CÁCH DÙNG SAME

     

(Các em gồm thể save ảnh về điện thoại hoặc máy tính để học)

– The same ( cùng/giống) , similar (tươngtự), vàdifferent ( khác) được sử dụng làm tính từ .

Bạn đang xem: Cách dùng same

Lưu ý : “the “ luônđứngtrước “same” .

e.g. John and Mary have the same books.(their books are the same )

John and Mary have similar books. (their books are similar )

John & Mary have different books. (their books are different )

– The sameđược theo sau bởias, similarđược theo sau bởito, differentđược theo sau bởifrom

e.g. This book is the same as that one

This book is similar to that one

This book is different from that one

– Danh từ có thể đứng giữa the same cùng as

e.g.

She is the same age as my mother

My shoes are the same kích cỡ as yours

*

(Các em tất cả thể save ảnh về điện thoại hoặc laptop để học)

– giải pháp sử dụnglike( giống) : Noun + be like + noun

– biện pháp dùngalike (giốngnhau) : Noun và noun + be alike

e.g. My pen is like your pen

My pen & your pen are alike

– ngoại trừ theo sau “be” , “like’ còn theo sau một số động từ khác, chủ yếu là các động từ chỉ giác quan

e.g. She looks lượt thích her sister

It sounds lượt thích thunder

This material feels lượt thích silk

That smells lượt thích gas

Stop acting lượt thích a fool

– “Alike”cũng gồm thể theo sau một số động từ khác “be “

e.g. The twin look alike

We think alike

Most teenagers act alike

The little girls are dressed alike

Cùng thực tập một số bài bác tập mặt dưới để hiểu cặn kẽ hơn những bạn nhé!

Bài tập thực hành :

1. Jenifer & Jack both com from Rapid đô thị . In other words, they come from the same town

2. This thành phố is the same as / similar lớn / like my hometown. Both are quiet & conservative.

Xem thêm: Cách Làm Bánh Đúc Bà Lai Dân Dã Thơm Ngon, Béo Ngậy, Hướng Dẫn Cách Làm Bánh Bà Lai Đúng Chuẩn Từ A

3. You and I don’t agree. Your ideas are _______ mine

4. Eric never wears __________ clothes two days in the same row.

5. Ants are fascinating. An ant colony is _________ a well-disciplined army.

6. In term of shape, cabbage looks ______ lettuce . But cabbage và lettuce don’t taste ________.

Xem thêm: Cách Pr Trên Facebook Mới Nhất 2020, 5 Cách Pr Trên Facebook Hiệu Quả Bất Ngờ

7. A male mosquito is not ___________ form size _______ a female mosquito . The female is larger.

8. I’m used khổng lồ strong coffee. I think the coffee most North America drinks tastes ________ dishwater!

9. The pronunciation of “caught” is ___________ the pronunciation of “cot”

10. Trying to lớn get through school without studying ______ trying to lớn go swimming without getting wet

Các bạn đã hoàn tất bài bác tập chưa nào? Hãy thuộc dò với đáp án mặt dưới đây để xem bản thân đã làm chính xác bao nhiêu câu nhé!

Answer :

3. Different from

4. The same

*

5. Similar to / like

6. Like….. Alike/the same

7. The same … as

8. Like

9. Similar to/ different from (caught is pronounced /kɔːt/, cot is pronounced /kɑːt/ , but some American English speakers pronounce both words /kɑːt/)

10. Lượt thích / the same as / similar to

Giờ thì các bạn đã trọn vẹn nắm vững phương pháp dùng các tính từ gồm vẻ ” cũng như nhau ” này rồi nhé!