CÁCH CHUYỂN TÍNH TỪ SANG DANH TỪ TRONG TIẾNG ANH

     

Một trong những bài tập tương đối khó đối với các bạn học sinh là bài tập đổi khác từ. Dòng khó nghỉ ngơi đây đó là việc làm cầm cố nào để xác định đúng dạng từ cùng đúng từ bao gồm nghĩa cân xứng với địa điểm trống mình đề nghị và trong những yêu ước cơ phiên bản là các bạn phải nắm vững cách vận động từ nên danh từ.

Bạn đang xem: Cách chuyển tính từ sang danh từ trong tiếng anh

*


1. Tính từ bỏ chỉ màu sắc sắc, tinh thần hay đặc điểm : thêm đuôi -ness hoặc -ty nên danh từ

Ví dụ :

Kind => kindness (sự tử tế, lòng tốt)

Happy => happiness (hạnh phúc, niềm vui)

Lazy => laziness (lười biếng)

Honest => honesty (tính lương thiện, chân thật)

Safe => safety (sự an toàn)

Cruel => cruelty (sự độc ác)

2. Phần đa tính tự tận cùng bằng -ful tốt -ly : thêm đuôi -ness thành danh từ

Ví dụ:

Careful => carefulness (sự thận trọng, cẩn thận)

Ugly => ugliness (xấu xí)

Lonely => loneliness (sự cô đơn)

3. đông đảo tính tự tận cùng bằng -al, -ial, -id, -ile, -ure: thêm đuôi -ity nên danh từ

Ví dụ:

Equal => equality (sự bình đẳng)

Special => speciality (sự đặc biệt)

Partial => partiality (tính thiên vị, không công bằng)

Timid => timidity (tính rụt rè, nhút nhát)

Solid => solidity (sự rắn chắc, vững chắc)

Valid => validity (tính hiệu lực, giá trị pháp lý)

Pure => purity (sự tinh khiết)

Fertile -> fertility (sự màu mỡ)

4. Phần đa tính tự tận cùng bằng -ant giỏi -ent: bỏ -t, tiếp đến thêm -ce nên danh từ

Ví dụ:

Important => importance (sự quan liêu trọng)

Ignorant => Ignorance (sự đần dốt)

Confident => confidence (sự tự tin)

Intelligent => Intelligence (sự đọc hiết, khả năng hiểu biết)

5. Các tính từ bỏ tận cùng bởi -ant giỏi -ent: bỏ -t, sau đó thêm -cy nên danh từ

Ví dụ:

Brilliant => brilliancy (sự sáng sủa chói, rực rỡ)

Redundant => redundancy (phần thừa)

Innocent => innocency (tính ngây thơ)

6. Mở rộng

Một số danh tự được tạo nên từ hễ từ: bằng phương pháp thêm đuôi -ion/-ation/-ment:

Ví dụ:

Confess => confession (sự thú nhận)

Express => expression (sự bày tỏ)

Confuse => confusion (sự rối loạn, mơ hồ)

Organise => organization (tổ chức)

Improve => improvement (sự tiến bộ)

Manage => management (sự cai quản lý)

Danh từ chỉ người: cồn từ + -or/-er/-ist/-ant

Ví dụ:

Manage => manager (người quản lý)

Drive => driver (người lái xe)

Teach => teacher (giáo viên)

Visit => visitor (khách du lịch)

Assist => assistant (trợ lý)

Consult => consultant (tư vấn viên)

5. Bài bác tập áp dụng


*
Bài tập áp dụng

Chọn đáp án đúng theo loại từ và kết cấu từ cho những câu dưới đây:

John cannot make a _______ to get married lớn Mary or stay single until he can afford a house và a car.A. DecideB. DecisionC. DecisiveD. DecisivelyShe often drives very ________ so she rarely causes an accident.A. CarefullyB. CarefulC. CaringD. CarelessAll Sue’s friends và __________ came lớn her tiệc nhỏ .A. RelationsB. RelativesC. RelationshipD. RelatedMy father studies about life and structure of plants và animals. He is a ……….A. BiologyB. BiologistC. BiologicalD. BiologicallyShe takes the …….. For running the household.A. ResponsibilityB. ResponsibleC. ResponsiblyD. Responsiveness.We are a very close-knit family & very ….. Of one another.A. SupportingB. SupportiveC. SupportD. SupporterYou are old enough to lớn take _______ for what you have done.A. ResponsibleB. ResponsibilityC. ResponsiblyD. IrresponsibleHe has been very interested in researching _______ since he was in high school.A. BiologyB. BiologicalC. BiologistD. BiologicallyAlthough they are twins, they have almost the same appearance but they are seldom in __.A. AgreeB. AgreeableC. AgreementD. Agreeably10. The more _______ và positive you look, the better you will feel.A. ConfideB. ConfidentC. ConfidentlyD. ConfidenceMy parents will have celebrated 30 years of _______ by next week.A. MarryB. MarriedC. MarriageableD. MarriageLondon is trang chủ to people of many _______ cultures.A. DiverseB. DiversityC. DiversifyD. DiversificationSome people are concerned with physical ______ when choosing a wife or husband.A. AttractiveB. AttractionC. AttractivenessD. AttractivelyMrs. Pike was so angry that she made a _______ gesture at the driver.A. RudeB. RudenessC. RudelD.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Cài Driver Máy In Canon 2900 Cho Win 7, Win 10Xem thêm: Thông Tin Mới Về Tướng Mới Lmht, Liên Minh Huyền Thoại

RudestShe sent me a _______ letter thanking me for my invitation.A. PoliteB. PolitelyC. PolitenessD. ImpolitenessHe is unhappy because of his ————–.A. DeafB. DeafenC. DeafnessD. DeafenedHis country has ————– climate.A. ContinentB. ContinentalC. ContinenceD. ContinentallyShe has a ————– for pink.A. PreferB. PreferentialC. PreferentiallyD. PreferenceComputers are ————– used in schools and universities.A. WidelyB. WideC. WidenD. WidthI sometimes do not feel ————– when I am at a party.A. ComfortB. ComfortableC. ComfortedD. ComfortablyEnglish is the language of ————–.A. CommunicativeB. CommunicationC. CommunicateD. CommunicativelyI have to vì chưng this job because I have no ————–.A. ChooseB. ChoiceC. ChoosingD. ChosenEnglish is used by pilots lớn ask for landing ————– in Cairo.A. InstructB. InstructorsC. InstructionsD. InstructiveHe did some odd jobs at trang chủ ————–.A. DisappointmentB. DisappointC. DisappointedD. DisappointedlyDon’t be afraid. This snake is ————–.A. HarmB. HarmfulC. HarmlessD. UnharmedDuring his ————–, his family lived in the United State.A. ChildB. ChildhoodC. ChildishD. ChildlikeJack London wrote several ————– novels on an adventure.A. InterestB. InterestedlyC. InterestingD. InterestedHe failed the final exam because he didn’t make any ————– for it.A. PrepareB. PreparationC. PreparingD. PreparedThe custom was said to be a matter of ————–.A. ConvenientB. ConvenienceC. ConvenientlyD. ConveneShe is ————– in her book.A. AbsorbedB. AbsorbentC. AbsorptiveD. AbsorbAs she is so ————– with her present job, she has decided to lớn leave.A. SatisfyB. SatisfiedC. SatisfyingD. UnsatisfiedĐáp án:

1 – B; 2 – A; 3 – B; 4 – B; 5 – A;

6 – B; 7 – B; 8 – A; 9 – C; 10 – B;

11 – D; 12 – C; 13 – B; 14 – A; 15 – A;

16 – C; 17 – B; 18 – D; 19 – A; đôi mươi – B;

21 – B; 22 – B; 23 – C; 24 – D; 25 – C;

26 – B; 27 – C; 28 – B; 29 – B; 30 – A; 31 – D;

Trên phía trên là nội dung bài viết Cách biến hóa từ một số loại trong giờ đồng hồ Anh – có bài tập câu trả lời ví dụ, công ty chúng tôi hy vọng qua nội dung bài viết này các bạn có thể nắm vững những loại từ, cách nhận thấy và cách biến đổi chúng trong giờ đồng hồ Anh.