Cách chuyển lỗ giữa các năm

     

Cách xác định lỗ - lãi:Thu nhập tính thuế được xác định theo phương pháp sau:Thu nhập tính thuế = thu nhập chịu thuế - ( các khoản thu nhập được miễn thuế + những khoản lỗ được kết gửi theo quy định)Thu nhập chịu đựng thuế = (Doanh thu- giá cả được trừ) + những khoản thu nhập khác

- Nếu: ( DT - CP được trừ + TN khác ) - các khoản thu nhập miễn thuế > 0=> Kết quả hoạt động sản xuất marketing trong kỳ là LÃI.

Bạn đang xem: Cách chuyển lỗ giữa các năm

- Nếu:( DT - CP được trừ + TN không giống ) - các khoản thu nhập miễn thuế => Kết quả hoạt động sản xuất sale trong kỳ là LỖ.

* các bạn chỉ được chuyển lỗ khi khẳng định kết quả vận động SXKD là LÃI.(lãi mới đề xuất chuyển lỗ nhằm nộp không nhiều thuế đi hoặc chưa phải nộp, còn khi đã lỗ thì chắc chắn chắn chúng ta không phải nộp thuế TNDN - số lỗ đó họ sẽ theo dõi và quan sát để gửi vào những kỳ sau khi có lãi)* Doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập của những quý lúc tính tạm nộp quý gồm lãi cùng chuyển xác nhận vào năm sau thời điểm lập tờ khai quyết toán thuế năm.- Doanh nghiệp có số lỗ giữa các quý vào cùng một năm tài chủ yếu thì được bù trừ số lỗ của quý trước vào các quý tiếp theo sau của năm tài chủ yếu đó.2.Hướng về cáchchuyển lỗ giữa các quý trong cùng 1 nămQúy 1/2015:

Công ty A gồm số liệu như sau:Doanh thu: 511 = 100 triệuThu nhập khác: 711 = 5 triệu, 515 = 5 triệuChi phí: 642 + 635 + 632 + 811 = 120 triệu (toàn cỗ là CP được trừ)Thiên ưng không có thu nhập Miễn thuế, những kỳ trước lãi(đã đóng góp thuế).Tạm tính quý 1 như sau:(DT - CP được trừ + TN khác) - thu nhập miễn thuế=511 - (642 + 635 + 632 + 811) + (711 + 515)

- Nếu:100tr - 120tr + 10tr = - 10tr=> Qúy 1 lỗ 10 triệu (không đề xuất nộp thuế)Qúy 2/2015:(không cần nộp thuế) vìvẫn lỗ nênCông ty Akhông được chuyển số lỗ 10 triệu của quý 2.Qúy 3/2015:

Công ty A tất cả số liệu như sau:

Doanh thu: 511 = 150 triệuThu nhập khác: 711 = 6 triệu, 515 = 2 triệuChi phí: 642 + 635 + 632 = 130 triệu với 811 = 3tr(811= 3 triệu là CP không được trừ lúc tính thuế TNDN do nộp phát mất hóa đơn liên 2 đầu vào)(DT - CP được trừ + TN khác) - thu nhập miễn thuế= 511 - (642 + 635 + 632) + (711 + 515) - 0- Nếu150tr - 130tr + 8tr = 12tr=> Qúy 3 công ty lãi 12 triệu

Vì 4 tháng cuối năm lãi mà các quý trước (quý 1 và quý 2 lỗ) nên doanh nghiệp Asẽ gửi lỗ theo nguyên tắc: Chuyển tổng thể và liên tục nhưng về tối đa ngay số lãi của kỳ này buộc phải quý 3/2015 công ty Achỉ phải chuyển 10tr của quý i và 2tr của quý ii => Qúy 3 doanh nghiệp Akhông phải nộp thuế (Còn 3tr lỗ còn sót lại của quý 2Công ty Asẽ theo dõ và chuyển vào những quý sau (nếu lãi)

Bắt đầu từ quý 4 năm 2014 trở đi doanh nghiệp chưa hẳn làm tờ khai tạm bợ tính thuế TNDN nữa rồi nên chúng ta căn cứ vào số liệu về DT - CP trên sổ sách kế toán để tạm tính ra số tiền thuế TNDN như trên:+ giả dụ ra lãi thì nhân với tầm thuế suất cơ mà DN các bạn áp dụng rồi đi nộp tiền.+ nếu ra lỗ thì chưa phải là gì cả (không phải báo cáo, chưa hẳn nộp thuế)

3.

Xem thêm: Tải Mswlogo Trên Máy Tính - Tải Phần Mềm Logo Lớp 5 (Cach

Hướng về vấn đề chuyển lỗ giữa các quýkhác năm (tức là từ thời gian trước chuyển thanh lịch năm sau).

- Doanh nghiệp sau khoản thời gian quyết toán thuế nhưng mà bị lỗ thì chuyển toàn thể và liên tiếp số lỗ vào các khoản thu nhập (thu nhập chịu đựng thuế đang trừ thu nhập cá nhân miễn thuế) của các năm tiếp theo. Thời hạn chuyển lỗ tính liên tục không thực sự 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm gây ra lỗ.- Doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập của những quý của năm sau khi lập tờ khai lâm thời nộp quý cùng chuyển xác định vào năm sau thời điểm lập tờ khai quyết toán thuế năm.

Công ty A

Năm 2014:+ Qúy 2: Lãi 10 tr => nộp thuế theo nấc thuế suất mà doanh nghiệp áp dụng.+ Qúy 3: Lỗ 5 tr + Qúy 4: Lỗ đôi mươi tr+ nhưng mà khi quyết toán Thuế trên tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN lại gây ra lỗ 15 tr(chỉ tiêu thu nhập cá nhân tính thuế C4 = (15.000.000).)

Năm 2015: Qúy 1 lãi 18tr thì kế toán tài chính được quyền dịch số lỗ của năm năm trước sang, nhưng số lỗ được đưa không được đem ở những Qúy của thời gian trước mà nên lấy trên tờ khai quyết toán thuế chủng loại 03/TNDN tại tiêu chí C4 - các khoản thu nhập tính thuế. => gửi lỗ 15tr từ chỉ tiêu C4 bên trên tờ khai quyết toán thuế TNDN năm trước vào quý 1/2015 => sau khi chuyển lỗ 15tr thì Qúy 1/2015 chỉ từ 3tr tính thuế => doanh nghiệp tính thuế bên trên 3tr theo nút thuế suất doanh nghiệp áp dụng.Chú ý khi gửi lỗ: phải chuyển tổng thể và tiếp tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu đựng thuế vẫn trừ thu nhập cá nhân miễn thuế).Việc chuyển lỗ giữa những năm được triển khai khi kế toán làm cho tờ khai quyết toán thuế TNDN chủng loại 03/TNDN với được thực hiện thông qua Phụ lục 03-2A/TNDN (để phần mềm HTKK tổng hòa hợp số liệu lên tiêu chuẩn C3 bên trên tờ khai quyết toán 03/TNDN)

Ví dụ:Năm 2012: Quyết toán ra lỗ: C4 = (30.000.000)Năm 2013: Quyết toán ra lãi: C4 = 10.000.000 Vĩ lãi mà năm ngoái có lỗ không chuyển nên sẽ tiến hành chuyển lỗ theo hình thức tối đa thông qua số lãi của trong năm này (2013) đề nghị sẽ dịch số lỗ 10.000.000 (trong 30tr) của năm 2012 vào năm trước đó để năm trước đó Thu nhập tính thuế C4 về bằng 0 (không buộc phải nộp thuế)Năm 2014: Quyết toán ra lỗ: C4 = (10.000.000)Năm 2015: Quyết toán ra lãi: C4 = 50.000.000Vì 2015 lãi nhưng các năm trước còn số lỗ chưa được chuyển hoặc chưa chuyển hết (Năm 2012 còn 20 triệu, năm 2014 có 10 triệu) buộc phải số lỗ này sẽ tiến hành chuyển toàn bộ vào năm năm ngoái trên bảng phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN như sau:

*

Doanh nghiệp trong thời điểm tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập của các quý của năm sau khoản thời gian lập tờ khai tạm nộp quý cùng chuyển thừa nhận vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm.Ví dụ: năm trước đó DN A gồm phát sinh lỗ là 10 tỷ đồng, năm năm trước DN A gồm phát sinh các khoản thu nhập là 12 tỷ vnđ thì cục bộ số lỗ phát sinh năm 2013 là 10 tỷ đồng, doanh nghiệp A nên chuyển toàn thể vào thu nhập cá nhân năm 2014.Ví dụ: năm 2013 DN B bao gồm phát sinh lỗ là 20 tỷ đồng, năm 2014 DN B gồm phát sinh thu nhập cá nhân là 15 tỷ đồng thì:+ dn B buộc phải chuyển cục bộ số lỗ 15 tỷ việt nam đồng vào thu nhập cá nhân năm 2014;+ Số lỗ còn sót lại 5 tỷ đồng, dn B bắt buộc theo dõi với chuyển cục bộ liên tục theo phương pháp chuyển lỗ của năm trước đó nêu trên vào những năm tiếp theo, nhưng về tối đa không thực sự 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.*** việc chuyển lỗ giữa những năm được thực hiện trên phụ lục 03-2A/TNDN khi tiến hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp. Sau khi chúng ta hoàn thành vấn đề chuyển lỗ bên trên phụ lục này ứng dụng sẽ tổng phù hợp vào tiêu chí C3 trên tở khai quyết toán thuế TNDN chủng loại 03/TNDN.

Trong thông tứ 78/2014/TT-BTC

Chú ý:- Trường đúng theo cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp xác định số lỗ công ty được đưa khác với số lỗ do doanh nghiệp tự khẳng định thì số lỗ được chuyển xác định theo kết luận của phòng ban kiểm tra, điều tra nhưng đảm bảo chuyển lỗ toàn thể và liên tục không quá 5 năm, tính từ lúc năm tiếp sau năm gây ra lỗ theo quy định.Quá thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp theo năm tạo ra lỗ, giả dụ số lỗ vạc sinh chưa chuyển không còn thì sẽ không còn được gửi vào thu nhập của các năm tiếp sau.- Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, thích hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản phải triển khai quyết toán thuế với cơ quan thuế đến thời khắc có quyết định đổi khác loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, thích hợp nhất, chia, tách, giải thể, vỡ nợ của cơ quan có thẩm quyền, số lỗ của công ty phát sinh trước khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất cần được theo dõi cụ thể theo năm phát sinh cùng bù trừ vào các khoản thu nhập cùng năm của chúng ta sau khi gửi đổi, sáp nhập, hợp độc nhất hoặc được thường xuyên chuyển vào thu nhập của các năm tiếp theo của người sử dụng sau khi gửi đổi, sáp nhập, hợp tốt nhất để bảo đảm an toàn nguyên tắc chuyển lỗ tính liên tục không thật 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm tạo nên lỗ.

Xem thêm: Đề Xuất 4/2022 # Hướng Dẫn Cách Chơi Aoe Trên Garena Mới ? Hướng Dẫn Cách Chơi Đế Chế Aoe Trên Garena

*

Tham gia khóa học bạn sẽ được có tác dụng thực tế:

1. Được làm thực hành trên bệnh từ, hóa đơn và sổ sách của doanh nghiệp.2. Được thiết lập + tặng ngay phần mềm kế toán Misa có bạn dạng quyền để hỗ trợ học tập3.Được khuyên bảo và học thực tiễn trên laptop (Mỗi học viên sẽ được hướng dẫn sửa bài thực hành thực tế riêng, cầm tay chỉ câu hỏi )4. Học chấm dứt khóa học, học tập viên có tác dụng bằng 2 năm kinh nghiệm.5. Có thể làm được quá trình của một kế toán tài chính tổng hợp,+ hoàn toàn có thể kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN,+ làm cho sổ sách kế toán+ Tính được giá thành sản xuất, xây dựng+ Lập được báo cáo tài chính: bảng cân đối số phát sinh, bảng cân đôi kế toán, bảng lưu chuyển khoản tệ, …+ Quyết toán thuế cuối năm: Quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN6. Được hỗ trợ tư vấn nhiệm vụ cả sau khi đã ngừng khóa học7. Được cập nhật kiến thực kế toán, update chính sách thuế mới nhất định kỳ sau khi dứt khóa học