Cách Hô Chào Cờ

     

- Người điều khiển: “Kính mời các vị đại biểu, khách quý và toàn thể Đại hội có tác dụng lễ chào cờ”.

Bạn đang xem: Cách hô chào cờ

- bạn điểu khiển hô khẩu lệnh: “Nghiêm! xin chào cờ!”.

Tất cả mọi bạn tham gia kính chào cờ đứng nghiêm, hướng về Quốc kỳ, cờ Đảng và hát Quốc ca, nước ngoài ca (các đơn vị mở băng, đĩa không lời và hát trên nền nhạc; yêu mong đúng lời, đúng nhạc).

- lúc lời hát Quốc ca, quốc tế ca kết thúc, người tinh chỉnh hô: “Thôi”.

2. Bế mạc đại hội

- fan điều khiển: “Kính mời các vị đại biểu, khách quý và tổng thể Đại hội có tác dụng lễ xin chào cờ”.

- người điểu khiển hô khẩu lệnh: “Nghiêm! xin chào cờ!”.

Xem thêm: Cây Ổi Đẹp Nhất Việt Nam Mới Nhất 2022, Cây Ổi Đẹp Nhất Việt Nam

Các đại biểu hát Quốc ca và quốc tế ca.

- khi lời hát Quốc ca, nước ngoài ca kết thúc, tín đồ điều khiển: “Trân trọng cảm ơn các vị đại biểu, khách quý đến chơi nhà và toàn bộ Đại hội!”.

Lưu ý:

+ những đơn vị lực lượng vũ trang tiến hành theo nghi lễ phép tắc của ngành.

+ sử dụng Quốc ca bao hàm nhạc với lời 1 bài bác hát Tiến quân ca; sử dụng nước ngoài ca bao gồm nhạc và lời bởi nhạc sỹ của Pháp là Pie Đờgaytơ (Pierre Degayter) phổ nhạc (1988).

Xem thêm: Về Miền Tây Ăn Rắn Xào Lá Cách Làm Rắn Trung Xào Lá Cách, Ăn Không Bị Xương

*

II. Tô điểm phông thiết yếu đại hội

Không sử dụng màn hình LED để gắng phông chính khi tô điểm khánh máu đại hội đảng bộ quận cùng đảng bộ, bỏ ra bộ cơ sở.

III. Slogan tuyên truyền đại hội: ngoài các khẩu hiệu theo Hướng dẫn số 72-HD/BTGQU, bổ sung thêm các khẩu hiệu sau:

1. Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ những cấp cùng Đại hội đại biểu toàn nước lần lắp thêm XIII của Đảng!

2. Đẩy táo tợn các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp cùng Đại hội đại biểu cả nước lần lắp thêm XIII của Đảng!

3. Sáng suốt chắt lọc những bạn bè tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức với năng lực, thai vào cấp cho ủy đảng những cấp!

4. Kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc nối sát với công ty nghĩa thôn hội trên gốc rễ chủ nghĩa Mác - Lênin, bốn tưởng hồ Chí Minh!

5. Phạt huy sức khỏe dân tộc với sức khỏe thời đại gây ra và bảo đảm an toàn vững cứng cáp Tổ quốc vn xã hội công ty nghĩa!

6. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết chổ chính giữa thực hiện thành công nghị quyết đại hội đảng bộ những cấp với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!

7. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, mau lẹ đưa quyết nghị đại hội đảng bộ những cấp cùng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống!

8. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đồng lòng tầm thường sức xây cất và bảo đảm Tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa giàu đẹp, văn minh!