởng phước trời - bạn mà thôi! (Lão cư sĩ Lý Bỉnh phái mạnh giảng : Hồi hướng có nghĩa là gom về, tức là một cách thức đem công đức niệm Phật, niệm tởm gom về một nơi. Gom về địa điểm nào? Gom về vấn đề cầu sanh về Tây Phương cực Lạc vậy giới!

Từ điển Phật học Huệ Quang: Hồi phía là cần sử dụng thiện căn công đức tu hành của mình để nhắm đến mục đích hoặc tự có tác dụng lợi ích cho bản thân hoặc làm ích lợi cho chúng sanh khác).

Dùng một chữ Hồi nhằm mục đích thể hiện ý “quyết định, chẳng thuận theo thói tình gắng gian”. Cần sử dụng một chữ Hướng nhằm thể hiện nay ý “quyết định ý muốn mỏi phương giải pháp xuất thế”. Đó hotline là “hồi nhân phía quả, hồi sự hướng lý, hồi tự hướng tha”.

Công đức đã làm là chiếc nhân trời - người, luân chuyển để hướng về quả Niết Bàn. Công đức đã làm là chuyện sinh - diệt; xoay nó lại để tìm hiểu diệu lý thật Tướng bất sanh bất diệt. Công đức đã có tác dụng vốn ở trong tự hành, xoay nó lại để hướng về hết thảy chúng sanh vào pháp giới. Đấy đó là danh từ phạt nguyện lập thệ, quyết lý thuyết đến.

Hồi hướng có tía nghĩa:

1) Hồi phía Chân như thật Tế, vai trung phong tâm khế hợp. Đây chính là nghĩa “hồi sự hướng lý”. 2) Hồi phía Phật Quả bồ Đề, niệm niệm viên mãn. Đây đó là nghĩa “hồi nhân phía quả”.

3) Hồi hướng pháp giới bọn chúng sanh cùng sanh Tịnh Độ. Đây đó là nghĩa “hồi tự hướng tha”.

 

(*) Ai nấy bao gồm chí riêng, người người dân có nghiệp riêng (nghiệp ở đó là thức nghiệp), mà lại tùy duyên tùy phận những được vãng sinh cả, bất tất mọi bạn phải tương đồng nhau. Chú thích:

(*) Hòa thượng Tuyên Hóa giảng :

1) “Hồi sự hướng lý”.

Nguyện tạo nên chúng sinh thường xuyên được an lạc, không có các bệnh dịch khổ; khi họ có nhu cầu làm việc ác thì đông đảo không thành, nguyện thao tác thiện thì mau thành tựu. Đóng chặt không còn thảy tuyến đường ác, mở rộng con đường chân chủ yếu nhân thiên cùng Niết-bàn. 2) “Hồi nhân phía quả”.

Nếu bao gồm chúng sinh do tích tập phần đa nghiệp ác, chiêu cảm các quả khổ khôn cùng nặng, tôi phần đông thay họ chịu khổ, để cho chúng sinh ấy đầy đủ được giải thoát, rốt ráo thắng lợi vô thượng bồ-đề.

3) “Hồi tự hướng tha”.

Công đức dành được từ hạnh trước tiên là “lễ bái” cho đến hạnh “tùy thuận bọn chúng sinh” của Phổ Hiền người yêu Tát, phần lớn đem tất cả hồi hướng đến hết thảy chúng sinh mọi cả pháp giới, hỏng không giới.

Từ hạnh nguyện trước tiên là lễ kính chư Phật cho đến hạnh nguyện sản phẩm công nghệ chín là hằng thuận bọn chúng sinh, vào chín hạnh nguyện kia tôi sẽ tu tập vô lượng pháp môn và không ít công đức. Nhưng đầy đủ công đức đó tất cả phải tôi để giành riêng cho riêng tôi cần sử dụng không? ko phải. Toàn bộ những công đức ấy tôi hầu như đem hồi hướng, cúng dường. Tôi cho ai? Tôi mang lại hết thảy bọn chúng sinh khắp cả pháp giới cùng hư ko giới. II. Hồi phía phát nguyện chổ chính giữa là gì ?

Hồi hướng phát nguyện trọng điểm nghĩa là vai trung phong phát nguyện mang công đức niệm Phật của bản thân mình hồi hướng đến hết thảy chúng sanh trong pháp giới (tức không sót bất kể chúng sanh làm sao - PG&XH) đông đảo cùng được vãng sanh Tây Phương. Nếu bao gồm tâm ấy, công đức vẫn vô lượng. Vày lẽ, hồi hướng mang đến hết thảy chúng sanh (loài người, muông thú, côn trùng,...- PG&XH)chính là phù hợp với thệ nguyện ý trung nhân Đề của Phật, như 1 giọt nước gieo vào biển cả cũng đổi mới sâu rộng lớn như đại dương cả. Nếu không đến được biển, đừng nói chi là một trong những giọt nước, dẫu ngôi trường giang, sông mập hiển nhiên vẫn lose xa biển cả cả như trời cùng với đất. Nếu như chỉ vì chưng một fan mà niệm thì bởi vì tâm lượng nhỏ hẹp, công đức cũng nhỏ dại hẹp!

Ví như thắp một ngọn đèn thì chỉ có ánh sáng của một ngọn đèn. Nếu chịu xoay vần thắp cho rất nhiều ngọn đèn khác thì ánh nắng của trăm nghìn vạn ức vô lượng vô số ngọn đèn sẽ chẳng thể nào thí dụ được; tuy vậy ánh sáng của ngọn đèn lúc đầu cố nhiên chẳng bị hao phí gì! tín đồ đời chưa biết nghĩa này, nên có thể biết tự tứ tự lợi, chẳng muốn cho tất cả những người khác hưởng công dụng ấy.

(Kinh Niệm Phật ba La Mật giảng như sau :

« cố Nào hotline Là Hồi hướng Phát Nguyện vai trung phong ?

Nầy Diệu Nguyệt, Hồi phía Phát Nguyện vai trung phong nghĩa là dấy động dòng tâm chí như thế nầy: không riêng gì phiên bản thân mà cầu xuất ly Ta Bà loạn trược, khổ não. Trái lại, cần nguyện vày hết thảy chúng sanh khắp tía cõi, sáu con đường mà cầu vãng sanh cực Lạc, chóng thắng lợi Phật đạo để tế độ quần mê. Vì sao vậy? Vì ao ước có loại quả đức cực kỳ việt buổi tối thượng thì đề xuất phát khởi chiếc tâm chí quảng đại, dũng mãnh.

Người Niệm Phật trường hợp đem dòng tâm thái hời hợt, nhỏ bé hòi, yếu hèn, chỉ riêng vày giải thoát bạn dạng thân, thì chẳng bao lâu vẫn chiêu cảm chiếc quả báo nhỏ tuổi bé, nông cạn, trung bình thường, ko xứng đúng theo với bản hoài chư Phật, chẳng tương ứng cùng bản nguyện bụ bẫm Bi Trí thỏa mãn của Phật A Di Đà. Cho nên khó được tiếp dẫn về địa điểm cõi nước Tây phương.

Xem thêm: Tổng Hợp 7 Cách Nướng Thịt Bò Bằng Lò Nướng Thịt Bò Thơm Ngon

Lại nữa, bạn niệm Phật còn bắt buộc đem toàn bộ công đức thực hành thực tế sáu cha la mật, tư nhiếp pháp, tư vô lượng trung khu hoặc bố mươi bảy phẩm trợ đạo... Cơ mà hồi phía khắp anh em, cha mẹ, bởi hữu, chư thiên, chư tiên, bốn loại chúng sanh kẻ ân oán người thân đông đảo được an trụ vào hồng danh Nam tế bào A Di Đà Phật.”

III. Bạn được hồi hướng dìm được bao nhiêu phần?

Kinh Địa Tạng dạy: “Như có tín đồ nam cùng người nữ giới nào cơ hội sanh tiền không tu chế tác phước lành và lại gây lấy phần nhiều tội ác, sau khi người mạng chung, hàng thân quyến kẻ bự người nhỏ dại vì fan chết nhưng tu tạo thành phước lợi làm toàn bộ việc về Thánh đạo, thời vào bảy phần công đức bạn chết nhờ vào đặng một phần, còn sáu phần công đức nằm trong về người thân quyến hiện nay lo tu sinh sản đó.”

----------- Nhân đây, xin được kể một mẩu truyện hay về hồi hướng:

Thầy mê thích Giác Hoàng kể: "Nhân đây, Sư kể mang lại Phật tử một mẩu chuyện thật của một Sư Cô có liên quan đến sự nhiệm mầu của công đức hồi hướng. Có một Sư Cô đang học trên Ấn Ðộ, nhân một dịp đặc biệt quan trọng đã kể đến chư Tăng nghe những mẩu chuyện huyền bí do công đức hồi hướng. Chuyện nói rằng, lúc thân chủng loại của Sư Cô mắc bệnh ... (Sư không nhớ rõ bệnh gì), phải chuẩn bị ăn uống cho không thiếu thốn để tuần sau đi mổ. Trong một tuần đó, vị Sư Cô này (lúc bấy giờ đồng hồ còn là một trong những cư sĩ) HẾT LÒNG tụng kinh nhằm sám ân hận và nguyện cầu cho thân mẫu, nguyện nhờ thần lực của chư Phật, chư Bồ-tát, chư Thiên gia hộ đến thân chủng loại cô được an vui, thanh thanh khi lên giường mổ. Nhưng mà kỳ diệu thay, tới ngày đi mổ, bác bỏ sĩ tái khám để sẵn sàng đưa lên giường mổ, ko thấy bệnh gì cả. Cả hội đồng bác sĩ, y tá bắt buộc hội chẩn một lần nữa, tuy vậy kết quả cho biết thêm vẫn không tồn tại bệnh hoạn, trong những khi trước đó 1 tuần thì bác sĩ vẫn chụp X-ray với xác quyết rằng dịch trạng bắt buộc nào không mổ. Lý do gì bệnh lý kia biến chuyển mất? Ðó là một thắc mắc lớn cho tất cả hội đồng y khoa, nhưng dù là nói gì đi nữa, cũng không có câu trả lời thỏa đáng đối với họ."

IV. Bất kể thiện căn nào thì cũng cần hồi hướng :

* Bất luận tụng gớm nào, trì chú nào, cũng đều nên niệm Phật từng nào tiếng đó rồi hồi hướng vãng sanh cực Lạc thì mới hợp với tông chỉ tu Tịnh nghiệp.

* tức thì trong sinh hoạt thường ngày, với tất cả những điều thiện nhỏ nhặt duy nhất và những thiện căn như tụng kinh, lễ bái… hầu như đem những công đức ấy hồi hướng vãng sanh cực Lạc. Như vậy thì không còn thảy hạnh môn những thành trợ hạnh cho Tịnh Độ, như gom các hạt vi è thành đất, tụ những dòng nước thành biển, rộng lớn sâu thẳm, ai hoàn toàn có thể cùng tột được! Nhưng phải phát nhân tình Đề tâm, thệ nguyện độ sanh, hồi hướng toàn bộ công đức tu trì đến khắp pháp giới chúng sanh, tư ân, ba cõi. Hệt như đổ dầu vào lửa, như mạ chạm mặt mưa; sẽ kết pháp duyên chuyên sâu cùng không còn thảy chúng sanh lại còn hoàn toàn có thể mau thành tích hạnh Đại thừa thù thắng cho thiết yếu mình. Nếu như không biết nghĩa này thì là kiến giải từ bỏ lợi của phàm phu, Nhị Thừa; dẫu tu diệu hạnh này, chỉ cảm được quả kém kém.

Nếu đem những công đức khác hồi hướng tới phước báo trần gian thì niệm chẳng quy một mối, càng khó vãng sanh. Phải ghi nhận rằng nếu thật sự niệm Phật sẽ chẳng ước phước báo cầm cố gian, nhưng lại tự được hưởng phước báo nạm gian. Nếu ước phước báo nạm gian, chẳng chịu đựng hồi hướng vãng sanh thì phước báo thế gian đạt được này sẽ trở thành tệ kém. V. Niệm Phật hoàn toàn có thể bỏ hồi phía không?

Niệm Phật không nên bỏ hồi hướng. Hồi hướng đó là TÍN, NGUYỆN được phát ra từ bỏ miệng.